Adaptacja rynku nieruchomości komercyjnych do cyfrowej rzeczywistości wynika nie tylko z konieczności dostosowania się do otoczenia biznesowego i wyróżnienia na rynku za pomocą nowinek technologicznych. W rozmowie z BrandsIT Agnieszka Giermakowska, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa w Newmark Polska wskazuje na znaczenie technologii na rynku nieruchomości, nowe możliwości, które powstały dzięki wdrożeniom oraz na optymalizacje, które znacząco wpływają na jego funkcjonowanie.

Klaudia Ciesielska, BrandsIT: Wiadomym jest, że w przypadku nieruchomości zmieniają się technologie budowlane, dzięki czemu sam proces powstawania budynku jest wysoce optymalizowany. Jednak branża nie jest obojętna wobec zaawansowanych technologii, jak np. VR. Dlaczego nowe technologie wkraczają na rynek nieruchomości?

Agnieszka Giermakowska, Newmark Polska: Gospodarka światowa nieuchronnie zmierza w kierunku powszechnej digitalizacji i automatyzacji procesów, a nowoczesne technologie niewątpliwie znacząco ułatwiają nam funkcjonowanie w życiu codziennym, jak i organizację pracy. Wychodzą także naprzeciw zmieniającym się potrzebom i wymaganiom zarówno rynku, jak i konsumentów. Wdrożenie i oferowanie nowoczesnych technologii to obecnie często kwestia być albo nie być dla firmy czy też budynku. Zarówno deweloperzy, jak i firmy świadczące usługi doradcze w sektorze nieruchomości komercyjnych muszą wprowadzać coraz to nowsze rozwiązania bazujące na nowoczesnych technologiach, by wyróżnić się na rynku, zbudować przewagę konkurencyjną, a tym samym zyskać nowych czy też utrzymać dotychczasowych klientów.

Z drugiej zaś strony wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych takich jak chociażby BIM (Building Information Modeling) pozwala m.in. na wyeliminowanie ewentualnych błędów już na etapie projektowania budynku oraz wprowadzenie zmian i modyfikacji bez ponoszenia znacznych nakładów finansowych, które z pewnością miałyby miejsce, gdyby inwestycja już powstawała.

BrandsIT: Do czego są wykorzystywane?

A.G.: Nowoczesne technologie wspierają różnorodne procesy na rynku nieruchomości komercyjnych. Znajdują zastosowanie w takich obszarach jak organizacja dostaw materiałów na plac budowy i kompleksowe zarządzanie budynkiem, a w szczególności monitoring efektywności energetycznej obiektu, wirtualne spacery czy też zarządzanie przestrzenią biurową i pracą zatrudnionych w firmie specjalistów.

Tak naprawdę, nowoczesne technologie na rynku nieruchomości są wykorzystywane w całym cyklu życia nieruchomości – od momentu opracowywania projektu, poprzez jego budowę, analizę inwestycji, wynajem czy sprzedaż, aż po jego codzienną obsługę, monitoring oraz bieżące zarządzanie.

Nowoczesne technologie wspierają i usprawniają też bieżące funkcjonowanie każdej firmy. Wszelkie zaawansowane narzędzia zarządczo-raportowe pozwalają na zarządzanie całym posiadanym portfelem nieruchomości czy też zestawem danych w sposób kompleksowy i w czasie rzeczywistym. Wszyscy uczestnicy rynku nieruchomości komercyjnych są zgodni, że kontrola procesów biznesowych i usprawnianie kluczowych obszarów działalności firm są istotnymi czynnikami warunkującymi rozwój ich biznesu.

nieruchomości

BrandsIT: W jaki sposób technologia wpływa na pracę pośredników nieruchomości komercyjnych?

A.G.: Najpopularniejszym usprawnieniem w pracy pośredników jest niewątpliwie opcja wirtualnego spaceru po nieruchomości, która już istnieje bądź jest w trakcie budowy lub na etapie projektowania. Przede wszystkim pozwala zaoszczędzić bardzo dużo czasu – także klientom. Ponadto nieruchomości umożliwiające wirtualne spacery cieszą się większym zainteresowaniem zarówno najemców, jak i inwestorów.

Dużym wsparciem dla agentów jest też możliwość korzystania z technologii pozwalających na równoczesną analizę dużych zbiorów danych (tzw. Big Data) oraz parametrów wyjściowych otrzymanych od klienta, dzięki czemu mogą przedstawić jak najbardziej trafne oferty bądź rozwiązania umożliwiające optymalizację zgłoszonego zapotrzebowania.

Nowoczesne technologie pozwalają pośrednikom na świadczenie usług doradczych w znacznie krótszym czasie, jednocześnie umożliwiając pozostawanie w stałym kontakcie z klientem.

BrandsIT: Jakie technologie będą najsilniej rozwijane w branży nieruchomości?

A.G.: Nowoczesne technologie na rynku nieruchomości będą rozwijały się dwutorowo – będą jednocześnie usprawniały funkcjonowanie budynków oraz ułatwiały pracę specjalistom z naszej branży.

W obszarze funkcjonowania i eksploatacji nieruchomości będziemy mieli do czynienia z coraz bardziej zaawansowanymi systemami zarządzania budynkiem, kontroli dostępu czy monitorowania zużycia mediów, co związane jest z dynamicznym rozwojem technologii inteligentnego budownictwa. Natomiast ze względu na rosnącą ilość danych dostępnych na rynku oraz potrzebę ich przetworzenia i przeanalizowania, będzie rosło zainteresowanie wszelkimi rozwiązaniami i aplikacjami ułatwiającymi gromadzenie i przetwarzanie danych.

„Nowoczesne technologie wdrażane w sektorze nieruchomości komercyjnych powinny być przede wszystkim łatwe i intuicyjne w obsłudze, a sam proces implementacji wybranego rozwiązania nieskomplikowany.”

BrandsIT: Czego branża nieruchomości komercyjnych oczekuje od dostawców technologii?

A.G.: Nowoczesne technologie, jak sama nazwa wskazuje, powinny być nowoczesne oraz wyprzedzać swoje czasy i jednocześnie odpowiadać na potrzeby branży. Dlatego potrzebny jest dialog pomiędzy uczestnikami rynku nieruchomości komercyjnych a dostawcami technologii.

Ponadto nowoczesne technologie wdrażane w sektorze nieruchomości komercyjnych powinny być przede wszystkim łatwe i intuicyjne w obsłudze, a sam proces implementacji wybranego rozwiązania nieskomplikowany.

BrandsIT: Jakie są bariery wdrażania innowacji w tej branży? Na jakie przeszkody i potrzeby branży powinni zwracać uwagę dostawcy technologii?

A.G.: Pomimo niekwestionowanej potrzeby zarówno posiadania, jak i korzystania z nowoczesnych technologii, podmioty działające na rynku nieruchomości komercyjnych mogą napotkać pewne bariery w procesie wdrażania innowacji. Do największych przeszkód można zaliczyć ograniczone możliwości pozyskania wystarczających środków finansowych na wdrożenie najnowszych rozwiązań technologicznych czy  brak odpowiednich kompetencji wśród pracowników. Istotną barierą niekiedy mogą być zbyt wygórowane lub nieprecyzyjnie określone oczekiwania przyszłych użytkowników technologii.

Efektywne i pomyślne wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w sektorze nieruchomości komercyjnych zależy od faktycznego stopnia zaawansowania technologicznego firmy, jej celów strategicznych, doboru adekwatnych systemów oraz przeprowadzenia odpowiednich szkoleń dla pracowników.

W przypadku starszych nieruchomości barierą może też być wysoki koszt dostosowania istniejącej infrastruktury teleinformatycznej do nowych potrzeb. Często okazuje się, że wymagają one opracowania całej sieci budynkowej od nowa, a to wiąże się już ze sporymi nakładami finansowymi.

BrandsIT: W jaki sposób Newmark wykorzystuje technologię w świadczeniu swoich usług?

A.G.: Rozwiązania technologiczne wdrożone przez Newmark pozwalają nam wyróżniać się na rynku oraz wykorzystują olbrzymie ilości danych pochodzących z wynajmowanych nieruchomości o łącznej powierzchni sięgającej milionów metrów kwadratowych. Newmark zatrudnia specjalistów i konsultantów technologicznych, którzy stale udoskonalają stosowane oprogramowanie oraz opracowują innowacje, jak na przykład nasz autorski system technologiczny wykorzystywany przez naszych ekspertów z działu wycen i doradztwa.

Dzięki wdrożonym technologiom, Newmark Global Corporate Services (GCS) oferuje klientom korporacyjnym optymalne i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania w zakresie nieruchomości, uwzględniając przy tym optymalizację i skalowalność platformy, a także precyzyjność i wizualizację danych.


Agnieszka Giermakowska – doradca z 15-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych, jest Dyrektorem Działu Badań Rynkowych i Doradztwa w Newmark Polska. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w firmach takich jak EY Polska, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, JLL, Savills czy Cresa. Specjalizuje się w badaniach wszystkich sektorów rynku nieruchomości komercyjnych, ze szczególnym naciskiem na rynek magazynowy oraz biurowy, w tym biura coworkingowe. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Agnieszka posiada tytuł LEED Green Associate, potwierdzający znajomość zagadnień związanych z budownictwem zrównoważonym oraz podstawowych założeń systemu certyfikacji LEED.