W dobie rosnącej cyfryzacji, menedżerowie firm zdają sobie sprawę z potencjału ukrytego w ich danych. Jednakże, praktyka pokazuje, że rosnące przez lata struktury danych, dystrybuowane w silosach infrastruktury IT, zamiast być atutem, coraz częściej stają się problemem. Modernizacja zarządzania danymi jawi się zatem jako nieodzowna konieczność.

Data Fabric i Data Mesh, czyli nowe kierunki w zarządzaniu danymi

Pojawiające się terminy „Data Fabric” i „Data Mesh” sygnalizują zmianę w podejściu do zarządzania danymi. Przede wszystkim chodzi o przełamanie barier silosów danych i stworzenie zintegrowanej, elastycznej platformy zarządzania, która umożliwi lepsze wykorzystanie i dostęp do danych w całej organizacji.

Problem silosów danych

Eksperci wskazują, że firmy mogą efektywnie nie wykorzystywać nawet 50% dostępnych informacji. Problemem są zdecentralizowane silosy danych, które często powstają przez lata i są zlokalizowane w rozmaitych środowiskach, od systemów lokalnych po chmurę i aplikacje SaaS, aż po urządzenia IoT.

Centralizacja i kontrola

Data Fabric proponuje rozwiązanie, które pozwala na zbieranie, integrację i zarządzanie danymi z różnych źródeł w jednej, centralnie zarządzanej platformie. Takie podejście umożliwia nie tylko lepszy dostęp do danych, ale także ich efektywniejsze zarządzanie i wykorzystanie w procesach biznesowych.

Decentralizacja i zorientowanie na domeny

Z kolei Data Mesh, bazując na Data Fabric, promuje zdecentralizowane, zorientowane na domeny podejście do zarządzania danymi. W tym modelu, zespoły domenowe przejmują odpowiedzialność za dane, z którymi pracują na co dzień, co pozwala na bardziej skuteczne i celowe wykorzystanie danych w rozwoju produktów.

Wyzwania organizacyjne i technologiczne

Przejście na model Data Fabric i Data Mesh wymaga nie tylko zmian technologicznych, ale i organizacyjnych. Naukowcy danych i inżynierowie danych powinni stać się integralną częścią zespołów domenowych, wspierając ich w rozwijaniu umiejętności i kompetencji niezbędnych do efektywnego wykorzystania danych.

Zarządzanie danymi w erze cyfryzacji wymaga elastyczności, integracji oraz strategicznego podejścia do danych. Data Fabric i Data Mesh oferują nowoczesne rozwiązania, które umożliwiają firmom lepsze wykorzystanie istniejących zasobów danych bez konieczności radykalnej zmiany ich struktur. Ważne jest, aby firmy przyjęły te modele, inwestując jednocześnie w szkolenie pracowników i zmiany organizacyjne, co pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału ukrytego w danych.