Gwałtowny postęp cyfryzacji firm w czasie pandemii doskonale pokazał, jak wiele korzyści może czerpać biznes z rozwiązań technologicznych. Nikt już nie ma watpliwości, że technologia może w dużym stopniu wpływać na firmy i sposób ich działania. Dziś nie ma możliwości powrotu do stanu sprzed pandemii – ucyfryzowane przedsiębiorstwa wciąż korzystają z dobrodziejstw inwestycji w IT sprzed kilku lat i nie mają zamiaru rezygnować. Wręcz przeciwnie – firmy aktywnie inwestują w IT, czy to w celu ochrony istniejących zasobów i infrastruktury, czy też w celu rozwijania możliwości, jakie zapewnia im IT.

Zapytaliśmy naszych Czytelników[1], jakie potrzeby ich organizacji spełniają rozwiązania technologiczne. Ilość potrzeb, które spełnia IT i które ankietowani wpisali w odpowiedzi była tak duża, że trudno byłoby je wszystkie wypisać. Dlatego dokonaliśmy klasyfikacji i wykonaliśmy proces uporządkowania odpowiedzi na to pytanie, dzięki czemu uzyskaliśmy kilkanaście głównych potrzeb, jakie spełnia IT w firmach. To niesamowite, jak wiele udaje się osiągnąć dzięki implementacji rozwiązań technologicznych.

Tabela 1. Jakie potrzeby twojej firmy spełniają rozwiązania technologiczne?[1]
Potrzeba szybkiego dostępu i zarządzania danymi89%
Potrzeba rozwoju firmy i zwiększenia jej konkurencyjności74%
Potrzeba ograniczenia kosztów71%
Potrzeba kontroli jakości i zachowania odpowiednich standardów54%
Potrzeba lepszej organizacji pracy w firmie53%
Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa43%
Potrzeba usprawnienia procesu obsługi klienta39%
Potrzeba efektywnego zarządzania zasobami32%
Potrzeba usprawnienia procesów zarządzania kadrami28%
Potrzeba zwiększenia ilości klientów18%
Potrzeba efektywnego wprowadzania nowych produktów na rynek14%
Potrzeba usprawnienia procesu podejmowania decyzji14%
Potrzeba wejścia na nowe rynki5%
Źródło danych: badanie własne

Dane na pierwszym miejscu

Prawie 9 na 10 przedsiębiorców, którzy wzięli udział w ankiecie stwierdziło, że technologia spełnia ich potrzebę szybkiego dostępu do danych i możliwości zarządzania nimi. Szczególnie widoczne jest to w przypadku firm z sektora MŚP. Dane zalegające niegdyś na półkach w segregatorach, dzięki cyfryzacji, stały się aktywem, z którego można sprawnie korzystać. Już sam proces katalogowania i wyszukiwania konkretnych informacji stał się o kilka razy prostszy i szybszy. A to dopiero początek, bo przedsiębiorcy chcą więcej. Skoro mają dane w formie cyfrowej to kierując się naturalną dla siebie przedsiębiorczością chcą generować z tego faktu dodatkowe korzyści, jak np. wsparcie w procesie podejmowania decyzji, raportowanie dotyczące skuteczności podjętych działań handlowych, bieżące informacje na temat problemów i zagrożeń związanych z działalnością operacyjną. Prawie 1/3 przedsiębiorców przyznaje, że technologia wspiera ich potrzebę efektywnego zarządzania zasobami. Dzięki temu np. firmy przemysłowe mogą zmniejszyć koszty ilość marnowanego materiału. Dane naprawdę są ropą XXI wieku i coraz więcej firm się o tym przekonuje.

W celu efektywnego wykorzystywania danych, firmy mogą korzystać z takich technologii, jak chmura, gdzie mogą przechowywać i przetwarzać dane. Poza tym istnieje szereg aplikacji biznesowych, ułatwiających gromadzenie danych. Firmy mogą korzystać także ze sprzętu do przechowywania danych, jak np. dyski sieciowe NAS. Z kolei do zbierania danych można wykorzystać czujniki i technologię Internetu rzeczy.

Konkurencja nie śpi

W każdej firmie zarządzający mają świadomość tego, że ich klienci są łakomym kąskiem dla konkurencyjnych firm. Utrzymanie pozycji rynkowej kosztuje wiele wysiłku, a jeszcze więcej zdobycie przewagi nad konkurencją. Większość firm dąży do poszerzania liczby klientów, zdobywania nowych segmentów rynku. Nasze badanie dostarczyło bardzo ciekawych informacji w kwestii wykorzystania do tych celów technologii. 74% badanych firm wykorzystuje technologię do rozwoju i uzyskania przewagi konkurencyjnej. To bardzo optymistyczny wynik. Oznacza bowiem, że duże grono firm korzysta z technologii nie tylko w celu zaspokojenia bieżących potrzeb, ale także do kluczowych elementów budowania pozycji firmy. Przedsiębiorcy nie chcą zostać uznani za gorszych od konkurencji i jednym z elementów spełniających tą potrzebę jest właśnie technologia. Warto także zauważyć, że 14% firm wykorzystuje technologię do procesów podejmowania decyzji. Tyle samo firm uważa, że technologia wspiera efektywne zdobywanie nowych rynków.

W zakresie zdobywania przewagi konkurencyjnej, firmy mogą wdrożyć automatyzację procesów, mogą także korzystać z systemów opartych na sztucznej inteligencji, która analizuje dane dotyczące rynków i stanowi realne wsparcie w procesie ekspansji. Do rozwoju firmy może służyć właściwie każde rozwiązanie. Obecnie najważniejszym trendem jeśli chodzi o wykorzystanie technologii w biznesie jest dopasowanie usług i rozwiązań pod potrzeby konkretnej firmy, aby jak najlepiej wykorzystać jej cyfrowy potencjał.

Obsługa klienta – możliwości, jakich jeszcze nie było

Prawie 40% firm stwierdziło, że to technologia aktywnie wspiera je w budowaniu dobrych doświadczeń klientów i usprawnianiu procesu ich obsługi. Wsparcie technologiczne firm odbywa się na wielu płaszczyznach funkcjonowania firmy. Skoro zatem to właśnie technologia stała się tak ważnym elementem dzisiejszych firm, nic więc dziwnego, że odgrywa znaczącą role także w tej kwestii, jaką jest obsługa klientów. Kiedyś popularnym powiedzeniem było „Nasz klient, nasz pan”. O ile samo powiedzenie mocno się zestarzało i nie odzwierciedla już podejścia do relacji klient-firma, o tyle klienci to nadal bardzo ważna, jeśli nie najważniejsza, grupa partnerów organizacji. Dlatego, aby utrzymać klientów przy sobie, firmy dostrzegają potrzebę zadbania o nich. Niestety często kończy się to fiaskiem, ponieważ firmy nie do końca wiedzą, czego chcą klienci, co więcej – nie mają pomysłu, w jaki sposób to zbadać. I właśnie w tym miejscu ogromnego znaczenia nabierają technologie związane z obsługa klienta, jak np. te wykorzystujące sztuczną inteligencję – chatboty, systemy marketingowe badające potrzeby klientów, algorytmy wspierające zwiększanie zaangażowania, a także cała gama sprzętu służącego do reklamy i wsparcia procesu sprzedaży. Coraz większego znaczenia nabierają także rozwiązania łączące kilka technologii, jak np. kioski samoobsługowe, wykorzystujące ekrany Digital Signage, systemy lojalnościowe do udzielania rabatów, systemy do płatności, rozszerzoną rzeczywistość pozwalającą na np. mierzenie ubrań bez konieczności ich zakładania oraz zaawansowane systemy czujników pozwalające na np. dokładne zmierzenie stopy oraz dobranie odpowiedniego obuwia do jej kształtu. 

Efektywny system pracy bez względu na wielkość firmy

Odpowiedni system pracy to fundament każdego sukcesu firmy. To właśnie na nim opierają się takie cechy firm, jak profesjonalizm, precyzja, bycie gotowym na wyzwania oraz umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów. Stąd efektywny system pracy to bardzo istotny element fukcjonowania przedsiębiorstw i kolejny, który fantastycznie wspiera technologia. Ponad połowa przedsiębiorców przyznaje, że technologia spełnia ich potrzebę ulepszeń w zakresie organizacji pracy, a 28% twierdzi, że technologia wspiera spełnianie potrzeby uporządkowania kwestii kadrowych.

Na koniec najważniejsze. Bez tego – nic z tego

71% przedsiębiorców stwierdziło, że technologia wspiera ich w ograniczaniu kosztów. Ten wynik może być szczególnie zaskakujący z uwagi na nastroje wobec wdrażania technologii w okresie przed pandemicznym, kiedy to wiele firm, szczególnie mikro i z sektora MŚP było niechętnych do inwestycji w cyfrowe rozwiązania. Dziś uległo to zmianie i całe szczęście, bo umiejętne wdrożenie rozwiązań technologicznych pozwala na np. ograniczenie kosztów pracy dzięki automatyzacji niektórych procesów. Warto dodać, że aby rozwiązania były tanie, muszą być dobrze dobrane do potrzeb firmy, przy czym czasami warto zasięgnąć porady specjalistów, m.in. integratorów lub doradców technologicznych.

Drugim szalenie istotnym elementem, na który przedsiębiorcy zwrócili uwagę są kwestie bezpieczeństwa (43%) oraz kontroli jakości i zachowania odpowiednich standardów (54%). Oczywiście w tej kwestii pomocne będą wszelkie rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, służące nie tylko ochronie przed atakami, ale także przed awariami, np. systemy tworzenia kopii zapasowych. 

Jeśli zaś chodzi o kontrolę jakości, pomocne będą rozwiązania z zakresu IoT i inne technologie wykorzystywane w przemyśle i produkcji, służące nie tylko ograniczeniu kosztów, ale przede wszystkim dbającym o większe bezpieczeństwo pracowników. 


Metodologia badania własnego: Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2022 roku za pomocą techniki badawczej CAWI (ankieta internetowa). W badaniu udział wzięło 1047 przedstawicieli firm z całej Polski, reprezentujących różne sektory gospodarki, w tym 51% to przedsiębiorstwa usługowe, 23% zajmuje się handlem, 17% to przedsiębiorstwa produkcyjne i przemysłowe. O wypełnienie badania zostali poproszeni właściciele firm lub przedstawiciele kadry zarządzającej. Spośród ankietowanych, 65% to osoby, które deklarują, że reprezentują sektor MŚP, 21% to mikrofirmy, a pozostałe 14% to przedstawiciele dużych firm i korporacji.