Zmiana modelu pracy ze stacjonarnej na zdalną lub hybrydową, poza szeregiem korzyści, dostarcza także mnóstwa wyzwań. Prawdopodobnie największym i najważniejszym z nich jest cyberbezpieczeństwo. I gdy już można pomyśleć, że świadomość na temat cyberzagrożeń systematycznie się powiększa, i właściwie każdy powinien znać przynajmniej podstawy w tym zakresie, pojawia się BlackBerry ze ostatnim badaniem na temat cyberbezpieczeństwa pracy zdalnej, z którego wynika, że 75% wszystkich europejskich firm nie podejmuje żadnych kroków, aby zabezpieczyć domowe połączenie internetowe lub zapewnić ochronę oprogramowania dla urządzeń domowych, a ponad jedna czwarta nie oferuje żadnej ochrony, tworząc luki dla atakujących.

Wraz z boomem sprzedaży inteligentnych urządzeń domowych niezabezpieczeni pracownicy domowi tworzą lukratywne punkty dostępu do wykorzystywania przez cyberprzestępców, np. przez to, że przy zakupie domowych inteligentnych urządzeń przedkładają bezpieczeństwo nad cenę, użyteczność i łatwość konfiguracji. Mniej niż jedna trzecia (32%) europejskich pracowników domowych posiadających inteligentne urządzenie, stwierdziła, że bezpieczeństwo było jednym z trzech najważniejszych czynników przy wyborze inteligentnego urządzenia, w porównaniu z 50%, którzy priorytetowo traktowali cenę. Ponad jedna czwarta firm (28%) nie wprowadza odpowiednich zabezpieczeń w celu rozszerzenia ochrony cybernetycznej na domy. Zwiększa to ryzyko cyberataków dla firm i ich pracowników, ponieważ praca hybrydowa i praca w domu stają się normą.

Cena ważniejsza niż bezpieczeństwo inteligentnych urządzeń

Badanie przeprowadzone wśród 4000 pracowników domowych w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Holandii wykazało, że ponad jedna czwarta (28%) osób twierdzi, że ich pracodawca nie zrobił ani nie udzielił żadnych informacji na temat ochrony sieci domowej lub urządzeń inteligentnych. Co więcej, 75% respondentów twierdzi, że ich pracodawcy nie podjęli żadnych kroków, aby zabezpieczyć domowe połączenie internetowe lub zapewnić ochronę oprogramowania urządzeń domowych. To niepowodzenie w rozszerzeniu bezpieczeństwa sieci na urządzenia domowe zwiększa ryzyko skutecznego wykorzystania luk powstałych w wyniku pracy hybrydowej i domowej. Wyniki te powinny być szczególnie alarmujące dla małych i średnich firm, które, według badań BlackBerry, codziennie spotykają się z ponad jedenastoma cyberatakami na urządzenie.

 

Kiedy konsumenci tracą czujność, by skupić się na cenie, a firmy nie rozszerzają swojej ochrony dla równowagi, cyberprzestępcy wykorzystają każdy niezabezpieczony punkt dostępu, który może prowadzić do lukratywnych danych osobowych i firmowych. Nawet za pomocą najbardziej niewinnych urządzeń, hakerzy  mogą uzyskać dostęp do sieci domowych z połączeniami z urządzeniami firmowymi – lub danymi firmowymi na urządzeniach konsumenckich – i wykorzystać okazję do kradzieży danych i własności intelektualnej wartej miliony. Prawdopodobnie firmy poniosą ciężar cyberataków spowodowanych przez niezabezpieczone urządzenia domowe samych pracowników.

Idą trudne czasy

Globalny wzrost kosztów życia, potencjalna recesja, eskalacja konfliktów i rosnące składki na ubezpieczenie cybernetyczne stwarzają idealne warunki do cyberataków. Cyberprzestępczość wzrosła zarówno podczas kryzysu finansowego w latach 2008-9, jak i w czasie pandemii COVID-19. Przewiduje się, że nadchodzących miesiącach cyberprzestępczość także może ulec zasileniu. Warunki te zwiększają wyzwanie związane z wdrożeniem skutecznych praktyk pracy hybrydowej i zdalnej w domach, które stają się coraz bardziej istotne, ale niekoniecznie bardziej cyberbezpieczne. Dlatego ważne jest, aby organizacje pamiętały o urządzeniach poza ich bezpośrednim zasięgiem, gdy rozważają ochronę i przygotowanie na trudne ekonomicznie czasy.