Najnowsza ankieta „Monetization Monitor: Software Piracy and Compliance 2023” przeprowadzona przez Revenera rzuca światło na alarmujący trend w branży oprogramowania. Z danych wynika, że nielicencjonowane korzystanie z oprogramowania gwałtownie wzrosło, zmuszając producentów do szukania nowych sposobów radzenia sobie z tym wyzwaniem.

Gwałtowny wzrost piractwa

Ankieta ujawnia, że aż 40% producentów oprogramowania obecnie zmaga się z nielegalnym kopiowaniem, sprzedażą, udostępnianiem i przekazywaniem swoich produktów – wzrost z 17% w poprzednim roku. Szczególnie niepokojący jest wzrost nadużywania oprogramowania, jak klonowanie maszyn wirtualnych, gdzie 30% dostawców zgłasza „duży problem”.

Okres pandemii COVID-19 i praca zdalna znacząco przyczyniły się do wzrostu nielegalnych kopii oprogramowania na rynku. Sytuację pogorszyły rosnące ceny, inflacja i globalny kryzys gospodarczy, tworząc idealne warunki dla rozwoju piractwa.

Niewiedza użytkowników i brak monitoringu

Zaskakujące jest, że według ankiety, 26% użytkowników korzysta z oprogramowania w sposób wykraczający poza wytyczne umowne, często nieświadomie. Co więcej, dostawcom brakuje skutecznych narzędzi do monitorowania i analizy, co powoduje, że często nie są świadomi skali problemu i jego finansowych konsekwencji.

W odpowiedzi na te wyzwania, ponad jedna trzecia dostawców (37%) planuje zmienić swoje modele monetyzacji. Nowe podejścia, takie jak tokeny i zmienne licencje, mają na celu lepsze monitorowanie użytkowania i uczciwy stosunek ceny do wydajności. Celem jest przekształcenie piratów oprogramowania w płacących klientów.

Potencjał odzyskania przychodów

Dostawcy mają różne opcje walki z piractwem, w tym wykorzystanie danych do dostosowywania inicjatyw sprzedażowych i marketingowych. Dane te mogą również wspierać postępowania sądowe i pomóc w udowadnianiu przypadków piractwa. Z analiz wynika, że dostawcy mogą odzyskać przychody z licencji w wysokości 14,2 miliarda dolarów.

Ankieta Revenera ujawnia poważne wyzwania stojące przed branżą oprogramowania związane z piractwem. Wzrost nielicencjonowanego korzystania z oprogramowania wymaga od dostawców nowych strategii monitorowania, analizy i monetyzacji. W obliczu rosnących strat finansowych, firmy muszą dostosować swoje modele biznesowe, by skutecznie walczyć z piractwem i odzyskać utracone przychody.