Na stworzenie własnej aplikacji decyduje się coraz więcej firm z praktycznie każdej branży, co nie powinno dziwić ze względu na popularność tego medium. Jak więc sprawić, żeby konsumenci chętnie korzystali z naszego produktu?

Odpowiedzią może być dobrze zaprojektowany User Experience. Budowanie aplikacji w oparciu o potrzeby użytkowników to klucz do jej atrakcyjności, a świadomość wartości płynąca z UX designu zdaje się być obecna także w sferze biznesowej.

Czym jest projektowanie User Experience?

User Experience jest zagadnieniem bardzo często utożsamianym właśnie z tworzeniem aplikacji i słusznie, bo jest jej kluczowym elementem. Znajduje zastosowanie także w innych dziedzinach, także tych niezwiązanych z oprogramowaniem czy ogólnie rozumianą technologią.

User Experience skupia się na tym jak użytkownicy odbierają produkt – czy jest łatwy i przyjemny w użyciu i przede wszystkim, czy spełnia ich potrzeby. Co istotne, w projektowaniu doświadczenia użytkownika nie pomija się celów biznesowych. Cały proces tworzenia User Experience ma zapewnić, że użytkownicy uznają produkt końcowy za wartościowy, czyli spełniający ich potrzeby, ale i przyjemny w użytkowaniu.

„User Experience jest silnie powiązany z interfejsem użytkownika, ale znacznie wykracza poza tę warstwę aplikacji.”

Jednak UX, to nie tylko kwestie “ładnego” wyglądu aplikacji. Oczywiście, User Experience jest silnie powiązany z interfejsem użytkownika, ale znacznie wykracza poza tę warstwę aplikacji. Ogromną częścią UX jest projektowanie interakcji, która pomaga nie tylko odpowiednio korzystać z produktu, ale i budować zaangażowanie użytkowników. Nie pomija się także kwestii dostępności, tak, aby z aplikacji z łatwością mogły korzystać również osoby z niepełnosprawnościami.

W szerszym ujęciu, na User Experience składa się znacznie więcej elementów, takich jak analiza konkurencji, badanie potrzeb użytkowników, ergonomia, projektowanie architektury informacji, projektowanie ruchu czy tworzenie treści. To dziedzina, która ciągle się rozwija i rozszerza swoje zastosowanie na nowe obszary.

Tworzenie User Experience aplikacji jest więc złożonym, iteracyjnym procesem, wymagającym wielu badań i testów, częstych zmian i poprawek – wszystko po to, by stworzyć wartościową, wysoce użyteczną i wręcz pożądaną przez odbiorców aplikację.

Dlaczego UX jest tak istotny w procesie tworzenia aplikacji

UX design obejmuje szereg metod i narzędzi, które pozwalają odkryć, co sprawi, że aplikacja będzie chętnie wybierana przez użytkowników i zatrzyma ich przy niej na dłużej. Pokaże prawdziwe potrzeby grupy odbiorców, które często są zupełnie inne niż wydaje się to pomysłodawcom produktu. Dlatego tak istotne jest zbadanie o to, czego tak naprawdę chcą użytkownicy, a także stworzenie odpowiednich interakcji w aplikacji i sensowne połączenie jej funkcjonalności. Nie zapominajmy też o zadbaniu o spójność wszystkich elementów.

Projektując User Experience upewniasz się, że ścieżki użytkownika są kompletne i nie znajdzie się on w momencie, w którym nie będzie wiedział, co dalej zrobić. Ponadto, użytkownicy często zgłaszają potrzebę funkcjonalności, które paradoksalnie utrudniają korzystanie z kluczowych funkcji aplikacji i sprawiają, że jest przerośnięta lub niefunkcjonalna.

User Experience, projektowanie aplikacji

Chociaż dążymy do maksymalnego zaspokojenia potrzeb użytkownika, cały proces projektowania doświadczenia ma zbudować odpowiednie, przemyślane wrażenie podczas korzystania z aplikacji. Czasem może się okazać, że wymaga to zrezygnowania z odpowiedzi na niektóre oczekiwania użytkowników, ale w końcowym efekcie takie działanie przyniesie im korzyść. Ostatecznie doświadczenie ma być na tyle intuicyjne, żeby użytkownik nie musiał sam o nim myśleć – po prostu z przyjemnością używa naszego produktu.

Kiedy należy skupić się na UX

Najlepszą praktyką jest uwzględnienie doświadczenia użytkownika od samego początku tworzenia aplikacji. Wynika to zarówno z wartości, jaką niesie ze sobą dobrze zaprojektowany User Experience, jak i tego, że stanowi podstawę działania produktu. UX nie skupia się jedynie na wyglądzie aplikacji, ale na całej interakcji użytkownika z produktem, tego, jak ona przebiega.

Jest jeszcze jedna ważna kwestia – koszt wdrożenia poprawek pod kątem User Experience jest znacznie wyższy na późniejszych etapach rozwoju. Nie zmienia to jednak faktu, że audyt UXowy można przeprowadzić na każdym etapie, nawet mając gotowy produkt. W wielu przypadkach jest to nawet wskazane i może przysłużyć się do znacznej poprawy jakości aplikacji i jej działania, a co za tym idzie, przyciągnąć i zatrzymać użytkowników.

Jak przygotować się do stworzenia odpowiedniego UX

Istotą stworzenia dobrego UX jest odkrycie wspomnianej już realnej potrzeby, jaką mają przyszli użytkownicy aplikacji i sprawdzenia czy stworzenie produktu wedle naszej wizji jest opłacalne. Widać więc od razu, że proces tworzenia doświadczenia użytkownika ma ogromną wartość biznesową. Chcąc dobrze przygotować się do stworzenia User Experience aplikacji, projektanci doświadczeń i inni specjaliści z obszaru UX, korzystają z wybranych narzędzi, aby zebrać wszelkie informacje niezbędne do zaprojektowania udanego produktu.

Częstą praktyką są warsztaty z interesariuszami, pomagające zweryfikować cele biznesowe, zdefiniować grupę docelową i skupić się na ich bolączkach, wyzwaniach i potrzebach. Nieodłączną częścią przygotowań do procesu są badania rynkowe i badania na grupie docelowej. Dokładne określenie grupy docelowej jest niezwykle ważne, bo to właśnie od niej zależy cały kierunek rozwoju User Experience aplikacji. W ten sposób dowiesz się, że przykładowo, użytkownicy twojej aplikacji stawiają przede wszystkim na szybkość działania i jak najmniejszą ilość kroków do wykonania, a piękny interfejs jest dla nich sprawą drugorzędną.

Preferencje i oczekiwania grupy docelowej budują podstawę pod stworzenie UX twojej aplikacji. Takie odkrywanie produktu skupia się więc na dostarczaniu wartości do dobrze zdefiniowanych użytkowników końcowych i realizacji celów biznesowych klientów.

User Experience, użytkownik

Co może pójść nie tak, gdy zignorujesz UX

Załóżmy, że wypuściliśmy na rynek aplikację i liczymy na jej duży sukces, bo zainwestowaliśmy w nią sporo czasu, pieniędzy, a pomysł na nią wydawał nam się naprawdę świetny. Nie poświęciliśmy jednak zbytniej uwagi na sprawdzenie, czy nasz produkt jest… potrzebny. Bywa, że designerzy lub pomysłodawcy aplikacji usilnie podążają za własnym przeczuciem i wizją, jak coś powinno wyglądać w oderwaniu od zdania użytkowników końcowych. Wiele błędów wynika więc z niesłuchania grupy docelowej. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że taka aplikacja spotka się z chłodnym odbiorem i będzie szybko porzucana, a więc szybko stanie się zwyczajnie nieopłacalna.

Oprócz stworzenia produktu, który mija się z potrzebami użytkowników, zbagatelizowanie kwestii User Experience może skutkować niską użytecznością aplikacji. Najczęstrzymi przyczynami są błędna lub zbyt skomplikowana nawigacja, braku prawidłowej obsługi błędów, źle zaprojektowana architektura informacji, a nawet pominięcie kluczowych dla użytkowników funkcji. Jest wiele pułapek, w jakie można wpaść zapominając o projektowaniu doświadczenia użytkownika.

Jaką wartość biznesową niesie ze sobą UX design

Zrozumienie tego, jak istotna jest inwestycja w dobry UX i postawienia potrzeb użytkowników na pierwszym miejscu jest konieczne w czasach, gdzie wymagania konsumenckie stale rosną i zmieniają się pod wpływem nowych trendów rynkowych. Kładąc nacisk na UX od samego początku planowania rozwoju aplikacji, szanse na stworzenie świetnego produktu są znacznie większe. Odrobienie tej lekcji i dokładne zbadanie rynku, grupy docelowej oraz weryfikacja konkurencji, dadzą wgląd w to, jaką aplikację zbudować, by faktycznie odnieść sukces.

Korzyścią biznesową płynącą z tworzenia jakościowego doświadczenia użytkownika jest więc odkrycie, jaką wartość dostarczyć odbiorcom produktu, by byli z niego zadowoleni i w rezultacie, jaki produkt przyniesie nam zysk. A ten z pewnością będzie, zarówno w kontekście krótkoterminowym, jak chociażby zwiększenie konwersji, jak i w ujęciu długoterminowym, w postaci wzrostu świadomości marki i lojalności użytkowników.