Rynek kryptowalut przechodzi ostatnio spory kryzys. Nie tylko ze względu na upadek i aresztowanie założyciela giełdy FTX. Niepewność gospodarcza i wysoka inflacja ograniczają inwestycje w ryzykowne aktywa, jakimi bez wątpienia są kryptowaluty. A co z kolejnym trendem związanym z tokenizacją, jakim jest NFT?

Zacznijmy od blockchain

Blockchain to technologia rozproszonej wspólnej księgi, w której uczestnicy mogą umieszczać dane na blokach. Blockchain to klaster bloków, które są zaszyfrowane za pomocą funkcji haszujących.

Blockchain ma trzy istotne cechy :

• Decentralizacja – wspólna rozproszona księga.

• Immutable – Raz wprowadzone dane, nie mogą być zmienione.

• Transparentność – Każdy biorący udział w transakcji może ją przeglądać.

Token niewymienny

Niewymienne tokeny są aktywami cyfrowymi posiadającymi unikalne wartości i nie są zamienne. NFT ma na celu digitalizację dzieł sztuki za pośrednictwem zabezpieczonej platformy Blockchain.

Non-fungible to cecha, która wskazuje, że nie są w stanie frakcjonować/proporcjonować aktywów. Na przykład, jeśli masz 1000 złotych, można je ułamać w sposób taki jak 10* 100 lub 101010 lub 50*20, itp.

Ale w przypadku NFT, nie można podzielić tokenu na części.  NFT zawiera wartość i szczegóły dotyczące własności zasobów cyfrowych. NFT może pomóc artyście zaprezentować swoje talenty artystyczne światu za pośrednictwem platformy cyfrowej.

Kluczowe korzyści z NFT

• Autentyczność – pomaga potwierdzić własność.

• Oryginalność – NFT są bezpiecznie przechowywane.

• Integralność – NFT są skonsolidowane w jedną całość i niezmienne

• Unikalność – NFT mają unikalny charakter i nie są wymienne między sobą

• Istnienie NFT – NFT zbudowane na różnych platformach blockchain.

Standardy tokenów NFT

NFT są tokeny tworzone na blockchainie. Na przykład Ethereum używa różnych standardów tokenów, takich jak ERC20, ERC721, ERC1145 itp. Kiedy NFT tworzone przez Ethereum Blockchain, używają różnych standardów tokenów, takich jak

• ERC-20

Tokeny NFT utworzone za pomocą standardu ERC 20 na Ethereum Blockchain. Standard ERC-20 opisuje zestaw zasad i przepisów, któremuszą być przestrzegane w celu zapewnienia interoperacyjności i adaptacyjności na giełdach i portfelach kryptowalutowych działających na Ethereum.

• ERC – 721

ERC – 721 wystawia się na specjalne unikalne aktywa bez możliwości wymiany. Ma to służyć niepodzielnej tokenizacji aktywów. Standardy tokenów ERC – 721 mają spersonalizowane inteligentne kontrakty. Inteligentne kontrakty przechowują szczegóły dotyczące własności. Nie mają żadnych wstępnie ustalonych zasad, zamiast tego zapewniają wysoką przejrzystość, bezpieczeństwo i niezmienność.

• ERC-1155

ERC-1155 to standard tokenów, który obsługuje zarówno tokeny zamienne, jak i niezamienne. Ten standard jest używany do tokenów do gier, gdzie odpowiada szybko w porównaniu do pozostałych dwóch standardów tokenów. Na przykład, jeśli użytkownik chce sprzedawać tokeny z różnych funkcji, takich jak broń i garnitury dla różnych znaków wyróżnienia ich cech specjalnych. W przypadku ERC 721, jest on niewystarczający dla platform gier.

Sztuka

NFT prezentują talenty wykwalifikowanych specjalistów za pośrednictwem platformy blockchain. Przed NFT, artyści byli wykorzystywani przez pośredników / sponsorów / organizację wystawienniczą itp. Artysta negocjował swoje żądania, ponieważ polegał na pośrednikach.

Pośrednicy ustalają wartość cenową dla arcydzieła artystów. Artyści negocjują swoje wartości cenowe, ponieważ polegają na innych.

NFT pomaga artystom zaprezentować ich talenty na platformie blockchain z wysoce zabezpieczonymi metadanymi zawierającymi szczegóły własności. Artyści mogą wyświetlać swoje talenty na rynku NFT bez zależności od pośrednika. Mogą bezpośrednio wystawić swoje NFT na dedykowanym rynku NFT.

Rodzaje przypadków użycia NFT dla sztuki

Artysta może stworzyć tokeny dla swoich specjalistycznych dzieł sztuki i sprzedawać je na rynku NFT. Dzieło/obrazy mogą być prezentowane na platformach cyfrowych, a zainteresowani użytkownicy mogą nabyć kopię dzieła i przechowywać je w swoich portfelach.

• NFT dla muzyki

Muzyk może stworzyć swoją własną listę utworów i udostępnić ją publicznie użytkownikom za pośrednictwem rynku NFT. Można udostępnić swoją muzykę innym, wystawiając ją na platformie jako tokeny NFT.

• NFT dla gier

Gry NFT stanowią platformę, na której użytkownicy mogą zbierać nagrody za gry, zgodnie z ich życzeniem, przy pomocy tokenów NFT. Pasjonaci gier kolekcjonują przedmioty związane z ich grami, takie jak postacie, sukienki i broń.

• NFT dla Mody

NFT dla mody to wspaniała platforma Blockchain, która służy do prezentowania talentów i nowych pomysłów projektantów mody. To obiecująca pomoc dla projektantów mody, którzy czekają na platformę do zaprezentowania swoich talentów. Projektanci mody mogą tworzyć tokeny NFT dla swoich nowych modeli i dzielić się nimi za pomocą rynku NFT.

• NFT dla Licencji i Certyfikacji

NFT dla Licencji i Certyfikacji pozwala na tworzenie własnych certyfikatów w formie cyfrowej. Użytkownicy mogą łatwo i bezpiecznie przechowywać NFT swoich certyfikatów w swoich portfelach. Zwykłe certyfikaty i licencje są namacalne i ulegają erupcji w przypadku zagrożeń klimatycznych.

Rynek NFT

Platforma rynku NFT jest sklepem internetowym, w którym można zaprezentować lub wymienić NFT wraz ze szczegółami. NFT są sprzedawane w dwóch rodzajach: po ustalonej cenie oraz na aukcjach na żywo z limitem czasowym. Użytkownicy tworzą token NFT na rynku i wystawiają go na sprzedaż. Istnieją różne rynki NFT dostępne na rynku.

Przestrzeń kryptowalutowa wydłuża swój zasięg na wszystkie ekstenty w świecie rzeczywistym. Ostatnie wydarzenia na tym rynku nie pozwalają jednak na prognozy znacznej poprawy w najbliższym czasie. Kolejną kwestią jest to, że rynek NFT bardzo stracił przez tokenizację absolutnie wszystkiego. Mogliśmy tego doświadczyć choćby na rodzimym rynku, gdzie „pierwsza na świecie tokenizacja uczucia” okazała się oszustwem, co z pewnością nie pomaga rynkowi NFT. Pozostaje czekać na dalszy rozwój NFT jako sposobu na ochronę własności na rynku sztuki, który zabezpiecza artystów. Miejmy nadzieję, że właśnie w takim kierunku się on rozwinie.