Przewiduje się, że globalny rynek Digital Health szacowany na 152,5 miliarda USD w 2020 roku osiągnie poprawioną wielkość 456,9 miliarda USD do 2026 roku, rosnąc co roku o 18,8% w okresie analizy.

Innowacje w technologii mające na celu ograniczenie błędów ludzkich poprawiają rokowania pacjentów i ogólną jakość opieki nad pacjentem, prowadząc do cyfrowego wzrostu zdrowia. Rosnące zastosowanie telemedycyny, starzejąca się populacja i coraz częstsze występowanie chorób przewlekłych napędzają globalny popyt na cyfrową technologię medyczną. Pandemia Covid-19 i związane z nią warunki doprowadziły do ​​szybkiego przyjęcia różnych cyfrowych technologii medycznych. Oprócz starszych technologii, nowsze technologie, takie jak aplikacje opieki zdrowotnej, zyskują na popularności.

Przewiduje się, że segment mHealth będzie co roku rósł o 16,6% i osiągnie wartość 253,1 mld USD do końca okresu analizy. Po dokładnej analizie konsekwencji biznesowych pandemii i wywołanego przez nią kryzysu gospodarczego, wzrost w segmencie Cyfrowych Systemów Opieki Zdrowotnej został skorygowany do  20,5% CAGR (corocznego wzrostu)  na okres następnych 7 lat.

Segment mHealth ma największy udział, ze względu na takie czynniki, jak coraz większa popularyzacja technologii wśród lekarzy, nasilające się trendy w profilaktyce zdrowotnej oraz zwiększone finansowanie start-upów mHealth.

Oczekuje się, że systemy Digital Health odnotują silny wzrost ze względu na rosnące inicjatywy rządowe mające na celu wspieranie zdrowia cyfrowego i wzrost popytu na systemy elektronicznej dokumentacji medycznej.

Rynek amerykański szacowany jest na 80,2 mld USD w 2021 r., podczas gdy Chiny mają osiągnąć 47,1 mld USD do 2026 r.

Rynek Digital Health w USA szacowany jest na 80,2 miliarda USD w roku 2021. Przewiduje się, że Chiny, druga co do wielkości gospodarka na świecie, osiągną przewidywaną wielkość rynku w wysokości 47,1 miliarda USD do roku 2026, przy corocznym wzroście wynoszącym 22,8% w okresie analizy. Wśród innych wartych uwagi rynków geograficznych są Japonia i Kanada , dla których prognozuje się wzrost odpowiednio o 15,2% i 17,2% w analizowanym okresie.

W Europie przewiduje się, że w Niemczech rynek Digital Health wzrośnie o około 16,2%. Stany Zjednoczone zdominowały wzrost rynku, na czele z wysokimi wydatkami na opiekę zdrowotną, inicjatywami rządowymi, w tym finansowaniem EMR, przyjęciem zaawansowanych technologii i przyjęciem technologii informacyjnej opieki zdrowotnej. Co więcej, w całym kraju rośnie wykorzystanie aplikacji telemedycznych i m-zdrowia.

Inne czynniki napędzające wzrost rynku obejmują wdrażanie ustaw HITECH i HIPAA, zachęcanie do korzystania z elektronicznych danych zdrowotnych oraz wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe i wzrost populacji w podeszłym wieku. Europa jest kolejnym ważnym rynkiem dla zdrowia cyfrowego, który wynika z rosnącej presji na obniżanie rosnących kosztów opieki zdrowotnej, ulepszonych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej i innowacyjnych technologii.

Segment Healthcare Analytics osiągnie 47,1 mld USD do 2026 r.

Analityka w opiece zdrowotnej to ważne zastosowanie technologii, która zarządza dużą ilością danych dotyczących pacjentów i szpitali. W globalnym segmencie Healthcare Analytics, USA , Kanada , Japonia , Chiny i Europa osiągną szacowany dla tego segmentu 18,4% CAGR.

Te rynki regionalne, których łączna wielkość rynkowa wyniosła 13,3 mld USD w roku 2020, osiągną przewidywaną wielkość 43,6 mld USD do końca okresu analizy. Chiny pozostaną jednym z najszybciej rozwijających się w tym klastrze rynków regionalnych. Prognozuje się , że rynek w regionie Azji i Pacyfiku , prowadzony przez kraje takie jak Australia , Indie i Korea Południowa , osiągnie 3,9 mld USD do roku 2026.