Specjaliści prowadzący działalność na rynku nowych technologii posiadają wiele możliwości w zakresie przeprowadzenia optymalizacji podatkowej. Przejście na rozliczanie się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem według skali, to tylko niektóre z dostępnych opcji. Obecnie wiele wątpliwości wśród programistów z branży IT budzi kwestia dotycząca uiszczania podatku VAT od świadczonych usług lub sprzedawanych towarów. W świetle obowiązujących przepisów polskiego prawa, każdy przedsiębiorca może zdecydować, czy chce zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Wszystko zależy bowiem od specyfiki danego biznesu i jego indywidualnych potrzeb. Czy warto płacić VAT w IT? Więcej informacji na ten temat w poniższym artykule.

Czy programista musi płacić VAT?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieją wyjątki, w których przedsiębiorca musi zostać zarejestrowany jako podatnik VAT. Kwestię tę determinują dwie przesłanki. Pierwszy warunek dotyczy przekroczenia rocznych przychodów powyżej progu 200 tys. zł. Drugi warunek natomiast regulowany jest przez art. 113 Ustawy o VAT, w którym wymienione zostały typy świadczeń obowiązkowo podlegające pod VAT, takie jak np. doradztwo, windykacja lub usługi prawnicze. Wobec tego, jeśli programista oferuje klientom usługi o charakterze doradczym w branży IT – ze względu wystawiony w tym zakresie tytuł faktury konieczna będzie rejestracja do VAT. Co ważne, termin “doradztwo” ma względnie szerokie zastosowanie. Na próżno szukać również jego ustawowej definicji. Z uwagi na to w gruncie rzeczy uznaje się, że wyodrębniając tego rodzaju pozycję na fakturze, należy uiścić podatek od towarów i usług. W każdym innym przypadku decyzja o rozliczaniu VAT stanowi indywidualną preferencję programisty.

Kiedy nie warto płacić VAT-u w IT?

Zasadniczo większość księgowych lub doradców podatkowych zaleca rejestrację do VAT-u. Nie zawsze jednak może okazać się to korzystnym wyborem. Przed podjęciem decyzji w tym zakresie należy udzielić odpowiedzi na jedno istotne pytanie. Dotyczy ono tego, kto jest odbiorcą usług oferowanych przez programistę. Jeśli wśród klientów w przeważającej większości znajdują się osoby fizyczne, prawdopodobnie nie będzie to optymalne rozwiązanie. Wynika to z faktu, iż finalna wartość osiągniętego zysku może być o wiele mniejsza. Zważywszy na to w sytuacji, gdy grupę docelową stanowią osoby nieopodatkowane VAT-em, nie ma konieczności, aby go uiszczać. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć wcześniej wspomnianego progu 200 tys. zł. Jednak, jeśli już dojdzie do takiej sytuacji, skutecznym rozwiązaniem będzie założenie drugiej firmy. Wówczas limit ten zostanie naliczony osobno dla każdego podmiotu. 

W jakich okolicznościach rejestracja do VAT-u będzie korzystna?

Warto rozważyć rozliczanie VAT w przypadku, gdy specjalista prowadzący działalność na rynku nowych technologii nabywa towary objęte tym podatkiem. Co ważne, będzie to opłacalne jedynie, jeśli większość zamawianych usług lub produktów wyprodukowana została w Unii Europejskiej. Co warto również podkreślić, dysponując statusem podatnika VAT, programista posiada możliwość jego odliczenia od faktur związanych z kosztami poniesionymi w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W ogólnym uproszczeniu oznacza to, że im więcej zostało ich poniesionych, tym więcej podatku można odzyskać. Ponadto co do zasady rejestracja jako czynny podatnik VAT jest wskazana w sytuacji, gdy odbiorcami usług w przeważającej części są różnego rodzaju firmy lub przedsiębiorcy.

Dowiedz się więcej o Kancelarii KHG: