Pod koniec kwietnia br. doszło do niewątpliwie historycznego i długo oczekiwanego wydarzenia w historii polskiej cyfryzacji – Microsoft uruchomił najnowocześniejsze i pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej centrum przetwarzania danych w chmurze – Azure Poland Central. Otwarcie regionu chmury w naszym kraju to jeden z elementów programu Polska Dolina Cyfrowa. Będzie ono źródłem wielu krótko- i długofalowych korzyści nie tylko dla biznesu w Polsce, ale i instytucji publicznych, a w konsekwencji tego również obywateli. Billennium, jako ważny, doświadczony i długofalowy partner Microsoftu, miało okazję współtworzyć to wydarzenie. Gdy emocje już opadły i powoli zaczęliśmy przechodzić z tym faktem do porządku dziennego, warto opowiedzieć trochę szerzej o wspomnianych powyżej korzyściach oraz wartościach, jakie organizacje w naszym kraju mają teraz na wyciągnięcie ręki.

Po pierwsze: zgodność z regulacjami prawnymi

Otwarcie regionu chmury w Polsce to łatwiejszy dostęp do informacji. Oznacza to, że wszelkie dane mogą być bezpiecznie przechowywane i przetwarzane na serwerach zlokalizowanych w naszym kraju, pozostając w zgodzie z przepisami polskimi i europejskimi. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia wymogów regulacyjnych – szczególnie w przypadku sektora publicznego, sektora finansowego czy opieki zdrowotnej. Pewnym punktem wyjścia jest tu m.in. unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO (GDPR), które wprowadza szereg zasad i wymogów odnośnie przechowywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, m.in. w zakresie lokalizacji serwerów na terenie UE. Oczywiście Polska również posiada własne przepisy w tym zakresie, które są oparte o regulacje Wspólnoty. RODO to jednak tylko jeden z przykładów.

W sektorze finansowym istnieją regulacje dotyczące przechowywania i zabezpieczenia danych finansowych, takie jak wymogi dotyczące poufności, integralności i dostępności danych. To m.in. dyrektywa dotycząca rynków finansowych MiFID II, regulująca funkcjonowanie rynków finansowych i określająca sposób przechowywania danych transakcyjnych, w tym o klientach, operacjach, wykonaniu zleceń i innych informacji związanych z działalnością finansową. To również standardy PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), dotyczące ochrony danych płatniczych. W naszym kraju wymogi w tym zakresie posiada także KNF.

W innych, wspomnianych wcześniej sektorach można wskazać podobne przypadki regulacji, związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych. Dotyczy to np. wspomnianego już RODO w kontekście danych medycznych, ale i osobowych, Ustawy o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej, Polskiej Normy Medycznej (PN-ISO) czy rekomendacji NIK w tym zakresie.

Podsumowując, otwarcie data center w Polsce, oznacza, że zarówno wspomniane organizacje, ale również ich partnerzy czy dostawcy rozwiązań i usług IT, mogą teraz bez przeszkód regulacyjnych jeszcze szybciej rozwijać się cyfrowo w oparciu o wykorzystanie technologii Azure. Platforma ta daje im nie tylko ogromne możliwości dostępu do najbardziej innowacyjnych usług i rozwiązań na rynku, ale również gwarancję najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych instytucji, jej klientów, pacjentów i obywateli.

Po drugie: bezpieczeństwo i niezawodność

Dla części organizacji aspektem stanowiącym barierę przed stosowaniem rozwiązań chmurowych na szerszą skalę były obawy związane z bezpieczeństwem i wydajnością w momencie, gdy dane te przetwarzane są w innym regionie. Pojawiały się pytania: gdzie są przechowywane i przetwarzane dane mojej firmy, klientów czy interesariuszy? Czy dostęp do nich jest odpowiednio chroniony? Czy wobec znacznej odległości od centrów danych, nie będą występowały opóźnienia albo spadki mocy obliczeniowej w chwili, gdy jest ona najbardziej potrzebna? Chociaż wątpliwości nie były do końca uzasadnione, wpływały na dojrzałość chmurową wielu biznesów.

Myślę, że obecnie możemy odpowiedzieć na te pytania rozwiewając wszelkie obiekcje. Na ten moment klienci otrzymali 4 główne usługi z gwarantowaną rezydencją danych – Azure (Azure Fundamentals i M365), M365, Dynamics i Power Platform, a bliskiej przyszłości pojawią się kolejne. Wszystkie centra danych w poszczególnych strefach dostępności są zlokalizowane blisko siebie, co gwarantuje bardzo niskie opóźnienie. Są one jednak na tyle odległe, aby była zapewniona ich niezależność m.in. w podłączeniu do sieci energetycznej, generatorów mocy, systemów chłodzenia czy przyłączeniu do globalnej, prywatnej sieci Azure. Nowe data center w Polsce mają ponadto wpływ na szybsze prowadzenie operacji, redukcję przeciążenia danych (zwłaszcza w okresach szczytowych), przyspieszenie procesów przechowywania danych aplikacji czy dają możliwość analityki i backupu w czasie rzeczywistym, bez opóźnień. Te czynniki są szczególnie istotne dla podmiotów, w których wszelkie zakłócenia mogą wpłynąć niekorzystnie na biznes – od e-commerce, poprzez branże wykorzystujące dane z urządzeń IoT, np. przemysł, produkcję, logistykę, aż po sektor finansowy czy usługi publiczne.

W kwestiach związanych z bezpieczeństwem również warto zaufać dostawcy. W grudniu 2022 r. Microsoft ogłosił plany dotyczące rozwoju w obszarze cyberbersecurity na kolejne 5 lat. Wartość inwestycji wyniosła 20 mld. dolarów, a duża część tej kwoty ma zostać przeznaczona właśnie na ekosystem chmury. Co więcej, już teraz firma może się pochwalić zespołem 8,5 tys. ekspertów, skupionych tylko na ochronie danych i prywatności. To jednak nie wszystko, bowiem na straży bezpieczeństwa stoi też kilkanaście tysięcy partnerów technologicznych firmy, którym równie mocno zależy na zaufaniu swoich klientów do zaimplementowanych rozwiązań i infrastruktury czy usług chmurowych. Wobec ogromnej liczby cyberzagrożeń, które według CERT Polska wyniosły w 2022 r. 320 tys. zgłoszonych przypadków (wzrost o 176% r/r), sądzę, że w przyszłości warto postawić właśnie rozwiązania cloudowe, gwarantujące bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Po trzecie: przyspieszona cyfrowa transformacja biznesu

Z opublikowanego niedawno badania PwC CEO Survey 2023 wynika, że 54% prezesów firm w Polsce uważa, że ich organizacja nie będzie rentowna, jeśli firma nie dokona transformacji biznesu, uwzględniającego zmiany technologiczne. Według połowy z nich (49%), braki technologiczne będą w ciągu najbliższych 10 lat miały wpływ na rentowność biznesu. W efekcie, w ciągu 12 miesięcy inwestycje w wykorzystanie technologii chmurowy i AI będzie realizowało 59% firm z Polski, których przedstawiciele wzięli udział w badaniu. 

Wybór tego kierunku nie dziwi, bowiem nowoczesne ekosystemy cloud dostarczają szereg narzędzi i usług otwierających przed firmami nowe możliwości. To nie tylko kwestia wygodnego i bezpiecznego przechowywania danych i dostępu do nich z każdego miejsca na świecie, ale również wykorzystania zaawansowanej analityki, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego czy IoT. Przy obecnym rozwoju technologicznym i dostępie do nowoczesnych narzędzi, nie ma praktycznie żadnych ograniczeń, aby stworzyć rozwiązanie dokładnie skrojone pod własne potrzeby – jedyne ograniczenia to w zasadzie budżet i pomysł firmy na produkt czy usługę. Ta druga kwestia nie musi być wcale barierą nie do przejścia. Na rynku są firmy, takie jak np. Billennium, które posiadają zarówno kompetencje technologiczne, ale też doświadczenie i know-how w realizacji projektów dla podmiotów ze zróżnicowanych sektorów gospodarki. 

Region chmury w Polsce z punktu widzenia dostawcy usługi IT

Od ponad 20 lat realizujemy projekty tworzone w oparciu o technologię Microsoft – firma ta jest jednym z naszych najważniejszych partnerów technologicznych. Dowodem naszej specjalizacji są certyfikaty uzyskane przez naszych ekspertów, setki zrealizowanych projektów dla klientów z Polski czy ze świata, ale też status Advanced Specialization w migracji i tworzeniu rozwiązań w Azure, uzyskany przez Billennium w 2021 r., jako pierwsza polska firma i trzecia w Europie. O naszej roli świadczy też tytuł Partnera Roku Microsoft w Polsce, uzyskany również w 2021 r. Co więcej, nasza aplikacja dla Teams – Inperly, jako jedno z pierwszych rozwiązań zostało relokowane do Azure Poland Central. To dla nas oczywiście bardzo ważny krok. Inperly jako rozwiązanie wykorzystujące usługi zaufania – służące m.in. do potwierdzania tożsamości i składania podpisów elektronicznych, którego odbiorcami są m.in. instytucje publiczne, sektor finansowy czy dostawcy wszelkich usług kierowanych do milionów klientów, samo w sobie musi budzić zaufanie i spełniać wszelkie wymogi w zakresie regulacji prawnych i bezpieczeństwa. Oparcie aplikacji na wydajnym i bezpiecznym ekosystemie Azure i lokalizacja aplikacji w polskim regionie chmury spełnia właśnie tego typu warunki. 

Podobną prawidłowość dostrzegamy w kontekście usług świadczonych na bazie wykorzystywania technologii naszego partnera. Sądzimy, że otwarcie Azure Poland Central spowoduje, że rola rodzimych dostawców IT nie tylko jeszcze bardziej wzrośnie w skali globalnej, ale zwiększy się również pozycja Polski jako głównego huba IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy ogromną nadzieję, że firmy i instytucje także chętniej i na większą skalę będą teraz wybierać cloud, jako docelowy ekosystem do przechowywania danych i cyfrowego rozwoju biznesu.