Generative Pre-trained Transformers (GPT) i Sztuczna Inteligencja (AI) stały się centralnymi tematami dyskusji na całym świecie, dzięki swojej zdolności do zmieniania sposobu, w jaki komunikujemy się i działamy zarówno jako jednostki, jak i firmy. Jednak istnieją pewne powszechne nieporozumienia i obawy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych, które warto bacznie rozważyć. Poniżej przedstawiamy pięć kwestii, które często wywołują obawy, oraz praktyczne wskazówki, jak zapewnić bezpieczne wykorzystanie technologii AI, w tym modeli GPT, w kontekście ochrony danych.

1. Szkolenie modeli GPT z poufnymi informacjami

Pierwszym nieporozumieniem jest przekonanie, że modele GPT przechowują poufne dane używane w procesie szkolenia. W rzeczywistości modele GPT są trenowane na dużych zbiorach danych, które zawierają publicznie dostępne teksty z Internetu. Jednak same modele nie przechowują żadnych konkretnych szczegółów danych treningowych. Odpowiedzialność za zapewnienie anonimizacji danych i ochrony prywatności podczas szkolenia spoczywa na organizacji. Ważne jest, aby organizacje dbały o odpowiednie środki bezpieczeństwa i zabezpieczenia podczas procesu szkolenia i wdrażania modeli GPT.

2. Zagrożenia bezpieczeństwa związane z modelem GPT

Kolejnym nieporozumieniem jest obawa, że modele GPT mogą być łatwo wykorzystywane przez cyberprzestępców. Choć istnieje ryzyko wykorzystania tych modeli do celów złośliwych, takich jak wiadomości phishingowe czy zautomatyzowane ataki, można je zminimalizować dzięki odpowiednim środkom bezpieczeństwa i kontroli. Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa informacji (CISO) mogą wprowadzać strategie, takie jak czyszczenie danych, kontrola dostępu i ciągłe monitorowanie, aby zmniejszyć zagrożenia związane z bezpieczeństwem.

3. Przechowywanie danych przez modele tekstowe

Kolejnym nieporozumieniem jest przekonanie, że predykcyjne modele tekstowe przechowują dane użytkownika w nieskończoność. W rzeczywistości modele zazwyczaj nie przechowują konkretnych danych użytkownika poza bezpośrednim kontekstem generowania odpowiedzi. Jednak organizacje powinny skoncentrować się na architekturze i parametrach modelu oraz dokładnie analizować i zatwierdzać wytyczne dotyczące ochrony danych i usuwania konkretnych używanych modeli i platform.

4. Ryzyko ujawnienia danych wrażliwych

Model GPT generuje tekst na podstawie wzorców i przykładów w danych treningowych. Jeśli dane treningowe zawierają informacje wrażliwe lub poufne, istnieje ryzyko, że model może ujawnić te informacje w swoich odpowiedziach. Dlatego CISO muszą dokładnie przejrzeć dane szkoleniowe i wdrożyć odpowiednie techniki anonimizacji danych, aby zapobiec ujawnieniu poufnych informacji.

5. Wycieki danych z infrastruktury obsługującej modele

Chociaż same modele GPT zazwyczaj nie przechowują poufnych danych, istnieje ryzyko wycieków danych z infrastruktury obsługującej modele. Warto wdrożyć odpowiednie kontrole bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie, segmentacja sieci i wykrywanie włamań, aby zapobiec kradzieży danych z podstawowej infrastruktury.

Predykcyjne technologie tekstowe, takie jak modele GPT, przynoszą ogromny potencjał dla naszego sposobu pracy i komunikacji. Jednak należy je wykorzystywać odpowiedzialnie, z zachowaniem zgodności z przepisami o ochronie danych na pierwszym miejscu. Organizacje powinny podejmować środki bezpieczeństwa i monitorować środowisko, aby zagwarantować bezpieczne i odpowiedzialne wykorzystanie tych nowoczesnych technologii. Bezpieczeństwo i ochrona danych muszą być integralną częścią strategii związanych z AI i technologią GPT.