Od 2024 roku firmy w Unii Europejskiej, które zatrudniają ponad 250 pracowników, będą zobowiązane do raportowania zrównoważonego rozwoju. Ta dyrektywa została przypomniana przez Capgemini w 2023 roku w badaniu dotyczącym trendów IT. W efekcie tego, obserwuje się rosnącą liczbę przedsiębiorstw określających swoje emisje gazów cieplarnianych oraz tych, które pragną je ograniczyć. Firma konsultingowa zauważa, że narzędzia informatyczne mogą pomóc firmom osiągnąć te cele.

Według badań Capgemini, technologie IT są bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialne za niemal połowę redukcji emisji CO2 w badanych firmach. Badanie dotyczy regionu DACH (Niemiec, Austrii i Szwajcarii) i opiera się na ankiecie przeprowadzonej wśród 132 decydentów IT.

Technologie informatyczne są wykorzystywane do osiągania mniejszego zużycia energii przez maszyny i budynki, optymalizacji tras oraz transportu. Ponadto, narzędzia IT wykorzystywane są do tworzenia produktów i usług przyjaznych dla środowiska oraz ograniczania ilości odpadów.

Capgemini zwraca uwagę, że inteligentne technologie (takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, analiza predykcyjna czy rozpoznawanie obrazu) są stosunkowo rzadko wykorzystywane w celu redukcji emisji CO2. Zazwyczaj są one wykorzystywane w kontekście rozwoju i logistyki. Firma podkreśla, że te nowe technologie samodzielnie zużywają dużo energii, dlatego ważne jest inwestowanie w zieloną energię.

Oszczędności energii i zasobów w samym IT przyczynią się do prawie 23% oszczędności, jak wskazują wyniki badania. Zmniejszenie to może wynikać m.in. ze zmiany dostawców oraz mniej energochłonnej strategii rozwoju oprogramowania.

W rezultacie, nowa dyrektywa UE stawia przed firmami wyzwania związane z zrównoważonym rozwojem, a technologie IT odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu celów redukcji emisji CO2.