Początkiem tego roku podpisano ustawę o fundacji rodzinnej. Od połowy 2023 r. przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność na nowych zasadach. Warto więc zastanowić się nad zakresem ogólnym regulacji, a także, w jaki sposób wykorzystać ją na korzyść firm w sektorze IT. Rozwiązanie to ma wiele zalet, jednak nie jest przeznaczone pod potrzeby dowolnego biznesu. Należy więc rozwinąć nieco temat tego, czym w ogóle jest fundacja rodzinna. W jaki sposób zabezpieczyć majątek budowany przez pokolenia? Jakie są zalety i jaki jest główny cel fundacji rodzinnej? Więcej na ten temat dowiesz się właśnie w tym artykule.

Czym jest fundacja rodzinna i jakie jest jej zadanie?

Głównym celem fundacji rodzinnej jest przede wszystkim wsparcie firm rodzinnych. Stanowią one w zasadzie znaczną część polskich przedsiębiorstw. Firmy prowadzone przez wielopokoleniowe rodziny niejednokrotnie mają problem z sukcesją. Natomiast rozwiązanie to pozwala tworzyć struktury organizacyjne, znacznie ułatwiające zarządzanie majątkiem zgromadzonym przez lata. Co do zasady jest to podmiot z siedzibą na terytorium RP posiadający osobowość prawną. Może zostać założony przez fundatora, czyli osobę fizyczną dysponującą pełną zdolnością do czynności prawnych. Jego obowiązkiem jest utworzenie statutu fundacji, w którym określone zostaną zasady funkcjonowania i zarządzania podmiotem. W statucie należy uwzględnić zapisy związane z:

  • wskazaniem okresu, przez który fundacja ma pełnić swoją funkcję,
  • sposobem powoływania i zasadami odwoływania członków organów fundacji rodzinnej,
  • prawami i obowiązkami organów oraz członków wchodzących w skład fundacji,
  • określeniem kwoty funduszu założycielskiego, przy czym nie może to być mniej niż 100 tys. PLN.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej i możliwe obszary prowadzenia działalności

Fundacja rodzinna ma ograniczone uprawnienia co działalności gospodarczej. Oznacza to, że może ona zajmować się m.in. udzielaniem pożyczek podmiotom powiązanym, obrotem dewizami w zakresie określonym przez przepisy, wynajmem nieruchomości, prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a także kupnem oraz sprzedażą akcji. Dodatkowo fundacja uwzględnia neutralność podatkową ze względu na związki rodzinne z fundatorem. Przez to środki uzyskane od fundacji będą w konkretnych przypadkach zwolnione z PIT. Natomiast sam podmiot zobowiązany jest do 15% CIT, ale jedynie w chwili np. przekazania kapitału beneficjentom.

Zalety fundacji rodzinnej z perspektywy IT

Warto podkreślić, że korporacje budowane są przez lata. Oznacza to, że każda większa, obecnie funkcjonująca firma z sektora technologicznego stanowi rezultat pracy kilku pokoleń. Niejednokrotnie przedsiębiorstwa IT wcześniej działały w innych branżach. Natomiast na bazie uzyskanych funduszy dokonały modernizacji i rozszerzyły się o nowe rynki. Warto więc planować z wyprzedzeniem i na podstawie perspektywy długoterminowej. Fundacja rodzinna pozwala na zabezpieczenie kapitału oraz składników majątku pozyskanych przez lata. Nie inaczej jest przy podmiotach zatrudniających programistów.

Rozwiązanie ma także inne zalety niż te, które zostały wymienione i opisane we wcześniejszej części artykułu. Fundacja pozwala na planowanie sukcesji w aspekcie wielu pokoleń i dodatkowo pozwala na korzystanie z zerowego opodatkowania, jeśli chodzi o założenie fundacji oraz przekazanie majątku. Ponadto podmiot pozwala na oddzielenie spraw biznesowych i rodzinnych, a przez to zachowanie ciągłości w oparciu wyłącznie o relacje na tle zawodowym.