Współczesny krajobraz technologiczny to obszar dynamicznych zmian, a jednym z kluczowych elementów tej ewolucji są platformy Internetu Rzeczy (IoT). Platformy IoT odgrywają niebagatelną rolę w infrastrukturze IoT, pozwalając na zbieranie danych z różnych źródeł, analizę tych danych i zarządzanie urządzeniami IoT. Dzięki nim powstają nowe, niegdyś nieosiągalne aplikacje. Jednakże, obecny rynek charakteryzuje się szybkimi przemianami, a zjawisko „masowego wymierania platform IoT” staje się coraz bardziej widoczne.

Znikanie dużych platform IoT, takich jak IBM Watson IoT, SAP Internet of Things i Google Cloud IoT Core, stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw. Te platformy ulegają integracji z wyższymi poziomami ofert, a IoT staje się jednym z wielu elementów. Motywacją dla tego typu działań są zarówno presja kosztowa, jak i konsolidacja strategiczna. Wynika to również z coraz większej konkurencji na rynku, która prowadzi do naturalnej selekcji dostawców, a także do nadpodaży produktów.

Konsekwencje zniknięcia platformy IoT są znaczące i dotykają wiele aspektów działalności firm. Po pierwsze, może to prowadzić do przerwy w działalności, co wiąże się ze stratami finansowymi. Po drugie, przejście na inną platformę IoT wymaga znacznego nakładu pracy i kosztów. Po trzecie, zaufanie klientów może ucierpieć z powodu potencjalnych zakłóceń. Po czwarte, długoterminowe inwestycje w daną platformę mogą okazać się bezowocne.

W odpowiedzi na te wyzwania, przedsiębiorstwa muszą dążyć do minimalizowania swojej zależności od konkretnych platform IoT. Oto kilka strategii, które mogą pomóc w osiągnięciu tego celu:

  • Rozwój know-how IoT i zrozumienie obecnego rozwiązania: Szczegółowa dokumentacja i aktualizacja wiedzy umożliwiają płynne przechodzenie na inną platformę, gdy to konieczne.
  • Interoperacyjne narzędzia i otwarte standardy: Wykorzystanie standardów takich jak MQTT i OPC UA, a także standardowych architektur, ułatwiają integrację i przenoszenie danych między różnymi platformami.
  • Rozdzielenie zadań: Definiowanie jasnych obowiązków dla platformy IoT i wykorzystywanie dedykowanych narzędzi do przechowywania danych i analizy minimalizuje ryzyko biznesowe.
  • Używanie API świadomie: Korzystanie z obsługiwanych API do interakcji między systemami pozwala na elastyczną adaptację infrastruktury.
  • Planowanie awaryjne: W przypadku specjalizowanych platform IoT warto stworzyć plan awaryjny, który zapewni alternatywne rozwiązania w razie potrzeby.

Transformacja cyfrowa staje się obecnie kluczowym elementem strategii biznesowych. Firmy muszą zdobyć nowe umiejętności, zoptymalizować procesy i dostosować się do zmian w obszarze dużych zbiorów danych, narzędzi analitycznych, bezpieczeństwa danych i procesów pracy.

Pomimo wyzwań, jakie niesie ze sobą zniknięcie platform IoT, może to być również okazja dla firm. Minimalizacja zależności od konkretnych platform może wzmocnić innowacyjność i sprawić, że firmy staną się bardziej elastyczne i odporne. Dzięki solidnej infrastrukturze i elastycznym strategiom, firmy mogą oferować swoim klientom cyfrową wartość dodaną.

Przyszłość platform IoT jest niepewna, ale firmy mogą zarządzać tym ryzykiem, stosując proaktywne strategie minimalizowania zależności od konkretnych platform. Transformacja cyfrowa staje się kluczowym elementem strategii biznesowych, a elastyczność i innowacyjność są kluczowymi atutami w zmieniającym się krajobrazie technologicznym. Firmy, które podejmą to wyzwanie, mogą zdobyć przewagę konkurencyjną w erze cyfrowej transformacji.