Sztuczna Inteligencja (AI) przewyższa od dawna technologiczną ścieżkę, a globalna potrzeba jasnych zasad gry rośnie niepohamowanie. Próbuje temu sprostać Parlament Europejski, rozważając dziś kwestię Europejskiej Ustawy o Sztucznej Inteligencji.

Głównym celem tej regulacji jest kontrola wykorzystania AI przez Komisję Europejską. Istotą jest stworzenie przejrzystych zasad, które zagwarantują, że AI dostanie się tylko w ręce tych, którzy mają dobre intencje. To stanowisko wyraża nadzieję, że technologia, która wydaje się mieć nieskończone zastosowania, będzie służyć ludziom i demokracji.

Od deski kreślarskiej do ustalonego tekstu prawnego

Prace nad ustawą o sztucznej inteligencji trwały już od jakiegoś czasu, z pierwszą wersją tekstu prawnego opublikowaną 21 kwietnia 2021 roku. Niemniej jednak, z powodu szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji, początkowy tekst prawny zdezaktualizował się praktycznie w mgnieniu oka. Chatbot ChatGPT zmusił ustawodawców do powrotu do deski kreślarskiej pod koniec 2022 roku.

Początkowo, ustawa o sztucznej inteligencji skupiała się na AI przeznaczonej do konkretnych celów, takich jak wykorzystanie rozpoznawania twarzy do nadawania „punktacji społecznej”. Teraz, dzięki osiągnięciom takim jak ChatGPT i rozwojowi generatywnej sztucznej inteligencji, ustawodawcy zrozumieli, że prawo musi również uwzględniać AI opracowywaną w „ogólnym celu”.

Transparencja jako kluczowy wymóg

Zgodnie z nowym prawem, firmy będą musiały ocenić ryzyko swoich systemów, różnicując systemy „niskiego ryzyka” i „wysokiego ryzyka”. Kategorie te będą podlegały odpowiednio luźniejszym i surowszym zasadom.

Transparencja jest fundamentalną częścią proponowanej ustawy. Twórcy AI muszą być otwarci co do tego, jak wykorzystują i szkolą tę technologię. W praktyce oznacza to, że użytkownicy muszą być świadomi, kiedy interakcję przeprowadza maszyna.

Regulacja, a nie hamowanie rozwoju

Mimo kontrowersji wokół prób włożenia AI w ramy prawne, ustawa o sztucznej inteligencji nie ma na celu utrudniania życia firmom technologicznym. Chodzi o znalezienie właściwej równowagi między ochroną obywateli a promowaniem technologii. Wprowadzenie jasnych zasad dla sztucznej inteligencji ma na celu zapewnić, że społeczeństwo nie zaakceptuje nadużywania technologii.

Choć obecnie głosowanie nad ustawą jest w trakcie, zdaniem posłów UE Brando Benifei (Włochy) i Dragosa Tudorache (Rumunia), wynik będzie pozytywny. Zatwierdzenie parlamentu nie jest jednak ostatnią przeszkodą dla ustawy AI. Następny krok to negocjacje z Radą, a dopiero po ich zakończeniu prawodawstwo może wejść w życie.

Europejska Ustawa o AI stanowi istotny krok naprzód w regulowaniu wykorzystania sztucznej inteligencji. Ustawa ta nie tylko ma na celu promowanie etycznego i bezpiecznego wykorzystania AI, ale również służy jako inspiracja dla innych krajów, które również rozważają swoje opcje regulacyjne w tej dziedzinie.