Zgodnie z najnowszym raportem firmy Flexera, kontrolowanie kosztów generowanych przez środowiska chmurowe staje się priorytetem dla przedsiębiorstw. Marnotrawstwo utrzymuje się na wysokim poziomie, zwłaszcza że coraz popularniejsze architektury oparte na Kubernetes dodają sporą dozę złożoności, jeśli chodzi o monitorowanie wykorzystania zasobów w chmurze. W artykule przedstawimy problem marnotrawstwa w kontekście Kubernetes oraz strategie, które firmy mogą stosować, aby zarządzać kosztami chmury efektywniej.

Kubernetes i złożoność zarządzania kosztami

Kubernetes stało się coraz bardziej popularne wśród firm jako narzędzie do zarządzania i skalowania kontenerów w chmurze. Chociaż to oprogramowanie ułatwia zarządzanie mikrousługami, wprowadza także dodatkową złożoność w monitorowaniu wykorzystania zasobów i zarządzaniu kosztami chmurowymi.

Raport Flexera z 2023 roku wskazuje, że w ostatnich latach małe i średnie przedsiębiorstwa przyspieszyły adopcję chmury publicznej. Wraz z tym wzrostem, rośnie także znaczenie kontroli kosztów. Ankietowani menedżerowie IT szacują, że 28% wydatków związanych z chmurą nie przynosi oczekiwanych korzyści, co stanowi niewielki postęp w porównaniu z 32% w zeszłym roku.

Wyzwanie marnotrawstwa zasobów w Kubernetes

Badanie przeprowadzone przez kalifornijskiego dostawcę Sysdig wykazało, że zarządzanie kosztami w środowiskach opartych na Kubernetes jest trudne, ponieważ składa się z efemerycznych stanów, co utrudnia monitorowanie kosztów i wykorzystania. Wiele organizacji nie ogranicza liczby zasobów, z których może korzystać kontener, co prowadzi do nadmiernej alokacji.

Sysdig stwierdził, że 59% kontenerów nie miało ograniczeń procesora, a połowa nie miała ograniczeń pamięci. Wynikające z tego marnotrawstwo jest dalekie od anegdoty: wydaje się, że ponad dwie trzecie użytych rdzeni procesora jest ostatecznie niewykorzystanych. Unikając tego marnotrawstwa, organizacje posiadające około 150 węzłów Kubernetes mogłyby zaoszczędzić prawie 1 milion dolarów rocznie. FFFDEA

Strategie zarządzania kosztami chmury w kontekście Kubernetes

Monitorowanie wykorzystania zasobów: Przedsiębiorstwa powinny inwestować w narzędzia do monitorowania zużycia zasobów w chmurze, aby lepiej śledzić wykorzystanie i identyfikować obszary marnotrawstwa. Przez analizę danych można uzyskać wgląd w to, jak wykorzystywane są zasoby i podjąć odpowiednie działania.

Ustanawianie limitów zasobów: Aby uniknąć nadmiernego zużycia zasobów, firmy powinny ustanawiać limity dla procesora i pamięci dla każdego kontenera. Limitowanie zasobów może przyczynić się do redukcji kosztów i zwiększenia efektywności.

Optymalizacja konfiguracji: Regularne przeglądy i modyfikacje konfiguracji usług chmurowych, takich jak wyłączanie obciążeń po godzinach pracy i wskazanie dat wygaśnięcia subskrypcji, mogą pomóc w optymalizacji kosztów chmury.

Wdrożenie praktyk FinOps: Firmy powinny wprowadzić praktyki FinOps, które łączą finanse, technologię i operacje, aby lepiej zarządzać kosztami chmurowymi i zwiększyć wartość biznesową.

Wykorzystanie rabatów oferowanych przez hiperskalery: Chociaż jedynie jedna trzecia firm skorzystała z tego typu rabatów, korzystanie z redukcji oferowanych przez dostawców chmury może znacznie obniżyć koszty.

Szkolenie zespołu programistów: Zapewnienie odpowiedniego szkolenia dla zespołów programistów w zakresie zarządzania zasobami w chmurze i kontenerach może pomóc firmom w osiągnięciu większej efektywności i kontroli kosztów.

Zarządzanie kosztami w chmurze, szczególnie w kontekście architektur opartych na Kubernetes, jest wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw. Inwestowanie w monitorowanie, ustanawianie limitów zasobów, optymalizacja konfiguracji, wdrożenie praktyk FinOps oraz wykorzystanie rabatów oferowanych przez dostawców chmury to kluczowe strategie, które firmy powinny zastosować, aby zwiększyć efektywność i kontrolować koszty chmury.