Komisja Europejska przedstawiła 23 lutego 2023 roku pakiet regulacji dotyczący łączności. Obejmuje on między innymi przyjęcie środków, które doprowadzą do przyspieszenia wdrażania w Europie sieci o dużej przepustowości. Zgodnie z zaproponowanym kształtem zmian firmy Big Tech będą miały uczestniczyć w kosztach utrzymania infrastruktury IT. W pakiecie przewiduje się też Akt o Infrastrukturze Gigabitowej (Gigabit Infrastructure Act), projekt rozporządzenia zmierzającego do przyspieszenia łącza i rozwoju 5G na poziomie krajowym oraz Rekomendację Gigabit.

„Sprawiedliwy udział”

Nowe przepisy mają opierać się na zasadzie „sprawiedliwego udziału”, która oznacza, że najwięksi beneficjenci wykorzystania infrastruktury IT będą uczestniczyć w jej kosztach. Sprowadza się to do tego, żeby firmy Big Tech współuczestniczyły w budowie i utrzymaniu infrastruktury. Kwestią kontrowersyjną i do dalszych dyskusji pozostaje wyznaczenie progów, które pozwolą podzielić przedsiębiorców na tych, którzy stanowią „generatorów dużego ruchu”, czyli podmioty, które mają partycypować w kosztach, i inne podmioty.

Akt o infrastrukturze gigabitowej

Komisja zauważyła, że w najbliższych latach konieczne będzie zwiększenie przepustowości sieci większych prędkości tak, aby umożliwić obywatelom, przedsiębiorcom i kluczowym sektorom publicznym świadczenie i dostęp do zaawansowanych technologii takich jak chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja, rzeczywistość wirtualna i metaverse.

Projektowany akt ma ograniczyć biurokrację i koszty związane z wdrażaniem sieci gigabitowych. Mają zostać wprowadzone rozwiązania, które pozwolą koordynować roboty budowalne pomiędzy operatorami sieci w celu wzniesienia podstawowej infrastruktury fizycznej oraz zapewnić dostęp do tej infrastruktury odpowiednim podmiotom. Prawdopodobnie zostanie również wprowadzona reguła, zgodnie z którą wszystkie nowe budynki powinny być wyposażone w światłowody.

Nowe przepisy zastąpią dyrektywę w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (2014/61/UE).

Rekomendacja Gigabit

Komisja przedstawiła także projekt Rekomendacji Gigabit, który ma dostarczyć krajowym organom regulacyjnym wytyczne dotyczące warunków dostępu do sieci operatorów mających znaczną pozycję rynkową.

Państwom członkowskim prawdopodobnie będzie sugerowane wprowadzenie takich rozwiązań, które będą promować stosowanie sieci gigabitowej oraz zachęcać do niestosowania starszych technologii w perspektywie 2-3 lat.

Konsultacje w sprawie przyszłości sektora telekomunikacyjnego

Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji na temat sektora łączności i jego infrastruktury. Głównym celem jest zebranie informacji o zmieniającej się technologii i rynku oraz o tym, w jaki sposób może to wpłynąć na sektor komunikacji elektronicznej. Wszystkie organizacje, przedsiębiorcy i obywatele zainteresowani udziałem w konsultacji mają czas na nadesłanie odpowiedzi do 19 maja 2023 r.