Światowy rynek DevOps rozwija się w szybkim tempie dzięki wielu korzyściom, jakie oferuje. Podejście do tworzenia oprogramowania poprawia współpracę między działami biznesowymi i zespołami programistycznymi, zapewniając wydajne i produktywne przepływy pracy. Narzędzia DevOps obejmują rozwiązania, aplikacje i platformy przeznaczone do wspierania i usprawniania procesu DevOps. Najbardziej znane narzędzia DevOps to narzędzia do współpracy/organizacji, narzędzia API, narzędzia do zarządzania konfiguracją, narzędzia do monitorowania infrastruktury i narzędzia do automatyzacji kompilacji.

Firma badawcza Global Industry Analysts Inc. (GIA) w raporcie „DevOps — Globalna trajektoria rynku i analizy” przewiduje, że w wyniku kryzysu COVID-19 globalny rynek DevOps szacowany na 8,9 mld USD w 2022 r. faktycznie osiągnie wielkość 16,7 mld USD do 2026 r., rosnąc rocznie o 18,1% w analizowanym okresie.

Rozwiązania te są szeroko stosowane w różnych branżach. Wprowadzony w 2009 r. DevOps szybko ewoluował od podejścia niszowego do nieodzownego elementu strategii IT przedsiębiorstwa ze względu na jego zdolność do pomagania organizacjom w tworzeniu i dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań w szybszy i niezawodny sposób. Oczekuje się, że rosnąca świadomość korzyści wśród organizacji pomoże rynkowi DevOps w wykazaniu silnego tempa wzrostu w nadchodzących latach. Rozwojowi rynku sprzyja zdolność narzędzi DevOps do przyspieszania czasu dostaw dla działów IT.

Rynek DevOps otrzyma duży bodziec ze względu na coraz większe wdrażanie zautomatyzowanego oprogramowania. Trend ten jest szczególnie widoczny w krajach rozwijających się ze względu na szybką industrializację i pozytywny scenariusz makroekonomiczny. Kraje, w tym Indie, Chiny, Brazylia, Meksyk, Rosja i Kanada będą głównymi rynkami rozwoju zautomatyzowanego oprogramowania, co skłoni firmy do skupienia się na innowacjach produktowych. Te postępy z pewnością stworzą nowe możliwości rozwoju dla zautomatyzowanego oprogramowania i popchną rynek DevOps.

Chmura hybrydowa stała się podstawową opcją wdrażania DevOps ze względu na jej zdolność do obsługi elastycznego i szybkiego dostarczania usług przy elastycznych cenach. Podejście to równoważy koszty związane z zarządzaniem rozwojem wraz z wewnętrzną infrastrukturą uruchomieniową. Zdolność chmury hybrydowej do poprawy wydajności i elastyczności, a także do zapewnienia opłacalnego dostarczania zasobów IT wypełnia luki między IT a przedsiębiorstwami. Ponadto, wysokie koszty związane z przełączaniem się między chmurą publiczną i prywatną sprawiają, że chmura hybrydowa jest atrakcyjną opcją dla użytkowników, co z pewnością wzmocni rynek DevOps.

devops

Niekiedy uważa się NoOps za przyszłość DevOps. Deweloperzy nie muszą martwić się zarządzaniem operacjami i udostępnianiem infrastruktury w środowisku NoOps ze względu na automatyzację optymalizacji i monitorowania aplikacji oraz udostępniania infrastruktury. Dodatkowo, środowisko NoOps może obsługiwać  obciążenia i skalowanie, dzięki czemu aplikacja jest bardziej odporna na skoki ruchu. W ten sposób NoOps, zmniejsza ilość pracy ręcznej wymaganej do uruchomienia projektu.

Architektura bezserwerowa/przetwarzanie bezserwerowe zyskuje popularność w DevOps, ponieważ serwery wirtualne również wymagają pewnego zarządzania i konserwacji. Serverless to platforma typu Function-as-a-Service (FaaS) lub Backend-as-a-Service (BaaS), która może zdjąć ciężar utrzymania serwera z inżynierów i pozwolić im skupić się na tworzeniu aplikacji. Deweloper aplikacji pisze logikę aplikacji FaaS po stronie serwera, podczas gdy strona trzecia jest odpowiedzialna za pełne zarządzanie systemem. Dlatego organizacje wdrażające przetwarzanie bezserwerowe muszą polegać na dostawcach i ich usługach wsparcia. Niezależnie od tych wymagań, oczekuje się, że kilka firm wdroży architekturę bezserwerową, ponieważ rozwiązanie to oszczędza czas i jest opłacalne dla DevOps.

Rozwiązania DevOps znajdują coraz większe zastosowanie w różnych branżach, a sektor telekomunikacji ma wiodący udział w rynku ze względu na coraz większy nacisk na szybsze świadczenie usług. Narzędzia te są szeroko stosowane w sektorze bankowym i usług finansowych w celu poprawy efektywności i obsługi klienta. Zdolność narzędzi DevOps do ograniczania błędów kodowania, zwiększania wydajności procesu tworzenia oprogramowania i wspierania operacji biznesowych prawdopodobnie będzie napędzać ich popyt w różnych branżach. Rynek skorzysta również z postępującej cyfryzacji wraz z przejściem na konteneryzację i platformę jako usługę (PaaS). Rosnąca popularność przetwarzania w chmurze skłania różne firmy do stosowania PaaS w celu wspierania procesów tworzenia i testowania oprogramowania. Przewiduje się, że segment chmury publicznej będzie miał największy udział w rynku. Silny nacisk platformy DevOps i dostawców narzędzi na automatyzację i inne zaawansowane narzędzia w chmurze pozwala działom IT cieszyć się automatyzacją, co stwarza zapotrzebowanie na PaaS. Ponadto, PaaS umożliwia firmom rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem konfiguracją aplikacji, brakiem przestojów i zarządzaniem szablonami. Oczekuje się, że rosnące zastosowanie PaaS w organizacjach pozytywnie wpłynie na rynek DevOps. Co więcej, rosnąca popularność IoT w połączeniu z potrzebą poprawy sprawności operacyjnej i zadowolenia klientów ma napędzać wzrost rynku. Globalne przyjęcie narzędzi DevOps będzie dalej napędzane potrzebą zgodności z przepisami, dążeniami do obniżenia kosztów i różnymi korzyściami płynącymi z tych rozwiązań.