Blockchain odnosi się do współużytkowanej technologii peer-to-peer, która synchronizuje dane transakcji w sieciach i zapewnia cyfrową bazę danych dla zweryfikowanych i niezmiennych transakcji. Dzięki inteligentnym kontraktom, które są uruchamiane automatycznie po spełnieniu wcześniej zdefiniowanych warunków biznesowych, skutecznie automatyzuje transakcje w łańcuchu dostaw, usuwając w ten sposób pośredników i promując bezpośrednie połączenie między interesariuszami.

Łańcuch dostaw Blockchain działa również jako otwarta księga, a każda transakcja w sieci jest udostępniana w formacie tylko do odczytu, aby wszyscy zaangażowani uczestnicy mogli dokładnie prześledzić jej miejsce pochodzenia. Dlatego zapewnia optymalną przejrzystość na każdym poziomie zarządzania łańcuchem dostaw, minimalizuje problemy napotykane podczas transportu towarów i zmniejsza potrzebę wymiany informacji za pośrednictwem poczty lub innych platform komunikacyjnych.

Bockchain, łańcuch dostaw

Globalny rynek łańcuchów dostaw Blockchain jest napędzany głównie przez szerokie zastosowanie technologii blockchain w zarządzaniu łańcuchem dostaw detalicznych (SCM). Można to przypisać rosnącym transakcjom internetowym, a także rosnącemu zapotrzebowaniu na bezpieczeństwo i przejrzystość transakcji w łańcuchu dostaw.

Sprawia to, że rosnące wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML), w strategiach biznesowych prowadzi do większej absorpcji produktów przez MŚP.

Szybka automatyzacja biznesu dodatkowo napędza zapotrzebowanie na skuteczne śledzenie informacji o procesie uwierzytelniania, danych dotyczących zamówień i certyfikatów, co z kolei stanowi impuls dla rynku. Oprócz tego powszechne stosowanie inteligentnych urządzeń przez coraz szerszą grupę ludzi, w połączeniu ze znacznym wzrostem liczby abonentów Internetu, skutkuje powszechnym stosowaniem tych urządzeń do zakupu produktów, tworząc w ten sposób pozytywne perspektywy dla rynku.

Blockchain, technologia

Inne czynniki przyczyniające się do wzrostu rynku to m.in. kwitnący sektor e-commerce, rosnący popyt na eliminację pośredników w łańcuchu dostaw oraz szeroko zakrojona działalność badawczo-rozwojowa (B+R) prowadzona przez kluczowych graczy.

Globalny rynek łańcucha dostaw blockchain osiągnął wartość 355,47 mln USD w 2021 r według danych z raportu przygotowanego przez Research And Markets. Patrząc w przyszłość, można się spodziewać, że rynek osiągnie wartość 4 874,24 mln USD do 2027 r. Jednak mając na uwadze niepewność związaną z COVID-19, analitycy uczulają, że dane te mogą ulec zmianie w związku z bezpośrednim i pośrednim wpływem pandemii i rosnącej inflacji na różne gałęzie przemysłu końcowego.