Jak co roku, eksperci z branży technologicznej zastanawiają się nad przyszłymi trendami i wyzwaniami. W 2024 roku szczególną uwagę skupiamy na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem danych, zwłaszcza w kontekście rosnącej popularności rozwiązań chmurowych i zagrożeń typu „Czarny Łabędź”.

  1. Nowa rzeczywistość dla biznesu: Zjawiska typu czarny łabędź, takie jak pandemia czy kryzysy w łańcuchach dostaw, nieoczekiwanie zyskały na znaczeniu w planowaniu biznesowym. Firmy muszą teraz uwzględniać nieprzewidywalne, skrajne scenariusze w swoich strategiach bezpieczeństwa danych.
  2. Wyzwania bezpieczeństwa w epoce chmury: Przeszłość uczy, że bez względu na to, jak zaawansowane są systemy ochrony danych, zawsze istnieje ryzyko „tylnych drzwi”, które mogą wykorzystać cyberprzestępcy. Wraz z rosnącym przenoszeniem danych do chmury, pojawiają się nowe wyzwania związane z ochroną tych danych. Nieustannie rozwijająca się technologia – w tym automatyzacja i sztuczna inteligencja – wymaga jeszcze większej uwagi na bezpieczeństwo.
  3. „Suwerenna Chmura” – trend czy prawdziwe rozwiązanie? Koncepcja „Suwerennej Chmury”, zapoczątkowana w 2023 roku, ma na celu zapewnienie większej ochrony danych poprzez współpracę lokalnych dostawców IT z globalnymi hiperskalerami, przy zachowaniu zgodności z lokalnymi przepisami. Jednak ważne jest, aby firmy zdawały sobie sprawę, że ostateczna odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych spoczywa na nich samych.
  4. Perspektywa na 2024 rok – niezależna ochrona danych: W 2024 roku obserwujemy tendencję do większej suwerenności w zakresie ochrony danych. Jednak eksperci podkreślają, że prawdziwa suwerenność i bezpieczeństwo osiąga się nie tylko poprzez korzystanie z usług chmurowych, ale przede wszystkim przez niezależne inicjowanie i zarządzanie szyfrowaniem danych.

W 2024 roku kluczowym wyzwaniem dla firm będzie zarządzanie i ochrona danych w coraz bardziej skomplikowanym środowisku cyfrowym. Wydarzenia Czarnego Łabędzia, rozwój technologii chmurowych i potrzeba niezależnego szyfrowania danych wymagają nowego poziomu świadomości i gotowości na nieoczekiwane scenariusze. Firmy muszą być proaktywne, innowacyjne i niezależne w swoim podejściu do ochrony danych, by sprostać wyzwaniom nowej ery cyfrowej.