Sektor finansowy zalicza się do najbardziej dojrzałych technologicznie branż w Polsce. Jak wynika z danych Iron Mountain, banki, firmy pożyczkowe i windykacyjne, a także inne podmioty o zbliżonym profilu działalności odpowiadają za blisko 60% wszystkich wdrożeń w obszarze digitalizacji danych. Wprawdzie wdrażanie innowacji w czasie pandemii znacząco zyskało na popularności, również ze względu na większą przychylność regulatorów rynku finansowego czy też nowe wymagania rynkowe, ale technologiczna dojrzałość jest efektem wielu lat konsekwentnych działań na rzecz paperless.

“Jak wynika z danych Iron Mountain, banki, firmy pożyczkowe i windykacyjne, a także inne podmioty o zbliżonym profilu działalności odpowiadają za blisko 60% wszystkich wdrożeń w obszarze digitalizacji danych.”

Przewaga branży finansowej nie pojawiła się dopiero w czasie pandemii. Jeszcze przed jej wybuchem wyróżniała się ona na rynku wysokim stopniem rozwoju technologicznego. Dziś z łatwością dostrzegamy, że cały sektor wkroczył w kolejny etap cyfryzacji. W 2021 r. jako Iron Mountain przyjęliśmy od organizacji finansowych o blisko 65% mniej pudeł i teczek z fizyczną dokumentacją do zdigitalizowania niż rok wcześniej, a także o 70% mniej niż w 2019 r. Udowadnia to, że stopniowo spada ilość zasobów, które wymagają stworzenia cyfrowej wersji, a papierowe dokumenty są generowane w bardziej odpowiedzialny sposób. Dostrzegamy jednocześnie niezmiennie wysokie zainteresowanie skanami fizycznej dokumentacji. W przypadku zaledwie 2 banków, z którymi od lat współpracujemy, przyjęliśmy w 2021 r. zamówienia na ponad 100 tysięcy zeskanowanych stron dokumentów.

Istotny wpływ na kierunek technologicznego rozwoju firm z sektora bankowego mają zmiany zachowań konsumenckich oraz stopniowa ewolucja ich potrzeb. Dziś widzimy znaczący wzrost znaczenia kanałów cyfrowych – w czasie pandemii o blisko 30% wzrósł odsetek osób korzystających z bankowości mobilnej, a o 23% z bankowości online[1]. Warunkuje to m.in. mniejsze zapotrzebowanie na tradycyjne placówki, konieczność redefinicji dotychczasowych standardów pracy, a także wiele innych zmian w codziennej działalności operacyjnej. Rozszerzając portfolio rozwiązań technologicznych, organizacje finansowe w mojej opinii skupią się w związku z tym m.in. na kompleksowej obsłudze klienta. Skorzystają w tym celu z narzędzi zapewniających elastyczność i umożliwiających efektywne skalowanie. Aby było to możliwe, firmy będą zmuszone do rewizji wykorzystywanych dotychczas systemów. Z pewnością kluczem do sukcesu będzie troska o pozytywne doświadczenia klientów, zarówno poprzez optymalizację wewnętrznych procesów, wykorzystanie nowych ścieżek komunikacji, jak i modyfikację oferowanych produktów i usług.

finanse, cyfryzacja, komputer

Jestem pewien, że cyfryzacja sektora finansowego w najbliższych latach nie spowolni. Co więcej, wyzwania, z którymi aktualnie mierzy się cała branża, dodatkowo ten proces przyspieszą. Przeniesienie większości kluczowych procesów do digitalu ułatwi firmom obieg i przechowywanie dokumentów. W finansach wiąże się ono ze szczególnie wieloma zobowiązaniami prawnymi. Cyfrowy workflow zmniejsza jednocześnie ryzyko błędów popełnianych przez pracowników, które narażają organizację na straty finansowe i wizerunkowe. Przedsiębiorstwa finansowe dysponują wieloma wrażliwymi danymi swoich klientów, a ich odpowiednie zabezpieczenie ma ogromne znaczenie w czasach wzmożonych ataków cyberprzestępców. Świadomość zagrożeń i wypracowanie dojrzałej technologicznie kultury organizacyjnej pozwalają to zagrożenie znacząco zminimalizować.

Okres pandemii wyraźnie pokazał, jakie organizacje osiągną w przyszłości największą przewagę konkurencyjną. Kluczowe dla firm okazują się wysoki poziom cyfrowej świadomości, a także elastyczność i odporność biznesowa. Połączenie tych cech gwarantuje stabilność rozwoju i sprawnego funkcjonowania w czasach niepewności. Wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów, platform do zarządzania procesami biznesowymi, rozwiązań chmurowych, a także narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji czy uczeniu maszynowym to konieczność, której branża finansowa ma już świadomość.


[1] bcg-global-retail-banking-2021-the-front-to-back-digital-retail-bank-jan-2021.pdf