Według danych Research and Markets[1], globalny rynek bezpieczeństwa dużych zbiorów danych osiągnął wartość 16,40 mld USD w 2021 r. Należy się spodziewać, że do 2027 r. rynek osiągnie wartość 43,82 mld USD , wykazując coroczny przyrost o 16,70% w latach 2022-2027.

Bezpieczeństwo big data odnosi się do różnych środków i narzędzi stosowanych w celu zabezpieczenia danych i procesów analitycznych. Chroni przed cyberatakami, kradzieżami lub innymi złośliwymi działaniami, które mogą potencjalnie zaszkodzić cennym danym. Pomaga również w zapewnieniu bezpieczeństwa transakcji i dzienników przechowywania danych, poprawie wydajności systemów, umożliwieniu wygodnego udostępniania zasobów i zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności organizacji. Ponieważ cyberzagrożenia mogą prowadzić do strat finansowych, utraty reputacji i przestojów operacyjnych, bezpieczeństwo dużych zbiorów danych zyskało na znaczeniu wśród firm na całym świecie

„Wraz z rosnącymi obawami o prywatność, nastąpiło powszechne przyjęcie zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa.”

W dzisiejszych czasach różne przedsiębiorstwa wykorzystują narzędzia do analizy big data w celu poprawy swoich strategii biznesowych i wydajności, co zwiększa ryzyko cyberataków. Wraz z rosnącymi obawami o prywatność, nastąpiło powszechne przyjęcie zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa. Poza tym, niedawna epidemia koronawirusa (COVID-19) przyspieszyła wprowadzenie pracy z domu na szeroką skalę, co z kolei eskaluje zapotrzebowanie na bezpieczeństwo dużych zbiorów danych w celu zapewnienia środowiska pracy dla pracowników.

Dodatkowo, rosnąca skłonność do korzystania z zaawansowanych technologii cyfrowych, takich jak rozwiązania chmurowe, wzmacnia zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa dużych zbiorów danych. Ponadto, rządy różnych krajów wprowadzają surowe przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności. To, w połączeniu z integracją technologii sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) w rozwiązaniach bezpieczeństwa dużych zbiorów danych, katalizuje wzrost rynku. Co więcej, pojawiający się trend cyfryzacji, coraz powszechniejsze stosowanie zasad „przynoszenia własnego urządzenia” (BYOD), szybka penetracja Internetu i rosnące inwestycje w rozwiązania zabezpieczające to tylko niektóre z innych czynników zapewniających pozytywne perspektywy rynkowe.


[1] Raport „Big Data Security Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2022-2027”, wydany przez Research and Markets