Kryptowaluty to obecnie jeden z popularniejszych kierunków inwestycyjnych. Ich obecność na rynku od dłuższego czasu, sukcesywnie doprowadza do zmian w sposobie funkcjonowania m.in. sektora finansowego. Aktualnie stanowią one istotną część wielu branż oraz tworzą przestrzeń do tradowania, kupowania, sprzedaży, stakowania czy dokonywania płatności. Rozwój walut wirtualnych sprawił, że specjaliści i zleceniobiorcy prowadzący działalność w sektorze IT za wykonaną pracę mają możliwość otrzymania wynagrodzenia w formie kryptowalut. Pracodawcy w Polsce dotychczas skłonni byli do wypłacania jedynie bonusów lub benefitów w takiej formie, gdyż wiele wątpliwości budziły kwestie prawne wynikające z Kodeksu pracy. Natomiast aktualnie zauważyć można tendencję do zmian w tym zakresie. Wobec tego zatrudniający znacznie częściej decydują się na wypłatę całego honorarium za pośrednictwem właśnie waluty cyfrowej.

Na czym polega bonus otrzymany w kryptowalutach?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bonus określany jest mianem nieodpłatnego świadczenia. Jednak w praktyce polega to na otrzymaniu standardowego wynagrodzenia, a dodatkowo także wspomnianego bonusu właśnie w formie waluty wirtualnej. Wówczas po stronie pracownika tworzy się przychód, który rozpoznawany jest zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co warto podkreślić – nie należy martwić się w tym zakresie koniecznością wystawienia faktury firmie, która taki bonus przekazała, gdyż w tej sytuacji procedury różnią się nieco od standardowych postępowań.

Jak w Polsce wypłacić wynagrodzenie w formie waluty cyfrowej?

Pracodawcy, dokonując wypłaty honorarium pod postacią kryptowalut, zobowiązani są do zwrócenia uwagi na kilka niezbędnych wymogów prawnych. Pierwszy w kolejności jest art. 86 Kodeksu pracy §2, którego treść wskazuje, że pokrywanie kosztów wynagrodzenia może zostać zrealizowane wyłącznie w formie pieniężnej. Natomiast dopuszczalne jest zastosowanie innej formy, jednak musi być ona tożsama z przepisami zawartymi w Prawie pracy. Kolejnym istotnym przepisem jest art. 8a ust. 5 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wedle regulacji, jeżeli kwota wynagrodzenia jest równa minimalnej stawce w przeliczeniu na godziny – świadczenie wypłacane jest pieniężne. Wobec tego w celu otrzymania w Polsce wypłaty w walucie wirtualnej należy pracować:

• na podstawie umowy zlecenia,
• na podstawie umowy o dzieło,
• w zakresie własnej działalności gospodarczej.

Zważywszy na to, z punktu widzenia umowy o pracę – odebranie środków pod postacią aktyw cyfrowych możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy stawka godzinowa pracownika wynosi więcej niż określona ustawowo minimalna płaca. W przypadku umów o pracę minimalne wynagrodzenie musi być wypłacone w formie pieniężnej, a nadwyżka może być w krypto.

Czy z zapłaty w krypto należy się rozliczyć?

Biorąc pod uwagę tryb rozliczenia – wynagrodzenie w kryptowalutach nieco różni się od działalności związanej z handlem wirtualnymi aktywami. Co warto podkreślić, konieczne jest uwzględnienie podatku dochodowego liczonego od świadczonych usług. Wobec tego załóżmy, że specjalista z branży IT wystawił fakturę na kwotę 100 tys. zł pewnej spółce z zagranicy. W konsekwencji nie występuje w tej sytuacji 23% stawka VAT, a jedynie odwrotne obciążenie. Programista uzyskuje tym samym środki w walucie wirtualnej. Tradycyjnie prowadząc działalności opartą na modelu P2P, należności podatkowe tworzą się w czasie przewalutowania krypto na FIAT-y. Jednak w tych okolicznościach pojawia się przytoczony podatek dochodowy od świadczonych usług. Natomiast pracodawca zobowiązany jest do wypłaty honorarium na bieżąco w wyżej wymienionym 20-dniowym okresie.

Czy istnieje ryzyko podwójnego opodatkowania?

W przypadku handlu na rynku kryptowalutowym podwójne opodatkowanie nie występuje. Natomiast w kontekście honorarium, biorąc pod uwagę stabilne kursy walutowe, to gromadząc 100 tys. zł przychodu, uzyskanego ze sprzedaży krypto – wytwarzane jest jednocześnie 100 tys. zł kosztów. Dzieje się tak przykładowo w sytuacji przewalutowania wypłaty na walutę FIAT. Wobec tego miara wystawionej faktury stanowi równowartość otrzymanych aktywów wirtualnych. Z uwagi na to na podstawie zysków kapitałowych obowiązek podatkowy nie powstaje. Wyjątkiem od reguły mogą być okoliczności, w których wspomniana wysokość kursów walut cyfrowych została zwiększona. W takim układzie rzeczywiście pojawi się 19% podatek od dochodu, który należy rozliczyć wedle PIT-38.


Dowiedz się więcej: 
Facebook
Instagram
YouTube