Pierwsza firma konsultingowa na świecie została założona ponad 100 lat temu. Przez ten czas sam konsulting ewoluował, powstawały nowe teorie i strategie zarządzania, rozwoju biznesu i umacniania efektywności przedsiębiorstw. Nie zmieniło się jedno. Do tego, by poprawić działanie firmy i jej zespołów, potrzebna jest dogłębna wiedza na temat tego, jak ona funkcjonuje. Dziś w zdobywaniu tej wiedzy pomagają systemy IoT.

O roli danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem powiedziano już wiele. Dostęp do bieżących, obiektywnych informacji na temat pracy i działania ludzi oraz procesów jest niezbędny do podejmowania dobrych decyzji przekładających się na wzrost wydajności firmy. To właściwie truizm.

Rozwój systemów Internet of Things sprawił, że dane te mogą spływać z bardzo wielu punktów, w czasie rzeczywistym. Narzędzia analityczne pozwalają wyciągać wnioski oparte na tych danych. Niejednokrotnie mówiłem już o tym, jak IoT zmienia pracę firm przemysłowych czy produkcyjnych. Dużo mniej oczywiste jest jednak to, w jaki sposób pomaga zewnętrznym konsultantom w optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw, z którymi pracują.

Konsulting po nowemu

Przedsiębiorstwa korzystają z usług firm doradczych przede wszystkim na dwóch etapach. Na początku swojej działalności, w momencie wejścia na rynek, oraz w przypadku problemów z rozwojem biznesu, efektywnością czy zarządzaniem. W obu sytuacjach potrzebują pomocy we wskazaniu źle działających obszarów oraz strategii prowadzącej do wyeliminowania błędów oraz optymalizacji kosztów i procesów.

Firmy konsultingowe opierają swoje działania przede wszystkim na audycie. Wkraczają do przedsiębiorstwa i przyglądają się temu, jak ono funkcjonuje. Taka praktyka ma jednak pewne ograniczenia – doradcy widzą tylko wycinek działalności, a do tego obserwowane zespoły czasem zachowują się inaczej niż zwykle, dlatego wynik audytu może nie być wiarygodny.

Dziś, dzięki nowoczesnym technologiom można taki audyt prowadzić na bieżąco i opierać go na obiektywnych oraz mierzalnych danych. A to przenosi możliwości firm konsultingowych na zupełnie nowy poziom. Jak? Zapytałem o to dwóch ekspertów od wielu lat zajmujących się doradztwem biznesowym.

Procesy do poprawy

Podstawą wszelkiej efektywności i wydajności firmy jest odpowiednie zarządzanie procesami. U jego podstaw leży doświadczenie kadry managerskiej, jej wiedza, ale też dostęp do informacji na temat tego, jak te procesy w firmie faktycznie wyglądają.

„Jeśli osoby podejmujące decyzje w przedsiębiorstwie mają szybką, niemal natychmiastową informację na temat tego, jak wykorzystywane są zasoby, jak pracownicy realizują swoje zadania, gdzie się znajdują, czy są bezpieczni, czy pracują, czy czekają na przykład na dostarczenie towarów i mają wymuszoną przerwę w wykonywaniu obowiązków, mogą równie szybko wskazać wszelkie błędy procesowe i od razu rozwiązać pojawiające się problemy. Dostęp do obiektywnych informacji zarządczych daje im możliwość podejmowania odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie i tym samym do poprawiania efektywności firmy. Bez takich danych jest to znacząco trudniejsze”mówi Tomasz Bereźnicki, partner zarządzający DPC Polska.

Dane płynące z systemów IoT i z czujników rozmieszczonych w różnych częściach przedsiębiorstwa, badających pracę maszyn i ludzi, pomagają także firmie konsultingowej, która musi szybko zorientować się w sytuacji audytowanej organizacji. Korzystając z technologii IoT, doradca od razu widzi problemy procesowe. Może je wskazać, zaproponować działania naprawcze – i równie szybko udowodnić ich skuteczność. Może też nauczyć zarządzających, jak wykorzystywać informacje płynące z systemów IoT w codziennej pracy – tak, by stale optymalizować procesy i eliminować błędy.

Lider, motywacja, odpowiedzialność

Wciąż podkreślam rolę kadry zarządzającej w procesie optymalizacji pracy. Aby jednak firma osiągała odpowiednie wyniki, potrzebne są nie tylko dobre dane, ale i zmotywowane, odpowiedzialne za swoje działania zespoły. Zespoły kierowane przez mądrych liderów.

  • Żeby firma rosła, musi zrozumieć rolę, jaką odgrywa w niej lider. Bardzo często spotykam w swojej pracy zespoły zniechęcone, w których brakuje motywacji, zaangażowania, zwyczajnej energii. Mam wtedy poczucie, że marnuje się energia ludzi. Ludzi, którzy nie czują sensu swoich działań. Rolą lidera jest znalezienie i pokazanie zespołowi tego sensu. To wtedy wszystkim będzie chciało się wygrywać, dawać z siebie wszystko – tłumaczy Piotr Strzyżewski, właściciel Strzyżewski Consulting +33. – Niestety czasem nawet szefowie zabierają nam poczucie wyjątkowości. Umniejszają nasze dokonania, nie potrafią dobrze zarządzać, ustawiać celów, zachęcać do ich osiągania. Kończy się na tym, że zespoły nie wiedzą, co robić. Ze strachu coś raportują – zazwyczaj, że się nie da. Te raporty przekazywane są coraz wyżej. I firma zamiast się rozwijać, pozostaje w stagnacji. Bo przecież się nie da.

Systemy IoT, zwłaszcza te, które mierzą pracę pracowników i jej efekty wiążą z systemem oceny i motywacji, w takim przypadku pomagają mierzyć efektywność liderów. Dzięki dostępowi do danych na temat tego, jak poszczególne zespoły realizują swoje zadania, można ocenić także umiejętności zarządcze liderów. Można określić, kto jest, a kto nie jest dobrym kandydatem na takie stanowisko.

„Ludzie są unikalni, a lider ma o tym przypominać. Żeby pracownikom chciało się chcieć. Żeby czuli, że ich praca ma sens, żeby czuli się odpowiedzialni za firmę. Do tego oczywiście służy także system motywacyjny” dodaje Piotr Strzyżewski.

Nowoczesne systemy IoT pozwalają codziennie oceniać pracowników i ich kierowników i łączyć tę ocenę z systemem premiowym czy bonusowym. Dzięki temu wszyscy członkowie zespołów wiedzą, że warto się starać. A pracodawca jest w stanie te starania od razu zauważyć i docenić.

Rolą konsultingu jest wspieranie przedsiębiorstw w rozwoju i pokonywaniu problemów. Rolą systemów IoT natomiast jest dostarczanie danych, które pomagają ocenić procesy i pracę zespołów i na tej podstawie pozwalają wyciągać wnioski, podejmować właściwe decyzje, podnosić efektywność i eliminować błędy. IoT i konsulting to zatem duet bardzo zgrany.