CIO jest odpowiedzialny za zarządzanie strategią i zasobami informatycznymi, w celu osiągnięcia celów biznesowych organizacji. Do jego obowiązków należy również dostosowywanie strategii i działań do zmieniających się realiów rynkowych i technologicznych.

Aby być skutecznym w tej roli, CIO musi posiadać szereg umiejętności i cech przywódczych, takich jak doskonała znajomość technologii, zdolność do podejmowania strategicznych decyzji oraz umiejętność skutecznego zarządzania zespołem.

Najważniejsze priorytety CIO w zakresie zarządzania i planowania

W niedawnej ankiecie przeprowadzonej wśród dyrektorów CIO i C-Level, zidentyfikowano 10 najważniejszych priorytetów przed którymi stoją CIO w zakresie zarządzania i planowania. Priorytety te odnoszą się do trzech obszarów: technologii, infrastruktury i ludzi.

  1. Bezpieczeństwo i hakowanie — rośnie liczba zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, na których CIO nadal się koncentruje.
  2. Zgodność — wraz z rozbudową infrastruktury w celu obsługi handlu elektronicznego, możliwość pogorszenia koniunktury i niedobór talentów w zakresie zgodności zwiększyły znaczenie zgodności. 
  3. Kontrola kosztów — kiedy w ubiegłym latach gospodarka kwitła, wielu dyrektorów ds. informatyki nie przejmowała się zbytnio kosztami. Dziś tak nie jest.
  4. Zarządzanie budżetem – jest bardzo istotne ważne, ponieważ inflacja nadal stanowi problem, a ożywienie słabnie, dlatego należy dostosować optymistyczne budżety utworzone w zeszłym roku.
  5. Zarządzanie dostępem — zarządzanie i kontrola sieci odgrywają teraz jeszcze większą rolę niż wcześniej. W 2021 roku 67% ankietowanych umieściło to w pierwszej dziesiątce. Teraz jest to priorytet dla 52%.
  6. Ochrona prywatności/tożsamości — wraz z rozwojem pracy zdalnej oraz prawa z zakresie prywatności danych, rośnie także znaczenie dla organizacji.
  7. Produktywność IT — wiele funkcji IT jest obciążonych od góry, ze zbyt wieloma poziomami zarządzania i zbędnymi pracownikami, którzy zwiększają koszty ogólne IT, wpływając na ogólną produktywność.
  8. Komputery mobilne — komputery mobilne i przeznaczone dla użytkowników końcowych wymagają, aby aplikacje były skierowane na zewnątrz, funkcjonalne na niezliczonych urządzeniach i przyjazne dla użytkownika. Większość tych prac zakończono w ubiegłym roku. Teraz jest to priorytetem dla 49% ankietowanych w porównaniu do 69% w 2022 roku, według ankiety przeprowadzonej przez Janco.
  9. Blockchain, ERP i Cloud – Zwiększone zapotrzebowanie na technologię oznacza ciągły wzrost znaczenia tych najbardziej popularnych. W ostatnim czasie spodziewano się spowolnienia ich rozwoju, ale stało się wręcz przeciwnie – w ramach tych technologii zainicjowano wiele nowych projektów.
  10. Praca z domu – nie była nawet na radarze przed pandemią i jej znaczenie jako priorytetu jest ciągle umniejszane, ale wciąż znajduje się w pierwszej dziesiątce ze spadkiem o 75% do 32% respondentów, którzy twierdzą, że jest to jedna z najważniejszych kwestii.

Wyzwania i trendy dla CIO

Współczesne organizacje muszą być elastyczne i szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe i technologiczne. CIO musi posiadać umiejętności przywódcze i interpersonalne, aby elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe i technologiczne oraz przewidywać przyszłe trendy.

Covid-19 znacząco zmienił priorytety CIO, ponieważ praca zdalna stała się normą, co wymagało dostosowania infrastruktury IT i zwiększonej ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych. W związku z tym, jednym z ważniejszych wyzwań dla CIO jest umiejętne dostosowanie strategii i działań do nowych realiów, a także zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania organizacji w czasie coraz mocniej zbliżającego się kryzysu. 

Trendy technologiczne, takie jak sztuczna inteligencja, analiza danych, chmura obliczeniowa, Internet rzeczy czy blockchain, również wpływają na role i priorytety CIO. W celu zapewnienia przewagi konkurencyjnej organizacji, CIO muszą być na bieżąco z nowymi trendami i rozwiązaniami technologicznymi oraz podejmować odpowiednie inwestycje w infrastrukturę i narzędzia IT.

Najważniejsze priorytety CIO w zakresie zarządzania i planowania dotyczą bezpieczeństwa informacji, zgodności z przepisami, kontroli kosztów, zarządzania dostępem i ochrony prywatności, produktywności IT, komputerów mobilnych, chmury i ERP, elastyczności i skalowalności infrastruktury IT oraz współpracy między działami IT, a innymi działami organizacji.

Wyzwania i trendy dla CIO wymagają od niego dostosowywania strategii i działań do nowych realiów oraz inwestowania w nowe trendy i rozwiązania technologiczne. Dzięki temu organizacje mogą osiągnąć przewagę konkurencyjną i skutecznie wykorzystywać potencjał nowoczesnych technologii.