Wraz z cyfryzacją umożliwiającą tworzenie wygodnych, możliwych do uwierzytelnienia tożsamości, konieczność zapewnienia poufności poufnych informacji stała się absolutnie konieczna. Zarządzanie tożsamością, jeden z kluczowych aspektów tożsamości cyfrowej, to technologia, na podstawie której ktoś uzyskuje lub odmawia dostępu do usług lub systemów organizacyjnych.

Posiadanie danych o sobie, swoim wyglądzie, unikalnych cechach, posiadanych kwalifikacjach i cechach, które odróżniają od innych, jest istotną częścią gospodarki cyfrowej, w której obecnie żyjemy. Obecnie identyfikacja cyfrowa jest preferowana w stosunku do metod identyfikacji tradycyjnej z niezliczonych powodów, począwszy od łatwego dostępu do wszystkich usług online, usprawnionych procesów i dokładności, po doskonałą ochronę prywatności. Wraz z cyfryzacją umożliwiającą tworzenie wygodnych, możliwych do uwierzytelnienia tożsamości, konieczność zapewnienia poufności poufnych informacji stała się absolutnie konieczna. Zarządzanie tożsamością, jeden z kluczowych aspektów tożsamości cyfrowej, to technologia, na podstawie której ktoś uzyskuje lub odmawia dostępu do usług lub systemów organizacyjnych.

W jaki sposób technologia Blockchain wspiera zarządzanie tożsamością?

Wraz z pojawieniem się technologii blockchain przyzwyczailiśmy się do zdecentralizowanych systemów identyfikacji. Pomagają nam one zarządzać naszą tożsamością niezależnie, bez żadnej zależności od jakiejkolwiek scentralizowanej agencji. Biorąc pod uwagę fakt, że utrzymanie tożsamości cyfrowej wiąże się z przeszkodami, takimi jak kradzież tożsamości, utrzymywanie mylącego zbioru nazw użytkowników i haseł w celu uzyskania dostępu do różnych usług online, zarządzanie nią stwarza ogólną trudność. Dzięki technologii blockchain możemy tworzyć systemy zarządzania tożsamością, które są chronione, szyfrowane i przyjazne dla użytkownika.

Podstawową ideą jest to, że wrażliwe dane dotyczące tożsamości są zapisywane bezpośrednio w odpornym na manipulacje systemie blockchain, który jest zawsze dostępny online wyłącznie dla właściciela. Ewentualnie strony trzecie mogłyby uzyskać dostęp do blockchaina z danymi dotyczącymi tożsamości właścicieli, co zniosłoby konieczność przechowywania tych danych w innym miejscu.

Niektóre przypadki użycia systemu zarządzania tożsamością w Blockchain

Zakres wykorzystania blockchain do zarządzania tożsamością powoli się rozwija; oferty związane z technologią nadal się rozwijają i manifestują:

 • Autonomiczna tożsamość — konwencjonalne systemy związane z zarządzaniem tożsamością zawsze były chaotyczne, zawiłe i podatne na nadużycia. Wykorzystanie systemu blockchain Self Sovereign Identity daje właścicielom całkowitą kontrolę nad ich tożsamością cyfrową, eliminując zaangażowanie pośredników. W tym celu używane są już przenośne, pozbawione zaufania struktury oparte na łańcuchu bloków.
 • Generowanie trwałych rekordów tożsamości — informacji zawartych w łańcuchu bloków nie można zmieniać ani modyfikować bez zakłócania całego łańcucha. Rekordy utworzone przy użyciu tej technologii są trwałe, niezmienne i całkowicie chronione.
 • Zarządzanie tożsamością dla systemów IoT – Zarządzanie tożsamością dla urządzeń IoT polega na zapewnieniu bezpiecznych, rozliczalnych i weryfikowalnych transakcji dla interakcji obejmujących IoT-to-Users i IoT-to-IoT. Obecnie do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji IoT wykorzystywane są projekty oparte na blockchainie.
 • Inteligentne kontrakty — koncepcja zdecentralizowanych, współdzielonych systemów księgowych, sformułowana z wykorzystaniem technologii blockchain, może zostać wykorzystana do wytworzenia inteligentnych kontraktów umożliwiających samowykonywanie tożsamości.
 • Inne aplikacje — weryfikacja tożsamości podczas imigracji do innego kraju, dokonywanie zakupów online, przechodzenie procesów prawnych, ubieganie się o pożyczkę lub procesy weryfikacji przeszłości mogą być przeprowadzane przy użyciu tej technologii.
  Korzyści z zarządzania tożsamością w oparciu o Blockchain

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym korzyściom płynącym z zarządzania tożsamością w oparciu o blockchain dla użytkowników i firm:

 • Brak zaufania – w rozproszonym systemie księgi głównej zapewniona jest decentralizacja, co oznacza, że właściciele nie muszą już pokładać zaufania w żadnej stronie trzeciej.
 • Bezpieczeństwo — ponieważ wszystkie informacje przechowywane w łańcuchu bloków są zaszyfrowane i zabezpieczone przed manipulacją, dane tożsamości pozostają bezpieczne i dostępne tylko dla właściciela.
 • Eliminacja uzależnienia od zarządzania tożsamością w formie papierowej – tworzenie i przechowywanie tożsamości na blockchainach oznacza, że nigdy nie musisz przechodzić przez proces ubiegania się o duplikat, jeśli kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba, oszczędzając czas i zasoby w tym procesie.
 • Uproszczona weryfikacja tożsamości – automatyzacja procesów inicjowanych przez tę technologię eliminuje uciążliwe ręczne sprawdzanie, usprawniając procesy dla wszystkich zaangażowanych.  
 • Doskonałe wrażenia użytkownika — przesyłanie tożsamości cyfrowej do rozproszonej księgi jest dziecinnie proste, a cały proces jest równie nieskomplikowany, jak instalacja aplikacji i wprowadzanie dowodów i informacji związanych z tożsamością.
 • Przejrzysty przy zachowaniu prywatności – Osoby zaangażowane w system blockchain mogą śledzić szczegóły dokonywanych transakcji, przy jednoczesnym zapewnieniu prywatności dla wszystkich.
 • Zapewniona wyjątkowość – w systemie blockchain właściciele otrzymują unikalny numer identyfikacyjny, który jest trwały, niezniszczalny i może być używany do skutecznej weryfikacji.

Blockchain, technologia wcześniej kojarzona prawie wyłącznie z kryptowalutami, rozwinęła się w kompleksowe ramy, które są wdrażane w różnych sektorach przemysłu. Jako wciąż rozwijająca się technologia, blockchain nie jest całkowicie odporny na zanieczyszczenia, ponieważ na przykład fałszywe dane nadal można zweryfikować. Mimo to wciąż uchodzi za bezpieczne i niezawodne rozwiązanie problemów związanych z zarządzaniem tożsamością. Wykorzystanie technologii blockchain wraz ze sztuczną inteligencją do weryfikacji tożsamości zapewnia dokładność, prywatność, przejrzystość i anonimowość.