System TEOS powstał w 2017 roku jako rozwiązanie do zarządzania urządzeniami i informacjami w biurze. Od początku cieszył się dużym zainteresowaniem. System jest skalowalny i niejako szyty na miarę. Jesteśmy w stanie zadeklarować dostosowanie go do indywidualnych potrzeb, wiemy też jak będzie się rozwijał w najbliższych latach. To dla klientów jest duży atut – wiedzieć na co mogą liczyć w przyszłości i mieć możliwość otrzymania rozwiązania odpowiedniego dla nich.   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  naszych klientów wprowadziliśmy nową, chmurową wersję TEOS 3.0 z wieloma nowymi udogodnieniami.

Najbardziej funkcjonalne są systemy, które pozwalają integrować się z innymi, dają informację na bieżąco i elastycznie dopasowują do potrzeb danej organizacji. TEOS zapewnia kompleksowe zarządzanie biurem. Pomaga w rezerwacji sal i konkretnych biurek, ma moduł recepcji, a także funkcję informacji zwrotnej przez moduł ankietowy. System informacyjny wspiera moduł Digital Signage, telewizja korporacyjna oraz system tworzenia videowall.  W sali konferencyjnej bezprzewodowa komunikacja z monitorami Sony Bravia jest możliwa dzięki TEOS Connect. Do dyspozycji mamy też Meeting Display, na którym wyświetlamy najważniejsze informacje z kalendarza danej sali, system sterowania oraz podgląd rezerwacji sal na danym piętrze dzięki ekranowi Room Status . Rezerwacja biurek jest możliwa z poziomu aplikacji mobilnej, dodatku do Outlooka lub strony internetowej. Pracownik dokonujący rezerwacji sali lub biurka może od razu zarezerwować potrzebne miejsce parkingowe.

Kiedy – w efekcie pandemii – powrót do biura wszystkich pracowników okazał się niemożliwy ze względu na reżim sanitarny, optymalny stał się model hybrydowy łączący pracę zdalną z kilkoma dniami obecności w biurze. To z kolei wymagało dobrej organizacji, procedur i dyscypliny. No i tutaj na wysokości zadania stanął TEOS. Nasi programiści byli w stanie szybko dostosować system do aktualnej sytuacji. I okazało się, że narzędzia z rodziny TEOS można efektywnie wykorzystać do realizacji zaleceń sanitarnych. Przykładem może być tu rezerwowanie biurek z możliwością blokowania miejsc w pobliżu w związku z koniecznością zachowania zalecanych odległości. Osoba zarządzająca pracownikami ma pełną informację na temat zajętości i ilości pracowników w biurze. Pokoje, z których pracownicy korzystali w danym dniu można zablokować ze wskazaniem na konieczność czyszczenia i dezynfekcji. Po zrealizowaniu tych czynności system zaktualizuje dane o dostępności pomieszczenia. 

biuro, praca

Wypada też wspomnieć o sensorach, które nie tylko sygnalizują poziom dwutlenku węgla, temperatury i wilgotności, ale także wykrywają obecność przy biurku. To użyteczna funkcja, która pozwala zwolnić nieużywane miejsce do dyspozycji innej osoby. Interaktywna, zautomatyzowana recepcja TEOS Reception pomaga zminimalizować kontakty z przypadkowymi osobami, które jako goście trafiają do firmy. Ekran powitalny może być dopasowany do potrzeb klienta, zawierać informacje dla kurierów, odczytywać QR kody z zaproszeniem i automatycznie powiadamiać zapraszającego o przybyciu gościa. Można skonfigurować ankietę, która pomoże zebrać niezbędne informacje np. te związane z Covid-19 

Pracownicy, którzy zwykle pracują zdalnie nie zawsze znają rozkład pomieszczeń. 

TEOS WAYFINDING pozwala zminimalizować ich kontakty z innymi pracownikami dając nie tylko informacje o lokalizacji sali konferencyjnej, ale także pozwalając na jej rezerwację w danej chwili. Rezerwację tę można zdefiniować w oparciu o wytyczne sanitarne. Wówczas pracownik poszukujący sali dla 3 osób zarezerwuje pomieszczenie odpowiednio większe w zgodzie z aktualnie obowiązującymi wymogami, które po spotkaniu zostanie zablokowane do czasu dezynfekcji.

System TEOS – korzystając z sensorów – zbiera informacje na temat warunków panujących w pomieszczeniach (wilgotność, CO2, temperatura). Jeśli, któryś z parametrów odbiega od normy system automatycznie wysyła e-mali do kierownictwa obiektu.

Dziś restrykcje nie są tak dolegliwe jak w ubiegłym roku, ale wiele firm zdecydowało się zmniejszyć biura i pozostać przy hybrydowym modelu pracy. Czyli konieczność rezerwacji biurka pozostaje wiąż aktualna. Optymalne zarzadzanie informacją i urządzeniami aktualne jest zawsze.