DevOps to zestaw pomysłów, praktyk i technologii, które poprawiają zdolność organizacji do dostarczania aplikacji i usług o dużej szybkości, umożliwiając jej ewolucję i ulepszanie produktów w szybszym tempie niż tradycyjne procedury tworzenia oprogramowania i zarządzania infrastrukturą.

Od zakupów przez rozrywkę po bankowość, oprogramowanie i Internet zmieniły świat i biznes. Oprogramowanie nie jest już tylko środkiem wspierania biznesu; jest teraz ważnym elementem każdego jej aspektu. Firmy komunikują się ze swoimi konsumentami za pomocą oprogramowania, które jest oferowane jako usługi lub aplikacje online i może być używane na różnych urządzeniach. Zespoły deweloperskie i operacyjne nie są już „silosami” w ramach paradygmatu DevOps. Te dwa zespoły są czasami łączone w jeden zespół, w którym inżynierowie pracują nad całym cyklem życia aplikacji, od rozwoju i testowania po wdrożenie i operacje, i budują zróżnicowany zestaw umiejętności, które nie są ograniczone do określonej roli. Zespoły zapewniania jakości i bezpieczeństwa mogą zostać ściślej powiązane z rozwojem i operacjami, a także zaangażowane w cały cykl życia aplikacji.

Dlaczego warto działać według DevOps?

• Szybkość: działaj szybko, aby zapewnić lepszą obsługę klienta, lepiej dostosować się do zmieniających się rynków i skuteczniej realizować cele biznesowe. Twoi programiści i zespoły operacyjne mogą osiągnąć te cele przy użyciu metodologii DevOps. Na przykład mikrousługi i ciągłość dostarczania usługi umożliwiają zespołom przejmowanie odpowiedzialności za usługi i szybsze dostarczanie aktualizacji. Dzięki tej szybkości organizacje mogą lepiej obsługiwać swoich konsumentów i konkurować na rynku.

• Szybka dostawa: Zwiększ liczbę wydań i szybkość ich wydawania, abyś mógł szybciej rozwijać i ulepszać swój produkt. Im szybciej będziesz w stanie dostarczać nowe funkcje i naprawiać problemy, tym lepiej będziesz w stanie dostosować się do wymagań konsumentów i zyskać przewagę konkurencyjną. Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie to metody wydawania oprogramowania, które automatyzują proces od kompilacji do wdrożenia.

• Niezawodność: Zapewnij wysoką jakość aktualizacji aplikacji i modyfikacji infrastruktury, aby móc dostarczać usługi szybciej, zapewniając jednocześnie przyjemną obsługę klienta. Aby każda zmiana była funkcjonalna i bezpieczna, stosuj takie metody, jak ciągła integracja i ciągłe dostarczanie. Praktyki, takie jak monitorowanie i rejestrowanie, umożliwiają śledzenie wydajności w czasie rzeczywistym.

• Skala: zarządzaj i obsługuj swoją infrastrukturę i procesy programistyczne na dużą skalę. Automatyzacja i spójność pomagają w skutecznym i pozbawionym ryzyka zarządzaniu złożonymi lub zmieniającymi się systemami. Na przykład infrastruktura jako kod ułatwia zarządzanie środowiskami programistycznymi, testowymi i produkcyjnymi w powtarzalny i wydajny sposób.

• Ulepszona współpraca: Twórz bardziej produktywne zespoły, stosując model kulturowy DevOps, który kładzie nacisk na takie zasady, jak własność i odpowiedzialność. Deweloperzy i zespoły operacyjne ściśle ze sobą współpracują, dzieląc wiele zadań i łącząc procedury. Oszczędza to czas i pieniądze, zmniejszając nieefektywność.

• Bezpieczeństwo: Zachowaj kontrolę i przestrzegaj przepisów, poruszając się szybko. Korzystając ze zautomatyzowanych standardów zgodności, precyzyjnych kontroli i podejść do zarządzania konfiguracją, możesz przyjąć paradygmat DevOps bez utraty bezpieczeństwa. Możesz projektować i śledzić zgodność na dużą skalę, używając infrastruktury jako kodu i zasad jako kodu.