Przyszłość biznesu jest niewątpliwie umocowana w danych. Coraz więcej firm adaptuje swoje strategie biznesowe, z pełną świadomością rosnącej roli danych. Zaskakująco jednak, wiele z nich nie posiada jeszcze rozbudowanej, całościowej strategii danych.

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem niewłaściwego wykorzystania dostępnych danych. Nieoptymalizowane synergia oraz przestarzałe technologie powstrzymują ich od efektywnego udostępniania ważnych wniosków. Poprawa tych obszarów jest kluczowa, szczególnie w kontekście międzynarodowej konkurencji, gdzie przewaga danych staje się coraz bardziej zauważalna.

Optymalizacja obsługi klienta, dynamiczne ustalanie cen, precyzyjne prognozowanie rozwoju rynku, konserwacja predykcyjna maszyn, oraz rozwój nowych modeli biznesowych – to tylko niektóre z obszarów, w których efektywne wykorzystanie danych daje firmom przewagę. Korzystanie z danych umożliwia przedsiębiorcom lepsze ocenianie ryzyka, szybsze wdrażanie możliwości oraz tworzenie bardziej atrakcyjnych ofert dla klientów. Wszystko to oparte jest na solidnej strategii danych, która jest nadal niedoceniana w wielu organizacjach.

Przykładem strategicznego wykorzystania danych są giganci jak Netflix, Uber czy Amazon. Ich sukces opiera się na inteligentnym gromadzeniu i wykorzystaniu danych klientów, które umożliwiają ciągłą optymalizację produktów i usług. Ale to nie jest proces, który następuje sam z siebie. Firmy te z pewnością korzystają z przemyślanej strategii danych, będącej precyzyjnie sformułowanym planem, określającym, jak dane powinny być gromadzone, przechowywane, zarządzane i wykorzystywane na różnych szczeblach organizacji.

Strategia danych jest niczym innym, jak mapą drogową do optymalizacji istniejących procesów biznesowych poprzez analizę danych, a co więcej – do odkrywania nowych możliwości biznesowych. Jest to nieodzowny element strategicznego podejścia, aby nie stracić orientacji wśród rosnącej ilości danych generowanych przez systemy ERP, CRM i IT, jak również przez zewnętrzne źródła danych, takie jak media społecznościowe czy portale finansowe.

Pierwszym krokiem w tworzeniu strategii danych powinna być wizja firmy. Strategia powinna być dostosowana do specyficznej sytuacji początkowej i celów firmy. Kolejnym etapem jest analiza statusu quo, co obejmuje identyfikację wszystkich istotnych źródeł danych oraz określenie, czy wszystkie niezbędne zasoby są dostępne do realizacji strategii danych.

Wybór technologii jest kluczowy dla sprawnej implementacji strategii danych. Jakiekolwiek kompromisy w obszarach takich jak szybkość, skalowalność, efektywność kosztowa czy przejrzystość kosztów mogą okazać się kosztowne dla firmy. Firmy muszą więc skupić się na wydajności, skalowalności i przejrzystości kosztów, nie idąc na żadne kompromisy.

Przyszłość firm zależy od podejmowania decyzji opartych na danych. Firmy muszą zatem przyjąć śmiały, proaktywny podejście do strategii danych. Kluczowymi elementami są dokładna analiza obszarów biznesowych, które mają zostać zoptymalizowane przez wykorzystanie danych, identyfikacja podstawowych elementów konkurencyjności modelu biznesowego, oraz dobranie odpowiedniego oprogramowania i sprzętu. Te elementy składają się na kompleksową strategię danych, która pozwoli firmom być gotowym na przyszłość opartą na danych.