Na przestrzeni ostatnich kilku lat możemy zaobserwować dynamiczny rozwój branży związanej nowymi technologiami. Wobec tego wraz z nadejściem Nowego Polskiego Ładu ustawodawca w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców – przygotował szerokie spektrum zmian w kwestii m.in. obowiązku podatkowego. Mowa tu o możliwości wyboru wysokości stawki opodatkowania w przypadku ryczałtu. Wybór ryczałtowej formy opodatkowania może okazać się niezwykle korzystnym rozwiązaniem, zwłaszcza dla specjalistów z sektora IT. Na czym zatem polega ryczałt w branży IT? Kwestia ta jest niebywale istotna, ponieważ wybór  wysokości stawki uzależniony jest od typu prowadzonej działalności.

Na czym polega ryczałt w IT?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami podstawą zryczałtowanego podatku dochodowego jest przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę, który nie jest pomniejszany o koszty jego uzyskania. W konsekwencji wszelkie wydatki związane z prowadzoną działalnością w żadnym stopniu nie wpływają na wysokość obowiązku podatkowego. Wybór wysokości stawki determinuje rodzaj wykonywanej działalności. Specjaliści zajmujący się pisaniem kodu lub tworzeniem oprogramowania uprawnieni są do wykorzystania 12%, lub 15% stawki opodatkowania. Jednak istnieje lista zawodów uprzywilejowanych do zastosowania jeszcze niższej stawki w wysokości 8,5%.

„Specjaliści zajmujący się pisaniem kodu lub tworzeniem oprogramowania uprawnieni są do wykorzystania 12%, lub 15% stawki opodatkowania.”

Kto może skorzystać z 8,5% ryczałtu w IT?

W przypadku usług, których charakter nie łączy się bezpośrednio z opracowywaniem i wdrażaniem do użytku programów komputerowych – możliwe jest zastosowanie 8,5% stawki opodatkowania. Kwestią determinującą w tym zakresie jest kod PKWiU świadczonych usług, który nie może podlegać obowiązkowi podatkowemu w wysokości 12%, czy 15%. Prowadząc działalność na zasadach B2B, należy zadbać o przejrzyste sprecyzowanie zakresu wykonywanych obowiązków. Wobec tego uprzywilejowani do zastosowania 8,5% stawki ryczałtu są m.in. testerzy manualni, product ownerzy oraz niektórzy project managerowie.

Na jakiej podstawie zweryfikować prawo do zastosowania 8,5% stawki ryczałtu?

Zalecane w tym zakresie będzie złożenie wniosku do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), a następnie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). W konsekwencji zmiana formy opodatkowania na obniżoną stawkę ryczałtu może nastąpić od bieżącego roku. Następnie możliwe jest złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Wobec tego stosuje się wyższą stawkę podatku, a następnie po otrzymaniu odpowiedzi ze strony GUS i KIS – składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty i obejmuje niższą stawkę czynności. Przykładowo ma to miejsce od stycznia pomimo tego, że odpowiedź z KIS i GUS została stwierdzona we wrześniu. Wspomniany wniosek do GUS umożliwi potwierdzenie klasyfikacji świadczonych usług według PKWiU zgodnie z typem prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast indywidualna interpretacja podatkowa będzie pewnego rodzaju zabezpieczeniem na wypadek ewentualnych kontroli ze strony organów podatkowych.

Jaką stawkę ryczałtu zastosować w przypadku programisty świadczącego usługi testera?

W celu wyznaczenia odpowiedniej wysokości stawki ryczałtu w sytuacji, gdy specjalista zajmujący się szeroko pojętym tworzeniem oprogramowania, jednocześnie prowadzi działalność o charakterze usługowym – należy kierować się zakresem obowiązków. Jeżeli obszar wykonywanych zadań swoją skalą obejmuje nie tylko kodowanie, a dodatkowo wchodzi również w klasyfikację PKWiU – konieczne jest prowadzenie prostej ewidencji. Dlaczego? Z uwagi na takie okoliczności ryczałt w IT można rozliczyć częściowo. Wobec tego określona część zadań wynikających z pracy programisty rozliczona zostanie z zastosowaniem 12% stawki. Natomiast przychody z działalności usługowej – 8,5%. W celu dokonania dokładnego podziału świadczeń należy wystosować odpowiednie zapytanie do KIS. Rozpatrzenie takiego wniosku wynosi około 4 miesięcy.


Dowiedz się więcej o Kancelarii Prawnej KHG Group:

Facebook: https://www.facebook.com/KHGKancelariaPrawna

Instagram: https://www.instagram.com/kancelaria_khg/ 

YouTube: https://www.youtube.com/c/KHGGroup