Zmiany u steru w S4E

Hanna Osetek-Pasquet
Hanna Osetek-Pasquet

Rada Nadzorcza S4E zaskoczyła swoją decyzją z 31 maja 2022 roku o odwołaniu Prezesa Zarządu Stanislava Brlećić, który pełnił tą funkcję od 2020 roku, a od 2015 był związany z Also. Tymczasowo do 8 września funkcję Prezesa S4E będzie pełniła szefowa Rady Nadzorczej spółki – Hanna Osetek-Pasquet, będąca jednocześnie Prezesem Zarządu Also Polska. Na stanowisku Wiceprezesa S4E bez zmian pozostaje Arkadiusz Możdżeń.

Czytaj więcej o S4E na portalu BrandsIT.pl

Zmiany w dziale PR w Dellu

Paweł Paszkowski został nowym CEE Communications and PR Managerem i zastąpił na tym stanowisku Ewę Jarzemską. Paszkowski przeszedł do Della po czterech latach współpracy z agencją Monady Group, gdzie zajmował się głównie obsługą marki Dell. 

Ewa Jarzemska uzyskała za to awans na stanowisko EMEA Field Communications & PR Senior Manager.

Ewa Jarzemska
Ewa Jarzemska

Sygnity z nową Wiceprezes

Inga Jędrzejewska
Inga Jędrzejewska

10 czerwca Rada Nadzorcza Sygnity ogłosiła, że Inga Jędrzejewska, pełniąca do tej pory funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych, objęła funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Posiada ona blisko 20-letnie doświadczenie w obszarze finansów. Od ponad 10 lat jest związana z Sygnity. Była kluczowym członkiem zespołu odpowiedzialnego za proces wynegocjowania i realizacji umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Sygnity. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Sygnity Business Solutions S.A.

 

Hub Schneider Electric ma nowego szefa

Paweł Fraś został szefem warszawskiego hubu AI Schneider Electric. W nowej roli będzie odpowiedzialny za rozwój zespołu Analytics and AI Warsaw Hub – jednostki wpierającej globalnie firmę Schneider Electric w zagadnieniach związanych z analityką i AI. Fraś ma ponad 20-letnie doświadczenie w inżynierii, handlu i zarządzaniu produktami. Jest związany z Schneider Electric od 16 lat. Przed objęciem nowego stanowiska pełnił funkcję dyrektora biznesu Home & Distribution.

Czytaj więcej o Schneider Electric na portalu BrandsIT.pl

Paweł Fraś
Paweł Fraś