Zmiany klimatyczne stanowią konsekwentne i rosnące zagrożenie dla ludzkości. Wobec znaczących dowodów na to, że działalność człowieka jest jednym z głównych motorów wzrostu temperatur, rządy i sektor prywatny muszą podjąć bardziej zdecydowane działania w walce z tym problemem. Kluczową rolę w tej bitwie odgrywa technologia, a konkretnie oprogramowanie, które pomaga poprawiać wydajność, dostarczać spostrzeżeń i rozwiązywać problemy związane ze zmianami klimatycznymi.

Potęga energii odnawialnej i rola oprogramowania

Raporty Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) sugerują, że ograniczenie ocieplenia do 1,5 do 2,0 stopnia Celsjusza wymagać będzie od trzech do sześciu razy większych inwestycji w łagodzenie zmiany klimatu. Sektorem, który powinien szczególnie skorzystać z tych inwestycji, jest energia odnawialna.

Globalny udział energii słonecznej w dostarczanej energii wzrósł prawie 25-krotnie w latach 2010-2021, a Międzynarodowe Stowarzyszenie Energetyczne (IEA) przewiduje, że moc zainstalowana fotowoltaiki przekroczy moc zainstalowaną w węglu do 2027 roku. Takie skalowanie energii słonecznej dramatycznie ma kluczowe znaczenie jako istniejąca, skalowalna technologia z ekonomią, która już działa.

W tym kontekście, oprogramowanie staje się kluczowym narzędziem umożliwiającym rozwijanie i skalowanie technologii odnawialnej energii. Przykładem może być OpenSolar, które dostarcza oprogramowanie do projektowania 3D, konfigurowalne propozycje sprzedaży i zintegrowanych partnerów, takich jak finansowanie i zamawianie sprzętu dla instalatorów energii słonecznej w ponad 130 krajach.

Zadania dla oprogramowania

Oprogramowanie nie kończy swojego wsparcia tylko na sektorze odnawialnej energii. W miarę jak wchodzimy głębiej w erę cyfryzacji, oprogramowanie będzie wspierać wiele innych aspektów przejścia – od projektowania instalacji fotowoltaicznych na skalę przemysłową, aż po tworzenie funkcjonującej ceny i rynku emisji dwutlenku węgla, które będą w dużej mierze zależało od danych i oprogramowania.

Innym kluczowym obszarem, w którym oprogramowanie i dane mają znaczący wpływ, jest planowanie, zarządzanie i utrzymanie wdrożeń pojazdów elektrycznych. Oprogramowanie może również pomagać w agregacji rozproszonych zasobów energetycznych, takich jak baterie, za pośrednictwem wirtualnych elektrowni, zapewniając dynamiczną odporność sieci.

Oprogramowanie w obliczu klęsk żywiołowych

Jednym z najbardziej niebezpiecznych skutków zmian klimatycznych jest wzrost liczby i skali klęsk żywiołowych. Oprogramowanie i dane mogą tu odgrywać kluczową rolę. Na przykład, Rethought Insurance wykorzystuje dane dotyczące zmian klimatycznych do wyceny polis przeciwpowodziowych na każdej nieruchomości w USA. W ten sposób oprogramowanie staje się narzędziem nie tylko do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ale też do minimalizowania ich skutków.

Reagowanie na zmiany klimatyczne będzie wymagało wprowadzenia przez ludzkość znacznych zmian w prawie każdej branży. W tym kontekście, oprogramowanie i cyfrowa technologia stają się niezbędnymi narzędziami. Dzięki nim, nie tylko możemy efektywnie walczyć ze zmianami klimatu, ale również tworzyć nowe, bardziej zrównoważone branże i modele biznesowe. Dlatego też, wspieranie innowacji w obszarze oprogramowania powinno być jednym z priorytetów dla tych, którzy chcą przeciwdziałać zmianom klimatycznym.