Gartner szacuje, że do 2025 r. ponad 85% organizacji przyjmie zasadę cloud-first, a ponad 95% nowych obciążeń roboczych będzie wdrażanych na platformach cloud-native (wzrost z 30% w 2021 r.). Poza tym, przewiduje się, że przychody z chmury przekroczą przychody z rozwiązań innych niż chmura, jeśli chodzi o ważne elementy IT w przedsiębiorstwach.

Gartner zidentyfikował cztery trendy, które według prognoz spowodują, że wydatki na usługi chmury publicznej przekroczą 480 miliardów dolarów w 2022 roku:

 • Wszechobecność chmury

 • Regionalne ekosystemy chmury

 • Zrównoważony rozwój i chmura inteligentna pod względem emisji dwutlenku węgla

 • Zautomatyzowana, programowalna infrastruktura dostawców infrastruktury i platform w chmurze (CIPS)

Według Gartnera – całkowite wydatki na usługi chmury publicznej wzrosną o 21,7% rok do roku i osiągną 482 mld dolarów w 2022 roku. Poziom rozwoju wg podziału na model usług:

 • IaaS, 32,9% do 122 mld USD
 • DaaS, 30,4% do 2,7 mld USD
 • PaaS, 25,8% do 101 mld USD

Według raportu IBM i Oxford Economics „Cloud’s next leap: How to create transformational business value”, badającego stan transformacji cyfrowej opartej na chmurze, istnieją cztery etapy adaptacji chmury:

 • Chmura v1 – kupowanie infrastruktury jako usługi, płacenie tylko za faktycznie wykorzystane usługi;

 • Chmura v2 – zakup usług w chmurze za pomocą karty kredytowej od dostawców usług w chmurze o dużej skali;

 • Chmura v3 – obecny ruch przedsiębiorstw w kierunku chmury jako domyślnego modelu dla infrastruktury aplikacji, obliczeń i sieci;

 • Chmura v4 – wyłaniająca się wersja, która staje się domyślną infrastrukturą operacyjną na potrzeby transformacji biznesowej.

Obecnie chmura v4, która nadal znajduje się we wstępnej fazie adaptacji, w tak istotny sposób wpływa na biznes, że zmienia przedsiębiorstwo w taki sposób, iż staje się ono środowiskiem rozwoju oprogramowania w chmurze, przez co zacierają się granice między biznes i IT. IBM przewiduje, że w przypadku pokonaniu silnych barier wejścia na ten rynek, pionierzy tego modelu będą mogli liczyć na trwałą przewagę nad konkurentami.

W czasie pandemii na popularności zyskały środowiska wielochmurowe. Sukces takiej architektury jest uzależniony od możliwości dostępnych narzędzi do zarządzania oraz poziomu umiejętności. I to właśnie na pokonywaniu barier należy skupić swoje wysiłki. Kluczową kwestią jest także zarządzanie pracą w środowisku wielochmurowym oraz wydatkami.

Oznacza to, że architektury hybrydowe i wielochmurowe, z których obecnie korzystamy, będą ewoluować. Staną się zoptymalizowane i skoncentrowane na aplikacjach AI.