Wymagania i oczekiwania kryptowaluty ciągle się zmieniają, a rządy nieustannie dostosowują do tego swoją strategię podatkową. Wiele krajów wciąż ewoluuje w zakresie wymagań regulacyjnych stawianych obywatelom, którzy inwestują w aktywa kryptograficzne. Zyski z kryptowalut mogą podlegać wielu wymogom raportowania, a każdy kraj ma własne zasady podatkowe. Według danych z rankingu Coincub i Accointing*, w niektórych krajach zyski z kryptowalut stanowią część standardowych wymogów dotyczących sprawozdawczości podatku dochodowego, w innych wymagają specjalnego traktowania z zastrzeżeniem dodatkowych kryteriów.

Niemcy – gospodarka głównego nurtu z hojnymi ulgami podatkowymi od kryptowalut

W rankingu tradycyjnych gospodarek „opartych na podatkach” Niemcy znajdują się na szczycie listy jako najlepsze miejsce dla inwestorów kryptowalutowych – każdy, kto posiada swoją kryptowalutę przez co najmniej rok, nie będzie obciążony podatkiem od zysków kapitałowych ze sprzedaży lub konwersji kryptowaluty. Ta korzystna podatkowo zachęta nagradza własnych obywateli, a nie tylko obcokrajowców i inwestorów zagranicznych, jak to jest normą w klasycznych rajach podatkowych. W pierwszej piątce gospodarek głównego nurtu, które mają najkorzystniejszą politykę podatkową dla swoich obywateli, znalazły się Włochy, Szwajcaria, Singapur i Słowenia.

blockchain, bitcoin, kryptowaluty

Kraje o największym popycie podatkowym

Ranking Coincub.com wskazuje również te lokalizacje, które są mniej korzystne dla inwestorów kryptograficznych (kraje te wykazują najwyższe ujemne wyniki na pełnej liście rankingowej). Belgia przewodzi w pierwszej piątce krajów pod względem najmniej adekwatnej polityki podatkowej wobec kryptowalut, z zyskami związanymi z 33% podatkiem oraz progresywnymi stawkami podatkowymi do 50% dla profesjonalnych handlowców. Kolejne cztery miejsca w pierwszej piątce to Islandia, Izrael, Filipiny i Japonia, wszystkie z wyższym niż przeciętny podatkiem dochodowym od zysków z kryptowalut.

Warto zwrócić uwagę na Indie, które znajdują się na szóstym miejscu, ponieważ kraj ten niedawno nałożył bardzo kontrowersyjny (przynajmniej dla inwestorów kryptograficznych) podatek od transakcji kryptowalutowych w wysokości 1% od transakcji kryptograficznych przekraczających 50 000 INR (około 600 USD ) w rok – dość niski próg dla stałych inwestorów. Istnieje również zryczałtowany podatek w wysokości 30% od wszystkich zysków lub dochodów w ramach obrotu kryptowaluty. Wiele krajów, w tym Filipiny, obserwuje, czy to dławi przemysł kryptowalut, z nadzieją na odpływ kapitału do ich gospodarek.

Raje podatkowe wciąż się rozwijają

W przypadku klasycznych rajów podatkowych, w przeciwieństwie do tradycyjnych gospodarek „opartych na podatkach”, pojawiają się możliwości inwestycji w kryptowaluty bez kosztów podatkowych. W pięciu największych rajach podatkowych na świecie, gdzie ulgi podatkowe są hojnie stosowane wobec inwestorów zagranicznych, krypto nie jest wyjątkiem. Na podium – z niewielkim wyborem pomiędzy nimi – są Bahamy, Bermudy i… Białoruś . Na czwartym miejscu znajdują się Zjednoczone Emiraty Arabskie z zerowym podatkiem w tak zwanych „strefach wolnocłowych”. Nowicjuszem w tym rankingu jest Republika Środkowoafrykańska, która niedawno sklasyfikował Bitcoin jako legalny środek płatniczy i która ma również duże plany, aby promować się jako hot spot kryptowalut z bardzo korzystnymi ulgami podatkowymi od zysków kryptograficznych dla zagranicznych inwestorów, licząc na pobudzenie gospodarki dzięki kapitałowi zagranicznemu.

Jak to jest w Polsce?

Pod względem podatkowym, Polska nie jest najbardziej atrakcyjnym krajem do inwestowania, choć warunki obrotu kryptowalutami nie są też najgorsze. Zacznijmy od tego, że w Polsce obowiązek podatkowy związany z obrotem kryptowalutami powstaje w momencie, gdy wymieniane są one na dobra, usługi lub prawny środek płatniczy. Zatem dokonując obrotu między krypto walutami nie mamy z tego tytułu żadnych obowiązków podatkowych, dopóki nie zmienimy ich na inna walutę. Jeśli już dokonujemy wymiany kryptowaluty na środek płatniczy, musimy liczyć się z podatkiem w wysokości 19% od przychodu, przy czym do kosztów uzyskania przychodu możemy zaliczyć udokumentowane koszty nabycia kryptowaluty oraz jej zbycia, np. marża pośredników. W przypadku kopania krypto walut, do kosztów uzyskania przychodów nie możemy zaliczyć sprzętu elektronicznego, którego do tego celu użyjemy. Jeśli dokonujemy obrotu na rynku kryptowalut, musimy złożyć deklaracje PIT-38, nawet wówczas, gdy nie osiągamy przychodu z tytułu obrotu kryptowalutami.

ethereum, blockchain, kryptowaluty

Ewolucja przepisów podatkowych dotyczących kryptowalut

Przewrotnie, przepisy podatkowe są jaśniejsze i bardziej zdefiniowane w znanych rajach podatkowych, które obsługują głównie wyspecjalizowanych inwestorów zagranicznych. W tradycyjnych gospodarkach „opartych na podatkach” rezultatem może być często brak zrozumienia wśród inwestorów okazjonalnych, a nawet profesjonalnych, niepewnych lub być może zaniedbujących swoją sytuację podatkową.

W Europie i Ameryce Północnej , gdzie obowiązują już przepisy podatkowe i adopcja kryptowalut, nadal brakuje wskazówek dotyczących rozwiązywania bardziej złożonych tematów, takich jak NFT, staking i Metaverse. Transakcje, takie jak zamiana, pożyczki, kopanie i inne transakcj to tylko niektóre z problemów, którymi należy się zająć. Nie wszyscy możemy żyć w Lichtensteinie.


*Coincub od kilku lat publikuje kwartalne rankingi podatkowe kryptowalut oparte na szerokim zestawie kryteriów. Opodatkowanie to tylko jedna z jego kategorii rankingowych, ale jedna z najważniejszych. Link do raportu