Ostatnie lata w gospodarce cyfrowej oraz przemyśle 4.0 to intensywna automatyzacja procesów, coraz częstsze wykorzystywanie algorytmów w tym sztucznej inteligencji. W państwach o wyższych kompetencjach cyfrowych coraz częściej, także w administracji wykorzystywane są smart contract, do automatycznego wykonywania kontraktów, ale także wydawania decyzji. Strategie blockchain przyjmują coraz nowsze państwa. Narzędzie LegalTech, czy FinTech coraz powszechniej są wykorzystywane.

Strategia UE „Europa Cyfrowa” wychodzi naprzeciw wyzwaniom zmieniającego się świata, wprowadzając pakiet regulacji prawnych dotyczących m.in. tokenizacji, wirtualnego euro, kryptoaktywów, rejestrów elektronicznych, w tym DLT oraz blockchain, sztucznej inteligencji czy „uwolnieniu” danych nieosobowych. Tylko tytułem przykładu należy wskazać na:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego zarządzania danymi (akt w sprawie zarządzania danymi) COM (2020) 767 przyjęte przez radę 16 maja 2022;
  • wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konstetowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych), COM (2020) 842 final;
  • wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniające dyrektywę 2000/31/WE, Com (2020) 825 final;
  • wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniające niektóre akty ustawodawcze Unii, COM (2021) 206 final;
  • czy propozycję zmian rozporządzenia eIDAS – wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 910/2014 w odniesieniu do ustanowienia europejskich ram tożsamości cyfrowej, COM (2021) 281 final i inne.

Projektowane przepisy, nie tylko mają na celu uregulowanie obrotu cyfrowego, algorytmów itd., ale także kształtują gospodarkę cyfrową 3.0 opartej o dane i automatyzm czynności, w tym czynności prawnych, ich automatycznego wykonania w tym także egzekucji.

Polskie przedsiębiorstwa, administracja, ale także prawnicy, informatycy oraz ekonomiści powinni przygotować się do wdrażania tych regulacji, ale także do wdrażania nowych systemów opierających się na nowych rozwiązaniach technologicznych. W Polsce ciągle brakuje specjalistów z zakresu automatyzacji, tokenizacji, blockchain, smart contract, LegalTech czy FinTech, o cyberbezpieczeństwie nie wspominając.

„W Polsce ciągle brakuje specjalistów z zakresu automatyzacji, tokenizacji, blockchain, smart contract, LegalTech czy FinTech, o cyberbezpieczeństwie nie wspominając.”

Zdając sobie sprawę z ogromu zmian regulacyjnych, które opracowywane są obecnie w Brukseli, mających na celu wypracowanie globalnych standardów w zakresie prawa i gospodarki cyfrowej, Związek Cyfrowa Polska, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Asseco, Naczelna Rada Adwokacka, Związek Banków Polskich (Partnerzy), Krajowa Rada Radców Prawnych (patronat) wraz z Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science (podmiot utworzony przez Uniwersytet Śląski, NASK, Politechnikę Śląską oraz UE Katowice) podjęli działania aby wesprzeć prawników, zarządzających, informatyków, osoby odpowiedzialne za wdrożenia, a także administrację w przygotowaniu na nowe wyzwania. Tym samym opracowane zostały specjalne studia podyplomowe Cyber Science na kierunkach

  1. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej (aspekty prawne, technologiczne i ekonomiczne)

  2. Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem. Specjalności: administracja, biznes,oraz FinTech.

Studia przeznaczone są m.in. dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu nowych technologii takich jak blockchain, sztuczna inteligencja, LegalTech, FinTech, ale także automatyzacja procesów, smart contract czy cyberbezpieczeństwo. Dodatkowo poprzez zajęcia praktyczne oraz warsztaty uczestnicy będą mieli możliwość nabyć kompetencje niezbędne do zarządzania transformacją cyfrową.

Moduły zajęć składają się (na wzór angielski oraz amerykański) z komponentów: prawnego, technicznego, ekonomicznego, ale także praktycznego (zajęcia prowadzone przez partnerów z biznesu). Wykłady będą w formacie VOD, a warsztaty oraz ćwiczenia zostaną przeprowadzone zdalnie. Przewidzianych jest również kilka zjazdów na żywo (konferencja otwierająca studia, zjazd wiosenny oraz zjazd letni), a także spotkania w siedzibie Partnerów na zajęciach praktycznych. Całość kończy Hackathon w Katowicach. Program studiów został skonstruowany w sposób mający na celu przygotowanie na nadchodzące zmiany. Już samo zrobienie testu kompetencyjnego przed zapisem na studia powiązane jest z uzyskaniem przez pierwsze 150 osób tokenu Cyber Science.

Studia kończą się uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów, ale także Certyfikatu Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego na kierunku Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem. W przypadku kierunku Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej dyplom będzie wydawany przez Wydział Prawa Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z NASK, PŚ i UE. Dodatkowo wybierając kierunek Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej (aspekty prawne, technologiczne i ekonomiczne) uczestnicy uzyskają dostęp do wszystkich wykładów z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem.