W obliczu globalnych wyzwań takich jak zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i nierówności społeczne, zrównoważony rozwój stał się nie tylko priorytetem, ale i koniecznością dla organizacji na całym świecie. Dla CIO, którzy są odpowiedzialni za kierowanie strategią technologiczną w firmie, to wyjątkowe wyzwanie. Według najnowszych badań Gartnera, do 2025 roku aż połowa CIO będzie miała wskaźniki wydajności (KPI) związane ze zrównoważonym rozwojem.

Pierwszym i najważniejszym krokiem w tym kontekście jest aktywne zaangażowanie innych liderów w organizacji. Bez wsparcia i zrozumienia ze strony innych działów, nawet najlepsza strategia zrównoważonego rozwoju będzie miała ograniczony wpływ. Zgromadzenie liderów różnych działów na warsztatach strategicznych, porównanie działań firmy z rynkiem i konkurencją, a także integracja zrównoważonego rozwoju z ogólną strategią firmy, są kluczowymi elementami tego procesu.

Następnie, skupienie się na danych jest niezbędne. Bez dokładnych danych i wskaźników wydajności trudno jest mierzyć postępy i efektywność działań. Inwestowanie w narzędzia i platformy do zbierania danych na temat emisji CO2, zużycia energii i innych wskaźników środowiskowych, a także opracowanie zestawu szczegółowych KPI i wskaźników wydajności, są niezbędne do monitorowania i analizy działań. Co więcej, cele zrównoważonego rozwoju powinny być ściśle powiązane z ogólnymi celami biznesowymi firmy, co pomoże w uzyskaniu wsparcia ze strony innych działów i zwiększy efektywność działań.

Ostatni, ale nie mniej ważny aspekt, to wprowadzenie zmian kulturowych w organizacji. Technologia sama w sobie nie wystarczy. Potrzebna jest zmiana mentalności i kultury w organizacji, aby zrównoważony rozwój stał się priorytetem. Budowanie wielofunkcyjnego zespołu składającego się z przedstawicieli różnych działów, inwestowanie w szkolenia i narzędzia dla tego zespołu, a także regularna analiza wpływu wprowadzonych zmian na środowisko, społeczność i wyniki finansowe, są kluczowe dla ciągłego doskonalenia i dostosowywania strategii.

Podsumowując, zrównoważony rozwój to nie tylko etyczna konieczność, ale również strategiczna decyzja, która może przynieść organizacjom konkretne korzyści. Dla CIO jest to wyjątkowa okazja do wykazania liderstwa i wprowadzenia znaczących zmian, które będą miały długoterminowy wpływ na całą organizację. Poprzez aktywne zaangażowanie liderów, skupienie się na danych i KPI oraz wprowadzenie zmian kulturowych, CIO mają wszystkie narzędzia, aby skutecznie wdrożyć zrównoważony rozwój w strategii IT i całej firmie.