Nadchodzi rewolucja technologiczna związana z coraz większym wykorzystaniem technologii immersyjnych, łączących rzeczywistość ze światem cyfrowym. Metawersum znacznie odmieni zasady prowadzenia biznesu, a w dalszej perspektywie także korzystanie z sieci przez użytkowników prywatnych. To już się dzieje – Polska jest jednym z liderów wykorzystania metawersum w dziedzinie wspierania szkoleń i rekrutacji pracowników. Dlatego, aby nie zmarnować szans, które przed nami stoją, powołaliśmy polski Komitet ds. Metawersum. Chcemy, aby Polska stała się liderem immersyjnego Internetu przyszłej generacji.

Zanim opowiem o działaniach komitetu, krótkie wprowadzenie do tematu. Metawersum to dynamicznie rozwijający się obszar technologii, obejmujący wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość. Można się w nim zanurzyć przy pomocy wspierającego sprzętu, na przykład specjalnych okularów wirtualnej rzeczywistości albo filtrów poszerzających możliwości naszych smartfonów.

Do opinii publicznej stosunkowo rzadko przedostają się informacje dotyczące wykorzystania metawersum w świecie biznesu. Najczęściej o technologiach immersyjnych mówi się w kontekście gier komputerowych czy cyfrowych awatarów poszczególnych użytkowników. Jednym z nielicznych wyjątków jest przypadek banku PKO – na platformach Decentraland i Mazer pojawiła się słynna „cyfrowa Rotunda”, będąca wirtualną kopią budynku znanego z centrum Warszawy. Bank zapowiada, że to dopiero początek – plany zakładają stworzenie cyfrowych oddziałów, które, na początku, mają być wykorzystane do szkolenia nowych pracowników.

Zyski? Nawet 5-10 miliardów euro

Zwróćmy uwagę na ten drobny niuans – szkolenie nowych pracowników, a nie obsługa klientów w świecie wirtualnym. Metawersum wchodzi do naszego świata po cichu, przegrywając medialne starcie z dużo częściej dyskutowaną sztuczną inteligencją. Tymczasem badania nie pozostawiają złudzeń: jak wynika z raportu firmy Meta, potencjalne zyski z wprowadzenia technologii metawersum mogą w Polsce osiągnąć 5-10 mld euro do 2035 roku. W całej Unii Europejskiej wartość rynku wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości osiągnęła 7 mld euro w 2021 roku, a do 2026 ma wzrosnąć aż do 34 miliardów euro (to oznacza średni roczny wzrost na poziomie 37 proc.) 

Nie ulega wątpliwości, że za kilka-kilkanaście lat Internet w dużej mierze będzie trójwymiarowy. Zanim jednak metawersum dotrze na szeroką skalę do użytkowników prywatnych, znacznie szerzej skorzysta z niego wielki biznes. Wspomniane powyżej szkolenie pracowników to pierwszy obszar, w którym już widoczne są zmiany. Powiem więcej – Polska jest jednym z europejskich liderów wprowadzania rozszerzonej rzeczywistości na potrzeby wspierania całej ścieżki pracownika w firmie. Rekrutacja, onboarding, szkolenia, utrzymanie i pogłębianie wiedzy – wszystko to dokonuje się znacznie sprawniej w rzeczywistości metaświata.

Realne scenariusze w wirtualnym świecie

Jak to wygląda w praktyce? Na potrzeby tego tekstu przyjrzę się szkoleniom specjalistycznym oraz kształtowaniu kompetencji miękkich. Szkolenia specjalistyczne mogą być nauką obsługi ciężarówki, wózka widłowego, urządzenia na linii produkcyjnej, dźwigu lub samolotu. Bardzo dużo mogą zyskać lekarze i pracownicy służby zdrowia, którzy – bez potrzeby narażania pacjentów na stres – są w stanie przećwiczyć wiele różnorodnych sytuacji. Z kolei szkolenia kompetencji miękkich to między innymi rozmowa o pracę, wystąpienia publiczne, zarządzanie zespołem… Dostępne są różne scenariusze – od wywiadu przed kamerami do wystąpienia przed tysiącami ludzi siedzącymi na sali.

Już dziś jest to szeroki i fascynujący obszar, a kiedy w grę wejdą coraz bardziej zaawansowane procesy sztucznej inteligencji, będziemy mogli dosłownie kreować dowolne sytuacje i światy w przestrzeni 3D. Będziemy mówić o tym, co chcemy zobaczyć, a to będzie się automatycznie generowało. Żaden scenariusz nie będzie się musiał powtarzać – zupełnie jak w prawdziwym życiu, ale bez marnowania zasobów i narażania czyjegokolwiek zdrowia.

Wsparcie ścieżki pracownika to pierwszy obszar, w jakim metawersum będzie szeroko wykorzystywane przez biznes. Ale nie jedyny – w kolejce mamy wsparcie procesów tworzenia produktów i usług, a w dalszej kolejności także marketing. Aby jednak w pełni skorzystać z szans, jakie daje nam technologia, musimy stawiać na edukację. Uważam, że obowiązkiem szkół i firm jest zapewnienie możliwości korzystania z technologii immersyjnych pracownikom i uczniom. Mamy możliwości (w dziedzinie edukacji publicznej są to m.in. różnorodne programy edukacyjne i Laboratoria Przyszłości); na razie gorzej jest z realizacją.

Komitet ds. Metawersum – wspólna praca ekspertów z różnych dziedzin

Chcemy w pełni wykorzystać potencjał związany z technologią metawersum, dlatego w połowie czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu ds. Metawersum, organizowanego pod egidą Związku Cyfrowa Polska we współpracy z Meta. Głównym zadaniem komitetu jest opracowanie ram i wskazanie priorytetów umożliwiających wdrażanie narodowej strategii metawersum. Tak, aby Polska mogła się stać liderem immersyjnego Internetu przyszłej generacji.

W skład komitetu wchodzą przedstawiciele najważniejszych firm technologicznych, instytucji oraz świata naukowego. Łączymy siły ekspertów z różnych dziedzin, aby lepiej zrozumieć, w jakim kierunku zmierzają technologie oparte na wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, i jak możemy na nich zyskać. Do końca roku chcemy odbyć co najmniej cztery spotkania, a najważniejsze wnioski z nich znajdą się w raporcie końcowym. To dokument, który stanie się wzorem strategii rozwoju metawersum w Polsce.

Zanim jednak dojdzie do wypracowania konkretnych wniosków i stanowisk, już dziś zachęcam wszystkich przedstawicieli biznesu do przyjrzenia się korzyściom, jakie daje metawersum. To jest ten czas!