Coraz większe doświadczenie w zakresie cyfrowych rozwiązań oraz nieciekawa sytuacja makroekonomiczna sprawiają, że firmy przykładają coraz większą uwagę do kwestii kosztów i zwiększania efektywności cyfrowych rozwiązań, z których korzystają, o czym więcej w rozmowie z Paulem Sheeranem, Managing Director, Worldwide Channel & SMB, HPE Financial Services w Hewlett Packard Enterprise.

Klaudia Ciesielska, Brandsit: Przez lata firmy IT kierowały swoją ofertę w głównej mierze do sektora Enterprise. Teraz wiele się zmieniło. Sektor MŚP odgrywa coraz większą rolę w gospodarce, ma też coraz większe znaczenie dla IT. Jak HPE dostosowuje się do tej zmiany?

Paul Sheeran, Managing Director, Worldwide Channel & SMB, HPE Financial Services w Hewlett Packard Enterprise: W dzisiejszym świecie każda firma chce być firmą cyfrową, wręcz musi nią być. Jest to priorytetem dla wielu MŚP, które są siłą napędową wielu gospodarek. Problemem MŚP są z definicji niewielkie budżety na IT, co utrudnia dostęp do technologii, których potrzebują. Ma to negatywny wpływ na cyfryzację firm, a w konsekwencji przekłada się na ograniczenia w zakresie konkurencyjności czy ścieżki rozwoju.

W HPE Financial Services ułatwiamy dostęp do niezbędnej technologii klientom z sektora MŚP, aby mogli dokonać cyfrowej transformacji. Udzielamy wsparcia odpowiednio do potrzeb, choć na początku staramy się udostępniać takie formy finansowania, które pozwalają na wdrożenie brakujących rozwiązań. Opracowaliśmy szereg różnych programów i rozwiązań dla firm z sektora MŚP, pozwalających na przykład na przedłużenie terminu płatności czy dostarczenie kapitału. 

Paul Sheeran, HPE
Paul Sheeran, Managing Director, Worldwide Channel & SMB, HPE Financial Services w HPE

Klaudia Ciesielska, Brandsit: Niewielki budżet i pilna potrzeba cyfryzacji to jednak mieszanka, która wymaga odpowiedniego podejścia do wdrożenia technologii, oszczędzania przy jednoczesnym zachowaniu jakości. Jak HPE wspiera klientów w tej kwestii?

Paul Sheeran, HPE: Jednym z kluczowych elementów strategicznych HPE jest chmura hybrydowa. Na przykład w HPE GreenLake użytkownik płaci za zużycie i nie musi inwestować z góry. Z perspektywy płynności finansowej jest to ogromną zaletą dla MŚP i przedsiębiorstw średniej wielkości. Dzięki takiemu systemowi rozliczeń, zamiast ponosić duże koszty inwestycji na technologię, mogą inwestować we własną działalność.

Przewagą HPE jest też indywidualne podejście. Przed rozpoczęciem współpracy, przeprowadzamy rozmowy dotyczące zarządzania całością usług, z jakich korzysta klient. Staramy się zrozumieć już istniejącą technologię i infrastrukturę, a także jej wartość. Wspieramy klienta w przeprowadzeniu pewnego rodzaju audytu rozwiązań i jeśli sytuacja tego wymaga, możemy „odkupić” zbędne technologie. To rozwiązanie ma kolejną ważną zaletę, gdyż po odebraniu technologii, kierujemy ją do specjalnych centrów odzysku sprzętu IT, gdzie przygotowujemy ją do ponownego użycia. Obejmuje to nie tylko technologie wytwarzane przez HPE, ale także od innych firm. Ten cykl wpisuje się w schemat zrównoważonego rozwoju, który w HPE uznajemy za jeden z filarów naszej strategii. Jeśli zaś lepszym rozwiązaniem jest pozostać przy dotychczasowych rozwiązaniach, to możemy przenieść je do HPE GreenLake, czyli z modelu CapEx do modelu OpEx.

Klaudia Ciesielska, Brandsit: Jak zatem wygląda model rozliczeń w HPE GreenLake?

Paul Sheeran, HPE: Zaletą HPE GreenLake jest możliwość wykorzystania i płacenia za niezbędne technologie tylko w takim zakresie, w jakim są potrzebne. Zauważyliśmy, że mimo dużej ilości centrów danych na całym świecie, nie zapewniają one pełnej wydajności. Dlatego stworzyliśmy HPE GreenLake, który zapewnia dostęp do technologii w elastyczny sposób w modelu pay per use, czyli opłaty za zużycie. 

Dziś spora część produktów przechodzi na model usługowy. I ten trend nie dotyczy tylko IT. Dowodem jest IKEA, która sprzedaje meble w modelu usługowym. Model usługowy także wpisuje się w standardy zrównoważonego rozwoju, gdyż ogranicza inwestycje w szereg zbędnych zasobów. W HPE koncentrujemy się na całym cyklu projektowania rozwiązania. Produkujemy sprzęt według najwyższych standardów oraz zapewniamy dostęp do usług w wybranym zakresie. Następnie, gdy sprzęt IT wychodzi z użytku, możemy go „odkupić” i poddać recyklingowi. To podejście również doceniają nasi klienci, gdyż nie tylko zapewniamy dostęp do technologii w wygodnym modelu z perspektywy struktury finansowej, ale również działamy według standardów zrównoważonego rozwoju. Na przykład na HPE Discover Frankfurt, były poruszane tematy koncepcji data first czy edge to cloud, czyli rozwiązań, które powstały m.in. z potrzeby zrównoważonego rozwoju w długim okresie. Troska o aspekt środowiskowy jest jedną z najważniejszych kwestii, które dostrzegamy na całym świecie u naszych klientów i partnerów.

„Dziś spora część produktów przechodzi na model usługowy. I ten trend nie dotyczy tylko IT. Dowodem jest IKEA, która sprzedaje meble w modelu usługowym. Model usługowy także wpisuje się w standardy zrównoważonego rozwoju, gdyż ogranicza inwestycje w szereg zbędnych zasobów. „

To, co robimy, jest dość wyjątkowe na tle innych firm technologicznych. Jeśli korzystasz z usług finansowych HPE, dostarczymy Ci raport, który jasno wykaże, jaka ilość emisji dwutlenku węgla została zaoszczędzona dzięki korzystaniu z naszych usług, co pomoże monitorować postęp na drodze do zeroemisyjności. Aspekt środowiskowy jest kluczowy dla wielu naszych klientów, a my jako HPE, staramy się zapewnić najbardziej efektywne i zrównoważone technologie, pomagające przeprowadzić transformację cyfrową w przyjazny dla środowiska sposób.  

Klaudia Ciesielska, Brandsit: Dlaczego sektor MŚP stał się istotny dla IT?

Paul Sheeran, HPE: Sektor MŚP wciąż rośnie i zapewnia zdrowy wzrost światowym gospodarkom. Ma jednak ograniczenia i potrzeby, które są krytyczne dla jego rozwoju. Firmy potrzebują np. przeprowadzić cyfryzację działalności, przenieść się do kanału online, jak również skorzystać z najnowszych możliwości technologicznych z opcją wygodnego finansowania. To wszystko leży po stronie działu IT, który wspiera krytyczne czynniki rozwoju firmy. Jako HPE staramy się zaproponować takie rozwiązania MŚP, żeby mogły one z łatwością przeprowadzić ową transformację. 

W HPE Financial Services skupiamy się na tym, aby nasi partnerzy mogli zapewnić swoim klientom efektywne korzystanie z modelu usługowego. Można to porównać do drabiny, która prowadzi do chmury hybrydowej, która opiera się na HPE GreenLake. I to jest jedną z przewag naszych partnerów, gdyż mogą oni rozmawiać z klientami o wykorzystaniu zasobów dopasowanym do potrzeb, jednocześnie zachowując koncepcję zrównoważonego rozwoju. Ponadto, w pełni zdigitalizowany model biznesowy ułatwia naszym partnerom sprawny dostęp np. do dokumentów, scoringu kredytowego czy cyfrowych narzędzi, co w konsekwencji przyczynia się do lepszej obsługi ich klientów.

Klaudia Ciesielska, Brandsit: Co jest teraz najważniejszym wyzwaniem dla MŚP?

Paul Sheeran, HPE: W tej chwili jest wiele makroekonomicznych wyzwań dla sektora MŚP w Europie. Wielu spośród naszych klientów z sektora MŚP pozyskiwało finansowanie w bankach, co teraz wiąże się z dużymi trudnościami. Biorąc to pod uwagę, pracujemy nad zwiększeniem elastyczności naszych modeli finansowania. 

Klaudia Ciesielska, Brandsit: Jakie inne formy wsparcia partnerów stosuje HPE?

Paul Sheeran, HPE: W HPE zapewniamy mnogość korzyści dla partnerów. Od zawsze stawialiśmy na współpracę partnerską – to jest w naszym DNA. Pomagamy naszym partnerom pozycjonować HPE GreenLake, ponieważ oprócz samego IT, bardzo istotne są usługi as a service. Dzięki różnym formom wsparcia, nasi partnerzy podtrzymują wieloletnie relacje z klientami, a także korzystają z różnego rodzaju możliwości networkingowych.