W świecie, w którym technologia ewoluuje szybciej niż zdolność systemów edukacyjnych do dostosowania się do niej, pojawia się pilne pytanie: Jak technologia wpływa na to, jak uczymy się i uczymy innych? Dzięki najnowszemu raportowi GEM z 2023 roku od UNESCO możemy zbliżyć się do odpowiedzi na to ważne pytanie.

Jak wybrać odpowiednią technologię dla edukacji?

W erze, gdy każdy gadżet i aplikacja obiecuje rewolucję w edukacji, warto zastanowić się, co jest naprawdę ważne. Choć smartfony mogą być użyteczne w pewnych kontekstach, takich jak nauka w nagłych sytuacjach, mogą być również źródłem rozpraszania, jeśli nie są używane odpowiednio. Kluczem jest wybór odpowiedniej technologii dla danego kontekstu. Jak przypomina nam przykład Peru, samo dostarczenie technologii – w tym przypadku laptopów – nie wystarczy. Jeśli nauczyciele nie są przeszkoleni, aby korzystać z technologię w celu poprawy nauczania, postępy w edukacji mogą być niewielkie lub wręcz żadne.

Sprawiedliwość w technologii: dlaczego to ważne?

Chociaż technologia ma potencjał zmienienia życia uczniów na całym świecie, nierówność w dostępie do niej wciąż istnieje. Pandemia COVID-19 tylko to podkreśliła. W świecie, w którym jedna trzecia uczniów nie miała dostępu do narzędzi do nauki online podczas zamknięcia, ważne jest, abyśmy zagwarantowali, że wszyscy uczniowie mają równe szanse korzystania z tych zasobów w przyszłości.

Ewoluujące wybory technologiczne

Generatywna sztuczna inteligencja to tylko jedna z technologii, które są obecnie na naszym horyzoncie. Jednak, jak podkreśla raport UNESCO, brakuje solidnych dowodów na to, jak te technologie wpłyną na uczenie się. Decydenci muszą zadać sobie pytanie: czy technologia jest skalowalna i czy jesteśmy w stanie dostosować się do jej ewolucji w odpowiedni sposób?

Czy możemy stać się bardziej zrównoważeni?

Inwestowanie w technologię to nie tylko zakup sprzętu. Obejmuje to również koszty utrzymania, rozwijanie programów nauczania, które są odpowiednie dla nowych narzędzi i zagwarantowanie, że technologia jest używana odpowiedzialnie i bezpiecznie.

Jak podkreśla raport GEM, najważniejszym pytaniem, które musimy sobie zadać, nie jest „jak”, ale „dlaczego” i „czy” technologia będzie poprawiać uczenie się. Wspieranie ludzkiego połączenia powinno być zawsze priorytetem w edukacji. Musimy przyjąć podejście, które pozwala na łączenie najlepszych aspektów technologii z tym, co sprawia, że nauczanie i uczenie się są tak cenne.

W tym nowym świecie edukacji kluczem jest nie tyle nauczanie się korzystania z technologii, co zrozumienie, kiedy jej używać, a kiedy wrócić do bardziej tradycyjnych metod nauczania. Wyposażeni w odpowiednią wiedzę i zrozumienie, możemy kształtować przyszłość edukacji na lepsze.