Zapotrzebowanie na specjalistów open source jest ogromne w świetle ciągłego wdrażania chmury i cyfrowej transformacji w różnych branżach. W miarę jak pandemia COVID słabnie, zarówno zatrzymanie pracowników, jak i rekrutacja stały się trudniejsze niż kiedykolwiek, przy czym, jak wynika z 10. raportu na temat pracy w open source, przygotowanego przez Linux Foundation i edX, 73% specjalistów twierdzi, że znalezienie nowej pracy byłoby łatwe, a 93% pracodawców ma trudności ze znalezieniem wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników. Chociaż większość specjalistów open source (63%) stwierdziła, że ich zatrudnienie nie zmieniło się w ciągu ostatniego roku, jedna trzecia zgłosiła, że odeszła lub zmieniła pracę, co wywiera dodatkową presję na pracodawców starających się zatrzymać pracowników z niezbędnymi umiejętnościami.

Organizacje, które chcą pozyskać specjalistów open source do realizacji swoich celów biznesowych, muszą nie tylko wyróżnić się, aby ich przyciągnąć, ale także szukać sposobów na wypełnienie luki w umiejętnościach poprzez rozwijanie nowych i już zatrudnionych pracowników. Według danych z raportu Open Source Jobs Report:

–  Nadal brakuje wykwalifikowanych specjalistów open source:  zdecydowana większość pracodawców (93%) zgłasza trudności ze znalezieniem specjalisty z umiejętnościami open source. Ten trend nie zanika, ponieważ prawie połowa (46%) pracodawców planuje zwiększyć zatrudnienie w ramach oprogramowania open source w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, a 73% specjalistów open source twierdzi, że znalezienie nowego miejsca zatrudnienia byłoby łatwe.
–  Wynagrodzenie stało się większym czynnikiem różnicującym: bodźce finansowe, w tym wynagrodzenie i premie, są najczęstszym sposobem zatrzymania specjalistów, a dwóch na trzech specjalistów open source twierdzi, że wyższa pensja zniechęciłaby ich do odejścia z pracy. Elastyczny czas pracy i praca zdalna stają się standardem branżowym, a korzyści związane ze stylem życia stają się coraz mniej brane pod uwagę, co sprawia, że zachęty finansowe stają się większym wyróżnikiem.
–  Certyfikaty osiągają nowy poziom ważności: Przytłaczająca liczba pracodawców (90%) stwierdziła, że zapłacą pracownikom za uzyskanie certyfikatów, a 81% profesjonalistów planuje uzyskać certyfikaty jeszcze w tym roku, co pokazuje wagę tych poświadczeń. 69% pracodawców, którzy są bardziej skłonni zatrudnić certyfikowanego specjalistę typu open source, potwierdza również, że w świetle niedoboru specjalistów wcześniejsze doświadczenie staje się mniej wymagane, o ile ktoś może wykazać, że posiada umiejętności potrzebne do wykonywania pracy.
–  Ciągła dominacja chmury: umiejętności w zakresie technologii chmury i kontenerów pozostają w tym roku najbardziej poszukiwane, a 69% pracodawców szuka pracowników z tymi umiejętnościami. 71% specjalistów open source zgadza się, że te umiejętności są bardzo poszukiwane. Nie jest to zaskakujące, ponieważ 77% ankietowanych firm poinformowało, że zwiększyło wykorzystanie chmury w ciągu ostatniego roku. Umiejętności związane z Linuksem również są często poszukiwane (61% menedżerów ds. rekrutacji).
–  Narastają obawy o cyberbezpieczeństwo: umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa mają czwarty największy wpływ na decyzje o zatrudnieniu, na co wskazuje 40% pracodawców. Przed nimi jest tylko chmura, Linux i DevOps. Wśród profesjonalistów 77% stwierdziło, że skorzystałoby na dodatkowym szkoleniu z zakresu cyberbezpieczeństwa, co pokazuje, że chociaż znaczenie bezpieczeństwa jest coraz bardziej doceniane, należy wykonać prace, aby naprawdę zabezpieczyć wdrożenia technologii.
–  Firmy są skłonne wydać więcej, aby uniknąć opóźniania projektów:  Według menedżerów zatrudniających obecnie najczęstszym sposobem na wypełnienie luk w umiejętnościach jest szkolenie (43%), a 41% respondentów twierdzi, że zatrudnia konsultantów, aby wypełnić te luki, co jest kosztowną alternatywą. Ilość ankietowanych deklarujących zatrudnianie konsultantów wzrosła w porównaniu z zeszłym rokiem z 37% . Pokazuje to, że działania związane z transformacją cyfrową są traktowane priorytetowo, nawet jeśli wymagają kosztownych konsultantów.


*Tegoroczny raport Open Source Jobs Report opiera się na odpowiedziach ankietowych od 1672 specjalistów open source i 559 respondentów odpowiedzialnych za zatrudnianie specjalistów open source. Ankiety zostały przeprowadzone online w marcu 2022 roku .