Branża data center stale się rozwija, co oznacza, że perspektywy zatrudnienia w tej dziedzinie są bardzo dobre. Wraz z rozwojem chmury i innych usług hostingowych, centra danych stają się coraz bardziej złożone i wymagają większej liczby specjalistów, którzy potrafią zarządzać infrastrukturą IT. Według różnych raportów z rynku pracy, zatrudnienie w branży data center stale rośnie zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

W Polsce, według raportu „IT Market in Poland 2020. Large Companies” opracowanego przez Sedlak & Sedlak, w 2020 roku zatrudnienie w branży IT osiągnęło poziom 452 tysięcy pracowników, co stanowi wzrost o 5,5% w stosunku do poprzedniego roku. W raporcie tym zauważalny jest wzrost zainteresowania specjalistami związanych z centrami danych i chmurą. Według portalu NoFluffJobs, średnie wynagrodzenie dla inżyniera sieci w data center w Polsce wynosi około 10 000 do 15 000 złotych miesięcznie brutto.

W USA, według danych z serwisu Glassdoor, średnia płaca dla stanowiska inżyniera sieci w data center wynosi 84 000 do 114 000 dolarów rocznie, w zależności od doświadczenia i umiejętności.

Branża data center oferuje wiele możliwości rozwoju kariery, ponieważ rosnące potrzeby związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych prowadzą do rosnącego zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie. Ze względu na ciągły rozwój technologii, pracownicy w data center muszą pozostawać na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami, dlatego też branża ta oferuje duże możliwości rozwoju kariery.

Data center pełne wyzwań

Jednym z głównych wyzwań w branży data center jest brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii, często brakuje pracowników z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami w dziedzinie IT, w tym również w zakresie centrów danych. Firmy często mają trudności w znalezieniu specjalistów z doświadczeniem w pracy z nowoczesnymi technologiami i sprzętem, co oznacza, że proces rekrutacji może być trudny i czasochłonny.

Według badania Uptime Institute, dotyczącego największych problemów, z jakimi borykają się centra danych, aż 54 proc. operatorów centrów wskazuje „personel i organizację” jako najważniejsze wyzwanie, a zrównoważony rozwój znalazł się na drugim miejscu (46 procent). Aż 69 proc. operatorów wskazuje, że nie udaje im się obsadzić wakatów.

Tak innowacyjne i dynamicznie rozwijające się środowisko potrzebuje wykwalifikowanych kadr, których zapewnienie w takich warunkach jest bardzo trudne. Co ciekawe, według danych z badania Uptime Global Data Center Survey, problem ten rośnie. W 2022 roku ponad połowa respondentów wskazała, że ich organizacja ma trudności ze znalezieniem kandytatów do pracy, podczas gdy w 2018 roku odsetek ten wynosił 38%.

Kolejnym wyzwaniem jest konkurencja na rynku pracy. Rozwój chmury i innych usług hostingowych oznacza, że firmy IT konkurują ze sobą o tych samych specjalistów, co prowadzi do zwiększenia presji na pracodawców, aby oferować atrakcyjne warunki pracy i wynagrodzenie, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników.

Aż 42% respondentów badania Uptime Global Data Center Survey 2022 wskazuje, że ich organizacja ma problemy z zatrzymaniem specjalistów, których najczęściej zatrudnia konkurencja. W 2018 roku odsetek ten wynosił zaledwie 17%.

Różnorodność 

Przez wiele lat branża IT uznawana była za jedną z najbardziej „męskich” branż. Ostatnimi czasy wiele firm zwróciło uwagę na aspekt zatrudniania kobiet w IT, upatrując w tym nie tylko ideę równości, ale także dostrzegając wysoki potencjał specjalistek IT.

W branży data center także jest lepiej pod tym względem. Badanie Uptime Institute dowodzi wprawdzie, że w większości centrów danych kobiety stanowią zaledwie 1-10% procent siły roboczej, a w 4% centrów danych stanowią połowę pracowników. 1 na 5 firm twierdzi, że nie zatrudnia kobiet przy projektach i działaniach zespołów, ale odsetek ten uległ zmniejszeniu z 26% w 2018 roku.

Brak różnorodności w branży data center to wyzwanie, które wymaga uwagi. Konieczne jest podejmowanie działań w celu przyciągania i zatrudniania większej liczby kobiet do centrów danych, a także zapewnienia, że wśród pracowników istnieje różnorodność pod względem płci, rasy i pochodzenia etnicznego. Otwartość na różnorodność przyczyni się do stworzenia bardziej zrównoważonej i zróżnicowanej kultury pracy w branży data center, co może przyczynić się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań i wzrostu konkurencyjności.

Umiejętności i kwalifikacje

W branży data center wymaga się od pracowników dużej wiedzy i umiejętności w dziedzinie IT. Podstawowe wymagania dla specjalistów w branży data center to znajomość systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz systemów przechowywania danych. Pracownicy muszą również posiadać umiejętności analityczne, problem-solvingowe i umiejętność pracy pod presją czasu.

Ważnym elementem w branży data center jest znajomość oprogramowania i sprzętu IT, w tym również urządzeń sieciowych, takich jak routery i przełączniki. Pracownicy w branży data center powinni również posiadać umiejętności programowania, w tym języki takie jak Java, Python czy C++, które pozwalają na tworzenie i dostosowywanie oprogramowania do potrzeb konkretnej firmy.

Kwalifikacje, takie jak certyfikaty Cisco, CompTIA czy Microsoft, są bardzo doceniane przez pracodawców w branży data center. Certyfikaty te potwierdzają, że pracownik posiada wiedzę i umiejętności w określonych dziedzinach IT, co zwiększa ich wartość na rynku pracy.

AI – nowe rozwiązanie na stare wyzwania

Przeskok związany z ostatnim rozwojem sztucznej inteligencji napawa optymizmem wiele branż borykających się czy to z niedoborem kadr czy też wysokimi kosztami pracowniczymi. Według badania Uptime Global Data Center Survey 2022, respondenci z branży data center z rozwagą podchodzą do wykorzystania sztucznej inteligencji i zastąpienia specjalistów algorytmami. W 2022 roku 19% respondentów twierdziło, że w ciagu najbliższych 5-ciu lat sztuczna inteligencja pozwoli zastąpić niektóre stanowiska. Dla porównania, w roku 2018 w taki scenariusz wierzyło 29% ankietowanych.

Mimo to, branża data center dostrzega rozwój algorytmów sztucznej inteligencji. Ponad połowa ankietowanych (57%) byłaby w stanie zaufać odpowiednio przeszkolonemu modelowi uczenia maszynowego przy podejmowaniu decyzji, podczas gdy w 2019 roku odsetek ten wynosił 49%. 

Rozwój i wszystko, co z nim związane

Szacuje się, że zapotrzebowanie na specjalistów w branży data center wzrośnie z 2 mln etatów w 2019 roku do 2,3 mln w 2025. Ale zwiększenie zapotrzebowania na kadry to nie wszystko. Branży zapewne będą doskwierać trudności związane z wypełnianiem krytycznych ról w centrach danych i utrzymaniem personelu na tych stanowiskach, a w krajach rozwiniętych dojdzie także kwestia starzejącej się siły roboczej na bardziej dojrzałych rynkach centrów danych, takich jak Ameryka Północna i Europa Zachodnia. Oznacza to, że znaczna część istniejącej siły roboczej przejdzie na emeryturę w tym samym czasie, pozostawiając centra danych z niedoborem zarówno liczby pracowników, jak i doświadczenia. Sytuacji nie poprawia mała widoczność sektora wśród osób szukających zatrudnienia. Za to pomagają wszelkiego rodzaju programy szkoleniowe i otwartość na różnorodność, co pozwala także na zatrzymanie specjalistów firmie.