Niezmiennie jesteśmy świadkami przyspieszonego rozwoju nowych technologii, które rewolucjonizują różne aspekty naszego życia. Firma badawcza i analityczna Gartner po raz kolejny zaprezentowała swoją pierwszą dziesiątkę najważniejszych trendów technologicznych, które będą miały kluczowe znaczenie w nadchodzącym roku.

Gartner nie tylko analizuje i prognozuje trendy, ale także jest źródłem inspiracji dla firm i organizacji na całym świecie, pomagając im dostosować się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia technologicznego. Prezentacja dziesiątki kluczowych trendów na przyszły rok to nie tylko wydarzenie oczekiwane przez ekspertów IT, ale również kluczowa wskazówka dla przedsiębiorstw, które muszą dostosować swoje strategie do przyszłości.

Jednak zanim zagłębimy się w szczegóły tych fascynujących trendów, warto zrozumieć, że technologia stanowi nieodłączny element naszego życia, wpływając nie tylko na sposób, w jaki prowadzimy biznes, ale także na naszą codzienną egzystencję. Zrozumienie tych trendów nie jest tylko kwestią dostosowania się do obecnych realiów, ale również kluczem do tworzenia przyszłości. 

Trendy technologiczne na 2024 rok

Każdy nowy rok przynosi ze sobą nowe wyzwania i możliwości w dziedzinie technologii. Gartner ujawnił swoje przewidywania dotyczące dziesięciu kluczowych trendów, które będą kształtować krajobraz technologiczny w 2024 roku. 

1. AI Trust, Risk and Security Management (AI TRiSM)

Sztuczna inteligencja (AI) pozostaje na czele listy, nie tylko ze względu na swoją ciągłą ewolucję, ale również ze względu na wyzwania z nią związane. Trend AI TRiSM skupia się na budowaniu zaufania do AI oraz zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem związanym z jej wykorzystaniem. Firmy muszą skoncentrować się na tworzeniu odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa i kontrolowania procesów AI.

2. Ciągłe zarządzanie narażeniem na zagrożenia (CTEM)

W erze rosnącej liczby cyberataków i zagrożeń, CTEM staje się niezbędne. Ten trend skupia się na ciągłym monitorowaniu i reagowaniu na potencjalne zagrożenia, pozwalając firmom utrzymać kontrolę nad swoim środowiskiem technologicznym.

3. Zrównoważona technologia

W miarę narastającego zainteresowania zrównoważonością, ten trend podkreśla konieczność uwzględnienia ekologicznych aspektów w strategiach technologicznych. Firmy coraz bardziej dążą do tworzenia technologii, które przyczyniają się do zmniejszenia śladu ekologicznego.

4. Inżynieria poprzez platformy

Kolejny trend wskazuje na znaczenie platform jako narzędzi do tworzenia rozwiązań. Inżynieria poprzez platformy umożliwia firmom przyspieszenie procesów rozwoju i wdrażania nowych technologii.

5. Przyspieszenie rozwoju dzięki AI

AI nie tylko revolucjonizuje nasze życie, ale również procesy biznesowe. Ten trend podkreśla, jak AI może przyspieszyć tworzenie oprogramowania i rozwijanie nowych produktów, co z kolei wpływa na konkurencyjność firm.

6. Przemysłowe platformy chmurowe

Chmura pozostaje kluczowym narzędziem dla firm, a przemysłowe platformy chmurowe umożliwiają dostęp do zaawansowanych usług i funkcji. To również umożliwia skalowalność i elastyczność operacji.

7. Inteligentne aplikacje

Aplikacje stają się coraz bardziej inteligentne dzięki wykorzystaniu danych i technologii AI. To oznacza, że aplikacje mogą dostosowywać się do potrzeb użytkowników i oferować bardziej spersonalizowane doświadczenia.

8. Zdemokratyzowane generatywne AI

Ten trend odnosi się do demokratyzacji dostępu do generatywnej sztucznej inteligencji. Oznacza to, że coraz więcej firm będzie miało dostęp do narzędzi, które pozwalają na tworzenie zaawansowanych treści i rozwiązań bez wymaganego wcześniej zaawansowanego doświadczenia w dziedzinie AI.

9. Bardziej połączeni pracownicy

Współpraca i komunikacja wewnętrzna w firmach staje się bardziej zaawansowana dzięki technologii. Firmy poszukują narzędzi, które umożliwiają lepszą integrację zespołów i efektywną wymianę informacji.

10. Maszyny jako klienci

Trend ten wskazuje na rosnące znaczenie automatyzacji procesów obsługi klienta. Maszyny i boty coraz częściej pełnią rolę klientów, co zwiększa efektywność obsługi klienta.

Te dziesięć trendów stanowi mapę drogową dla firm i organizacji, które dążą do utrzymania konkurencyjności w dynamicznym świecie technologii. Każdy z tych trendów ma potencjał do transformacji branż i sposobów działania firm. Warto dokładnie przyjrzeć się każdemu z nich i zastanowić się, jak można je wykorzystać w strategii biznesowej na nadchodzący rok.

Oprócz dziesięciu kluczowych trendów technologicznych na 2024 rok, Gartner wskazuje na trzy główne tematy, które łączą te trendy i stanowią fundament strategii dla firm i organizacji. Te tematy skupiają się na tym, jak efektywnie wykorzystywać te trendy w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego:

Ochrona przyszłych inwestycji:

Pierwszym głównym tematem jest konieczność ochrony przyszłych inwestycji. W obliczu dynamicznych zmian technologicznych, firmy muszą podejmować strategiczne decyzje inwestycyjne. Wybór właściwych trendów i technologii staje się kluczowy, aby zabezpieczyć swoją pozycję na rynku w dłuższej perspektywie czasowej. Firmy muszą unikać przypadkowych eksperymentów i zastanowić się nad długoterminowym zwrotem z inwestycji.

Skupienie się na wynikach:

Drugi temat podkreśla znaczenie koncentrowania się na wynikach. W erze szybko zmieniających się technologii, eksperymenty bez celu mogą być kosztowne. Firmy powinny stawiać na realizację konkretnych celów i rezultatów. Skuteczność wdrażania trendów technologicznych zależy od zdolności do osiągania mierzalnych wyników.

Użycie odpowiedniej technologii:

Trzeci temat skupia się na używaniu odpowiedniej technologii. Nie ma jednego rozmiaru pasującego do wszystkich, jeśli chodzi o trendy technologiczne. Firmy muszą dostosować wybór technologii do swoich indywidualnych potrzeb i strategii biznesowej. Kluczem jest tworzenie planów, które uwzględniają potrzeby osób niebędących specjalistami w dziedzinie technologii, zapewniając tym samym spójność z celami organizacji.

Te główne tematy stanowią wskazówki dla firm, jak efektywnie wykorzystać trendy technologiczne na swoją korzyść. Ochrona inwestycji, koncentracja na wynikach i dostosowanie technologii do potrzeb organizacji są kluczowymi elementami strategii, które pozwalają firmom skutecznie dostosować się do dynamicznego otoczenia technologicznego i pozostać konkurencyjnym. 

Gartner nie tylko identyfikuje kluczowe trendy, ale także dostarcza wskazówki, które pomagają firmom wykorzystać te trendy w praktyce. Oto bardziej szczegółowy przegląd tych wskazówek, które mogą stanowić cenny przewodnik dla wszystkich organizacji:

 • Ocena potencjału:
  Pierwszym krokiem jest dokładna ocena potencjału. Firmy powinny przyjrzeć się swoim obecnym potrzebom i celom oraz zastanowić się, które z identyfikowanych trendów najlepiej pasują do ich specyficznej sytuacji. Warto przeprowadzić analizę SWOT (analiza SWOT to narzędzie do oceny sił, słabości, szans i zagrożeń) w kontekście nowych trendów.
 • Kombinacje trendów:
  Gartner podkreśla znaczenie łączenia różnych trendów. Często trendy te mogą być synergiczne, co oznacza, że ich łączenie może przynieść dodatkowe korzyści. Firmy powinny zastanowić się, jak można łączyć różne trendy w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.
 • Wzmacnianie odporności:
  W środowisku technologicznym, które jest podatne na zmiany i zagrożenia, firmy muszą skupić się na wzmacnianiu swojej odporności. To oznacza zbieranie i wykorzystywanie danych do podejmowania informowanych decyzji, inwestowanie w talenty i rozwijanie umiejętności zespołu, a także przygotowanie się do reakcji na zmienne warunki rynkowe.
 • Skupienie się na wynikach:
  Warto przypomnieć, że eksperymenty bez celu mogą prowadzić do straty czasu i zasobów. Firmy powinny koncentrować się na osiąganiu mierzalnych wyników związanych z wdrażaniem trendów technologicznych. Definiowanie klarownych celów i monitorowanie postępów jest kluczem do sukcesu.
 • Dostosowanie technologii:
  Nie wszystkie trendy technologiczne są odpowiednie dla każdej firmy. Firmy powinny starannie dostosować wybór technologii do swoich indywidualnych potrzeb i strategii biznesowej. To oznacza tworzenie planów, które uwzględniają potrzeby pracowników niebędących specjalistami w dziedzinie technologii oraz zapewniają spójność z celami organizacji.

Te wskazówki od Gartnera stanowią konkretne kroki, które firmy mogą podjąć, aby skutecznie wykorzystać trendy technologiczne na swoją korzyść. Działając zgodnie z tymi zasadami, organizacje mogą zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie sukcesu w dynamicznym i konkurencyjnym świecie technologii. 

Konferencja IT Symposium/Xpo 2023, podczas której firma badawcza Gartner przedstawiła dziesiątkę najważniejszych trendów technologicznych na 2024 rok, stanowiła znaczące wydarzenie dla świata technologii. Te trendy nie tylko wskazują na najważniejsze kierunki rozwoju w dziedzinie IT, ale także dostarczają firmom i organizacjom nieocenionych wskazówek, jak przygotować się na przyszłość.