E-commerce to obecnie jeden z szybciej rozwijających się obszarów szeroko rozumianej gospodarki. Dzieje się tak nie bez przyczyny. Nowoczesne technologie sprawiły, że wiele czynności, które dotychczas wymagały większych nakładów czasu lub pieniędzy – zostało znacznie uproszczonych. Ponadto w czasie okresu pandemii, wiele firm zdecydowało się rozwinąć swoje kanały dystrybucji i wdrożyło rozwiązania cyfrowe we własne struktury organizacji. Zauważalny tym samym jest wysoki poziom konkurencyjności. Mowa tu nie tylko o zakresie oferowanych usług internetowych, ale także o specjalistach z branży IT. 

Zapotrzebowanie na programistów zajmujących się pisaniem kodu, a także wykonawców, realizujących zadania w ramach określonych projektów – stale się zwiększa. Warto więc zastanowić się, jaki typ umowy będzie najbardziej optymalny zarówno dla pracodawcy, jak i wykonawcy bądź pracownika. Odpowiedź należy rozważyć w tej kwestii z perspektywy rozbudowanej grupy czynników. Wybór z kolei ma niebagatelne znaczenie, gdyż w dużym stopniu wpływa on na wysokość możliwych korzyści finansowych i zawodowych.

Jaki wybrać typ umowy z programistą? – charakter pracy

W pierwszej kolejności przed przystąpieniem do konstruowania umowy, należy skupić się na kwestii dokładnego określenia charakteru prac, które programista będzie świadczył w ramach współpracy. Przykładowo przy jednorazowej usłudze, której celem jest wypracowanie tworzącego spójną całość, zamierzonego efektu – korzystnym rozwiązaniem często okazuje się wybór umowy o dzieło. Natomiast w przypadku realizacji długoterminowych projektów, niejednokrotnie zastosowanie znajdzie umowa o świadczeniu usług programistycznych. W wielu sytuacjach wiąże się to koniecznością przygotowania tzw. umowy ramowej. W praktyce polega ona na ustaleniu relacji o charakterze ciągłym między obiema stronami, podzielonej na wyodrębnione etapy lub zadania.

Jak prawidłowo skonstruować treść umowy? – zakres obowiązków

Niejednokrotnie błędem przy sporządzaniu umowy dla programisty jest nieprecyzyjne scharakteryzowanie jej przedmiotu. Mowa tu m.in. o zakresie zadań i obowiązków. Zapis zobowiązujący pracownika jedynie do ogólnego świadczenia usług programistycznych w danej firmie bez dokładnego opisu ich całościowego wymiaru – może pozostawiać zbyt duże pole interpretacyjne. W treści przytoczonej wcześniej krótkoterminowej umowy zawarte mogą zostać np. warunki i wymagania techniczne planowanych prac. Natomiast z punktu widzenia dłuższej współpracy konieczne jest przygotowanie informacji, określającej konkretne zadania, do których realizacji programista będzie zobligowany.

Jak rozliczyć programistę? – wynagrodzenie

Istotną kwestią w tym zakresie jest wybór odpowiedniego modelu wynagrodzenia, który determinują przyjęte zasady współpracy. Rozwiązaniem cieszącym się dużą popularnością wśród pracodawców w branży IT jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stanowi on dobrą decyzję w sytuacji, gdy realizacja prac polega na świadczeniu przez programistę usług w wyznaczonym wymiarze czasowym.

Natomiast w przypadku pojedynczych zleceń zatrudniający niejednokrotnie decydują się na rozliczenie w oparciu o przepracowaną przez specjalistę liczbę godzin. Niestety wspomniane modele, w zależności od konkretnych okoliczności – mogą okazać się mało korzystne. Przykładowo, jeżeli przedmiotem umowy będzie zaprojektowanie nowego interfejsu lub UX dla istniejącej już aplikacji – zastosowanie zarówno ryczałtu, jak i stawki godzinowej będzie korzystne wyłącznie dla jednej ze stron.

Komu przysługują prawa autorskie?

W umowie niezwykle ważne jest uwzględnienie i właściwe uzgodnienie kwestii praw autorskich. Zgodnie z zawartymi na tym poziomie ustaleniami dochodzić może do przeniesienia autorskich praw majątkowych lub jedynie udzielania licencji. W sytuacji uzyskania przez firmę wyłącznych praw majątkowych programista zasadniczo nie będzie mógł eksploatować utworu ani nadać nikomu zgody na korzystanie z niego w określony sposób. Natomiast wspomniana licencja ma odmienny charakter. W przypadku, gdy umowa przewiduje licencję – specjalista nadal posiada prawo do przekazania praw autorskich na wybraną przez niego osobę lub podmiot, a także przyznania przyzwolenia na wykorzystywane danego rozwiązania.