Przedsiębiorstwa funkcjonujące w rozproszeniu i popularyzacja pracy zdalnej wpływają zwiększony poziom cyfryzacji przedsiębiorstw. Cyfryzacja to złożony proces, a jej przebieg zależy w dużej mierze od poziomu zaawansowania technologicznego przedsiębiorstwa. Często cyfryzację poprzedza datyfikacja, czyli proces gromadzenia danych przez tworzenie cyfrowych reprezentacji świata rzeczywistego, przetwarzanie i integrację zbiorów danych oraz przez ich analizę z wykorzystaniem technologii. Jeśli jakieś dane jeszcze nie są gromadzone na cyfrowych nośnikach to, biorąc pod uwagę tempo postępu technologicznego, w najbliższym czasie ulegnie to zmianie. Poza tym, inwestycje w cyfrowe rozwiązania zwiększają konkurencyjność na rynkach, więc na znaczeniu zyskuje nie tylko ograniczanie kosztów działalności i zwiększanie zysków, ale także wszelkiego rodzaju optymalizacje, zwiększające efektywność działalności.

W 2022 roku, wg Gartnera, wzrośnie poziom inwestycji w IT o ok. 5,5% r/r, co oznacza, że jeszcze więcej przedsiębiorstw będzie cyfryzować i dygityzować swoje zasoby i procesy.

Dlatego szczególnego znaczenia w 2022 roku nabierze datyfikacja jako proces wspierający efektywne wykorzystanie danych. Datyfikacja obejmuje nie tylko firmy. Trudno znaleźć dziedzinę naszego życia, w której odbywa się proces odwrotny do datyfikacji. Wobec coraz większego przeplatania się rzeczywistości wirtualnej i świata fizycznego, datyfikacja to trend, który szczególnie teraz zyskuje na znaczeniu, jednak jego początek miał miejsce na długo przed pandemią.