Technologia łańcucha bloków to aktualnie jedna z wiodących innowacji, która rewolucjonizuje sposób działania wielu sektorów. Można to zaobserwować w szeroko pojętej branży finansowej, do tej pory opierającej się na tradycyjnych i mało efektywnych rozwiązaniach, a dziś przodującej w transformacji cyfrowej. Decydenci firm świadczących usługi finansowe w porę dostrzegli ogromny potencjał blockchaina i coraz śmielej wykorzystują tę technologię.

“Blockchain może wnieść nową wartość dla konsumentów, zaczynając od lepszych doświadczeń użytkownika, po atrakcyjniejsze oferty i większą przejrzystość transakcji.”

Zdecentralizowana, rozproszona księga rejestrująca transakcje i zapewniająca niezmienność danych, stanowi konkurencyjną alternatywę dla tradycyjnych systemów bankowych. Blockchain jest także w stanie rozwiązać liczne współczesne problemy trapiące firmy świadczące usługi finansowe. Może wnieść nową wartość dla konsumentów, zaczynając od lepszych doświadczeń użytkownika, po atrakcyjniejsze oferty i większą przejrzystość transakcji. Łańcuch bloków wnosi także bardzo wiele dla samych usługodawców sektora finansowego, pozwalając na osiągnięcie większej wydajności, odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i minimalizując ryzyko błędów. 

Więcej niż Bitcoin

Swoją popularność blockchain zawdzięcza przede wszystkim Bitcoinowi i szerszemu rozpowszechnieniu kryptowalut. Bardzo szybko zauważono, że leżąca u podstaw cyfrowego pieniądza technologia może świetnie sprawdzić się w całej branży finansowej. Koncepcja bloków powiązanych kryptografią, które posiadają skrót kryptograficzny poprzedniego bloku, znacznik czasu i dane transakcji, rodzi wiele możliwości, których zwykłe systemy finansowe nie są w stanie zapewnić. Po pierwsze, zdecentralizowany blockchain pozwala wyeliminować pośredników w transakcjach. Zamiast polegać na organie centralnym jak w tradycyjnej bankowości, blockchain wprowadza mechanizm konsensusu i wymaga jednomyślnej zgody poszczególnych węzłów łańcucha bloków w celu przetworzenia płatności. Każda ze stron transakcji ma wgląd we wszystkie jej etapy, a dzięki jednej księdze stanowiącej jedyne źródło prawdy, można całkowicie pominąć stronę pośredniczącą. Każde oszustwo zostałoby więc od razu wykryte. Płatności i wszelkie inne operacje pieniężne dokonywane na blockchainie są więc lepiej identyfikowalne i znacznie szybsze niż w tradycyjnej bankowości. 

ethereum, blockchain, kryptowaluty

Od pojawienia się Ethereum, zdecentralizowane finanse (DeFi) znacznie przyspieszyły swój rozwój. Rynek szybkich pożyczek DeFi przyciąga coraz więcej konsumentów zachęconych łatwością wnioskowania, niskimi prowizjami i znacznie mniejszą skalą zobowiązań. Popularność zyskują także inne usługi DeFi jak giełdy, ubezpieczenia, zarządzanie aktywami czy portfele kryptowalutowe. 

Moc w Smart Kontraktach

Zdecentralizowana infrastruktura blockchaina i transparentność to nie wszystko, co ta technologia ma do zaoferowania. Łańcuch bloków wykorzystuje inteligentne kontrakty, dzięki czemu ma zdolność do skutecznego budowania zaufania i wprowadzenia większej automatyzacji. Inteligentne kontrakty pozwalają na wykonywanie transakcji bez uczestnictwa osób trzecich. Weryfikują, czy wszystkie ustalone warunki zostały spełnione, by następnie móc zrealizować wybraną akcję, jak np. podpisanie umowy, zlecenie zwrotu środków, przyznanie odszkodowania. Znacznie skracają czas wykonywania operacji, zwiększają poziom bezpieczeństwa i usprawniają procesy wewnętrzne. Takie szybsze rozliczanie transakcji przy pomocy blockchaina może usprawnić różnego rodzaju usługi finansowe, nie tylko w kwestii przelewów bankowych. To szansa dla praktycznie każdego biznesu z tego sektora, by znacznie przyspieszyć i ułatwić wszelkie procesy, jak weryfikację zdolności kredytowej czy przyznanie pożyczki. Systemy oparte na blockchainie przekładają się na korzystniejsze oferty dla konsumentów, ponieważ usługodawcy zmniejszają koszty operacyjne i są w stanie zagwarantować szybszą, bezpieczniejszą obsługę i łatwiejszą weryfikację. 

“Systemy oparte na blockchainie przekładają się na korzystniejsze oferty dla konsumentów, ponieważ usługodawcy zmniejszają koszty operacyjne i są w stanie zagwarantować szybszą, bezpieczniejszą obsługę i łatwiejszą weryfikację.”

Nowoczesne płatności dla każdego

Przetwarzanie płatności z pomocą blockchaina jest kolejną rewolucją w branży finansowej. Czas realizacji transakcji, czy w wielu przypadkach wysokość opłat na pewno nie należą do zalet tradycyjnej bankowości. Wiele łańcuchów bloków jest w stanie rozliczać transakcje praktycznie w czasie rzeczywistym. Proces przetwarzania jest błyskawiczny, bo środki  nie są przetrzymywane przez zarządzającą centralną jednostkę. Taka transakcja nie jest też obciążona dużą prowizją. Co istotne, w przypadku przelewów międzynarodowych także możemy liczyć na niskie opłaty i natychmiastowe wykonanie. Idąc dalej, blockchain może się przyczynić do większego “ubankowienia” społeczeństwa – płatności oparte o tę technologię są znacznie tańsze i dostępniejsze, a przez to łatwo do wykorzystywania nawet w krajach rozwijających się.

blockchain

Blockchain ze swoimi cechami staje się narzędziem do działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Zapewnia wszystkim uczestnikom globalną przejrzystość, gwarantuje bezpieczeństwo i niezmienność danych. Jest podstawą wielu inicjatyw, które służą walce z ubóstwem, dając mniej uprzywilejowanym możliwość korzystania z tanich usług bankowości cyfrowej. Wpływa na zwiększenie przepływu finansów i promowanie idei sprawiedliwego handlu. Pomaga też monitorować opracowywanie i wykorzystanie budżetów publicznych i wykrywać wszelkie odchylenia, przeciwdziałając korupcji i malwersacjom. 

Przyszłość blockchaina w sektorze finansowym

Finanse wydają się być naturalnym dla blockchaina środowiskiem do jego zaadaptowania. Zyskują dzięki niemu potężne narzędzia do zwiększenia wydajności operacyjnej, lepszego przetwarzania danych i budowania dostępnych dla każdego usług. Jesteśmy jeszcze na dość wczesnym etapie  wykorzystania łańcucha bloków w sektorze usług finansowych. Jednak nie oznacza to, że technologia ta nie ma jeszcze wielkiego znaczenia w branży. W ubiegłym roku Bitcoin wyprzedził American Express pod względem rocznego wolumenu transakcji płatniczych. Adaptacja kryptowalut znacznie postępuje, a FinTechy opracowują coraz ciekawsze narzędzia blockchainowe. Tradycyjne banki muszą znaleźć sposób na dostosowanie się jeśli nie chcą zostać porzucone przez klientów na rzecz atrakcyjniejszych rozwiązań wykorzystujących blockchaina. Łańcuchy bloków może nie zastąpią całkowicie istniejących systemów finansowych w najbliższej przyszłości, ale przyczynią się do uatrakcyjnienia rynku finansowego i powstania nowych, konkurencyjnych usług.