Nie ma wątpliwości, że zespoły IT i zarządzania danymi są kluczowymi czynnikami sukcesu korporacyjnego, ale ich koszty są często analizowane przez jednostki biznesowe generujące przychody i monitorujące budżet. W rzeczywistości, budowanie zespołów technologicznych i innowacji jest drogie, co potwierdzają statystyki. Na przykład, Gartner przewiduje, że globalne wydatki na IT wyniesie w tym roku 4,5 biliona dolarów.

Jednakże, to wszystko się zmienia. IT ewoluuje z generatora kosztów do generatora zysków. Firmy wydają tylko od 3% do 7% przychodów na IT, procenty, które spadają wraz ze wzrostem firm. Co więcej, wraz z pojawieniem się nowych technologii w celu zwiększenia możliwości biznesowych i informowania o strategiach, działy IT rozwijają się z silosowych zespołów technicznych, aby stać się partnerami strategicznymi napędzającymi przychody i inne cele biznesowe. W tym kontekście, zarządzanie danymi staje się kluczowym elementem. Narzędzia takie jak zarządzanie danymi głównymi są nie tylko technologicznymi udogodnieniami, ale również strategicznymi atutami, które mogą przynieść znaczące korzyści.

Pandemia COVID-19 przyspieszyła tę zmianę, wymuszając niemal z dnia na dzień cyfrową transformację do pracy zdalnej. To z kolei znacznie zwiększyło wypalenie liderów IT, jednocześnie tworząc poczucie izolacji i niespójności wśród wszystkich pracowników. Wielu pracowników zgłosiło negatywny wpływ stresu związanego z pracą, a znaczna liczba ujawnia zmęczenie poznawcze, wyczerpanie emocjonalne i zmęczenie fizyczne, co jest znaczące w porównaniu z danymi z 2019 roku.

W obliczu tych wyzwań, kierownictwo wyższego szczebla musi aktywnie zachęcać do współpracy i współpracy między zespołami w celu poprawy wyników biznesowych. Wiedza specjalistyczna IT jest potrzebna w C-suite, ale nie zawsze tak się dzieje w dużych firmach. Dyrektorzy ds. danych (CDO) są zatrudniani do siedzenia na przecięciu wszystkich jednostek biznesowych, tworząc, ulepszając i analizując dane w celu poprawy ogólnej jakości produktu pracy i środowiska. NewVantage Partners poinformował, że tylko 65% firm z listy Fortune 1000 wyznaczyło CDO od zeszłego roku. Dzisiejsi CIO potrzebują czegoś więcej niż tylko zrozumienia, w jaki sposób technologia utrzymuje organizację w rujach; muszą mieć umiejętności strategiczne i sposób myślenia biznesowego, aby wpływać i kształtować strategię danych przedsiębiorstwa.

Dane stały się najważniejszym zasobem większości organizacji, więc zrozumienie, w jaki sposób technologia odblokowuje wartość danych i zapewnia zwrot z inwestycji, ma kluczowe znaczenie dla roli CIO. W ramach C-suite, menedżerowie danych są odpowiedzialni za zapewnienie organizacjom czystych, połączonych, wysokiej jakości danych, które zapewniają wyniki biznesowe i generują zwrot z inwestycji. Tradycyjnie menedżerowie danych pracowali w działach IT, wspierając cały biznes. Jednakże, ponieważ operacje stały się kluczowe dla każdej funkcji biznesowej, w tym sprzedaży, marketingu i finansów, menedżerowie danych są coraz częściej integrować się z zespołami operacyjnymi, aby wykorzystywać dane jako bieżący, strategiczny zasób do osiągania celów biznesowych i operacji.

W związku z tym, organizacje powinny podjąć proaktywne kroki, takie jak ustanowienie regularnej kadencji spotkań między zespołami technicznymi i biznesowymi, wymaganie od wszystkich starszych liderów szkolenia lub doświadczenia zarówno w zakresie technologii, jak i biznesu, oraz podniesienie lub zwiększenie wsparcia interesariuszy dla CDO w firmach, w których to się jeszcze nie stało. Firmy wspierane przez silnych liderów IT i danych przyspieszą osiągnięcia w wielu wskaźnikach, od celów biznesowych po wprowadzanie innowacji w branży. Poprawa współpracy między zespołami technologicznymi i biznesowymi umożliwia firmom dostrzeganie możliwości sprzedaży, zabezpieczanie wygranych i ulepszanie doświadczeń klientów. W rezultacie, dane i liderzy danych stają się kluczem do przyszłego sukcesu i większych zysków, co potwierdza, że IT jest nie tylko centrum kosztów, ale również strategicznym partnerem w osiąganiu celów biznesowych.