W ostatnich latach rynek kryptowalut przeżywa gwałtowny wzrost popularności, przyciągając tym samym zarówno doświadczonych, jak i nowych inwestorów. Wraz z postępującym rozwojem, pojawiają się również nowe metody dystrybucji walut cyfrowych. Jedną z nich stanowią AirDropy, czyli nieodpłatnie przyznawane tokeny. Zasadniczo kryptoaktywa rozdawane są w ramach akcji marketingowych dla określonych projektów tokenizacyjnych. Kwestią, która może budzić wątpliwości w tym zakresie, jest sposób ich opodatkowania. Jak rozliczyć się z AirDropów? Czy można je rozpatrywać jako darowiznę? Więcej informacji na ten temat w poniższym artykule.

Zwolnienie z podatku przy AirDropie

W gruncie rzeczy AirDropy można uznać za formę darowizny. Jednak oznacza to konieczność uwzględnienia ich w rozliczeniach podatkowych. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach istnieje możliwość wyłączenia tego obowiązku. W ramach AirDropów otrzymywanych od osób niebędących bliskimi krewnymi można skorzystać z limitu zwolnienia podatkowego w wysokości 5 308 zł, który dotyczy trzeciej grupy podatkowej. Należy podkreślić, że zwolnienie to obejmuje wszystkie darowizny przyjęte od jednej osoby w ciągu 5 lat. Jeśli w trakcie trwania roku otrzymano wiele darowizn od różnych osób, to limit ten wzrasta do kwoty 20 868 zł.

Jak opodatkować AirDropy na zyskach kapitałowych?

W istocie otrzymując AirDropy, w teorii niezbędne będzie uiszczenie podatku. Nie mniej jednak ze względu na możliwość skorzystania ze zwolnienia, nie należy się zbytnio przejmować tą kwestią. Niestety, na chwilę obecną nie ma jednoznacznych interpretacji dotyczących poprawnego rozliczenia AirDropów w kontekście zysków kapitałowych. Jednak co ważne, w przypadku, gdy tokeny powinny być zwolnione z opodatkowania – ich sprzedaż w przyszłości generuje dochód. W związku z tym, czy wartość otrzymanej darowizny powinna być uwzględniona w kosztach? W mojej opinii tak, choć jest to działanie ryzykowne. Kluczowe tutaj będzie stanowisko Krajowej Administracji Skarbowej.

Czy AirDrop zawsze będzie darowizną?

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli podatnik nie podejmuje żadnych działań w związku z otrzymaniem tokenów, to z pewnością można je zakwalifikować jako darowizna. Jednak, jeśli w zamian za kryptowaluty zostaje on poproszony o podanie swojego adresu e-mail, dodanie komentarza lub wykonanie innej aktywności – sytuacja ta może być bardziej skomplikowana. Wówczas warto zastosować się do przepisów zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jej treścią istnieje możliwość zastosowania zwolnienia w związku z działalnością promocyjną danego przedsiębiorcy. Niestety, zwolnienie to ogranicza się do kwoty 200 zł dla osoby, która nabywa ten token.

Progi podatkowe przy AirDropach

Warto zaznaczyć, że gdy wartość AirDropów przekroczy ustalony przez ustawodawcę limit – po stronie podatnika powstaje obowiązek zapłaty podatku. Wedle ustawy wyróżniamy w tym zakresie trzy progi podatkowe. W celu rozliczenia się z opodatkowania należy zrobić to za pośrednictwem druku SD-3. Co ważne, na ten moment organy kontrolne w Polsce takie jak Urzędy Skarbowe nie przeprowadzają zbyt wielu kontroli w tym aspekcie. Jednak niewykluczone, że w przyszłości mogą one pojawiać się o wiele częściej, niż ma to miejsce obecnie.