Ponad 75% firm w badaniu przeprowadzonym przez Institute for Supply Chain Management stwierdziło, że doświadczyło problemów w  prowadzeniu dalszej działalności w wyniku ograniczeń, spowodowanych koronawirusem. Do skutków należą ograniczenia transportowe, które de facto uniemożliwią swobodny przebieg łańcucha dostaw. Rozwiązaniem tych problemów mogą okazać się nowe technologie, które sprzyjają wykonywaniu procesów dostaw, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (AI/ML). Zmieniają one oblicze branży łańcucha dostaw przez swoją szybkość, doskonałość i wydajność wytworzonej współpracy między dostawcami a partnerami biznesowymi.

Z powodu intensywnej konkurencji współczesne firmy muszą działać z maksymalną efektywnością. Dlatego praca z sztuczną inteligencją (AI) w obszarze logistyki i przy zamawianiu produktów jest kluczowa, żeby zapewnić duże optymalizacje oraz udoskonalić czas pracy, jakość oferowanego produktu, ceny i poprawić wydajność. Sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe zapewnia w całym przedsiębiorstwie widoczność wszystkich aspektów łańcucha dostaw, co wykracza poza ludzkie możliwości. Jakie konkretne zalety niesie za sobą wykorzystanie AI w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw?

Zmniejszone koszty operacyjne – maksymalna użyteczność przy jak najmniejszych inwestycjach to podstawowa zasada każdej organizacji biznesowej. To największa korzyść, jaką oferuje sztuczna inteligencja. Od obsługi klienta po magazyn, jego zautomatyzowane, inteligentne operacje zapewnia bezbłędne wykonywanie pracy przy mniejszej liczbie incydentów w miejscu pracy. Magazyny z zainstalowanymi robotami obsługującymi sztuczną inteligencję mogą zapewnić większą szybkość i dokładność przy maksymalnym poziomie produktywności.

Dostawa na czas – to pierwsze i najważniejsze wyzwanie niemal każdej firmy. Sztuczna inteligencja wspiera wszelkie procesy bazujące na celach i informacje o ustalonej dacie dostawy, które służą do tworzenia harmonogramu oraz prowadzenia produkcji.

Zwiększone bezpieczeństwo – zautomatyzowana analiza danych oparta na sztucznej inteligencji pomaga zrozumieć bezpieczeństwo w miejscu pracy i informuje producentów o wszelkich potencjalnych zagrożeniach. Dzięki zautomatyzowanemu zapisowi danych o parametrach magazynowania pomaga w aktualizacji operacji z wymaganymi pętlami sprzężenia zwrotnego, aby zapewnić bezpieczeństwo magazynów i zgodność organizacji ze standardami bezpieczeństwa.

Wydajność magazynu – systemy sztucznej inteligencji mają możliwość szybszego i dokładniejszego rozwiązywania szerokiego zakresu problemów magazynowych. Eliminuje to potrzebę ludzkich wysiłków w celu rozwiązania złożonych procedur, przyspieszając w ten sposób zaangażowany proces. To z kolei oszczędza czas i zmniejsza związane z tym koszty pracowników magazynu.

Dokładne zarządzanie zapasami – Dokładne zarządzanie zapasami za pomocą narzędzi opartych na sztucznej inteligencji może pomóc w szybkiej analizie i interpretacji ogromnych zbiorów danych, zapewniając aktualne wskazówki dotyczące prognozowania podaży i popytu. Może to również mieć kluczowe znaczenie w ograniczaniu nadmiernych zapasów, niewystarczających zapasów i nieoczekiwanych braków.