CIO stają przed koniecznością nie tylko śledzenia najnowszych trendów technologicznych, ale także intensywnej współpracy z dostawcami usług AI. W tym kontekście kluczowym zadaniem dla CIO jest zapewnienie, aby ich firmy nie pozostały w tyle, a integracja AI stała się źródłem konkurencyjnej przewagi.

Dostawcy usług AI odgrywają fundamentalną rolę, oferując wsparcie w zakresach od strategii przez inżynierię danych, rozwój i testowanie modeli AI, po operacje i zarządzanie. Współpraca z nimi umożliwia przedsiębiorstwom przejście przez skomplikowany proces adopcji AI, minimalizując przy tym ryzyko i maksymalizując korzyści.

Jednym z największych wyzwań technicznych na początku projektów AI są tzw. halucynacje generatywnych modeli AI, czyli produkcja niezamierzonych lub błędnych wyników. Dostawcy usług AI mogą pomóc w zarządzaniu jakością danych i wdrażaniu odpowiedzialnych ram AI, aby zminimalizować te problemy. Dla CIO kluczowe jest zrozumienie, że sukces w generatywnej AI zależy nie tylko od zaawansowanej technologii, ale również od gotowości danych i odpowiedzialnego podejścia do sztucznej inteligencji.

Rozwiązanie problemów związanych z danymi, takich jak silosy danych, przestarzała architektura treści, czy brak umiejętności w zakresie nauki o danych, jest pierwszym krokiem w kierunku budowania skutecznych rozwiązań AI. Dostawcy usług AI mogą zaoferować wsparcie w modernizacji danych, architekturze danych, nauce o danych oraz inżynierii danych, co jest niezbędne do stworzenia solidnej podstawy dla generatywnej AI.

Ponadto, demokratyzacja nauki o danych i umożliwienie naukowcom danych obywatelskich w organizacji to klucz do budowania przyszłości opartej na sztucznej inteligencji. Dostawcy usług AI mogą pomóc organizacjom w osiągnięciu gotowości do danych, co z kolei umożliwia pracownikom wykorzystanie technologii AI w całej firmie.

Dla CIO kluczowe jest skupienie się na tworzeniu firmy skoncentrowanej na danych, rozwijaniu programów do nauki o danych, które umożliwiają skalowanie generatywnej sztucznej inteligencji, oraz na ustalaniu listy przypadków użycia dla AI i metod ich oceny. Wymaga to również przejrzystości i proaktywności w zakresie odpowiedzialnych praktyk AI, aby wzmocnić zaufanie do technologii i zapewnić jej bezpieczne wdrożenie.

Współpraca z dostawcami usług AI nie jest opcją, ale koniecznością dla CIO, którzy chcą zapewnić swoim organizacjom przewagę konkurencyjną w erze generatywnej sztucznej inteligencji. Dzięki strategicznemu partnerstwu, firmy mogą sprostać wyzwaniom technicznym, osiągnąć gotowość do danych i skutecznie wdrażać AI, co w długoterminowej perspektywie przekłada się na sukces biznesowy.