Dzisiejszy biznes znacznie różni się od tego sprzed 20 lat. I o ile we wcześniejszych dekadach, zmiany postępowały w tempie umiarkowanym, o tyle ostanie 5 lat to niesamowity wzrost znaczenia rozwiązań cyfrowych w firmach. Cyfryzacja zdaje się być współczesnym synonimem optymalizacji i rozsądnego podejścia do przyszłości firmy, słowem – zdroworozsądkowego poglądu na przyłoić firmy i jej otoczenia biznesowego. Powoduje także zmiany u podstaw zarządzania, skutkujące nie tylko profitami, ale także wyzwaniami.

Dane, dane i jeszcze raz ich przetwarzanie

W tej nowej, w coraz większej mierze cyfrowej rzeczywistości, na szczególnym znaczeniu zyskały dane. I to właśnie technologia oferuje niezliczoną ilość możliwości zbierania danych, jak również dowolnego ich przetwarzania. Jak twierdzi Bill Gates, współzałożyciel Microsoft:

„Biznes każdej firmy zaczyna się i kończy na dogłębnej analizie liczb. Niezależnie od tego, czym dana firma się zajmuje, jeżeli nie umie wyciągnąć wniosków z faktów dotyczących własnej działalności i podejmuje decyzje oparte na powierzchownych informacjach lub intuicji, w ostatecznym rozrachunku zapłaci za to wysoką cenę.” 

Ta ogromna ilość możliwości to jednak nie wszystko. Kluczowe jest to, o czym, wprawdzie nie wprost, wspomina Bill Gates w przytoczonym cytacie, czyli umiejętność wyciągania wniosków z liczb (danych), a jeszcze wcześniej – dogłębna analiza potrzeb w zakresie rodzaju zbieranych danych i sposobów ich przetwarzania. Oznacza to, że zarówno rozwiązania technologiczne, jak i dane oraz możliwości ich gromadzenia, zbierania, przetwarzania nie mają większego znaczenia bez umiejętności ich wykorzystania w konkretnym celu. Dowodzi to temu, o czym niekiedy zapomina wiele firm, które planują wdrożenia w swoich strukturach – technologia nie naprawia słabego zarządzania, stanowi narzędzie, nie zaś remedium na problemy. Niektóre przedsiębiorstwa żywią zbyt duże oczekiwania wobec wdrożeń, naiwnie oczekując, że inwestycja w technologię w niemalże magiczny sposób rozwiąże wszystkie problemy i pozwoli w szybki sposób uzyskać pozycję lidera na rynku. Niestety, bez umiejętności wykorzystania nowych perspektyw taka zmiana, jaką jest implementacja jakiegoś rozwiązania nie ma szans na powodzenie w długiej perspektywie.

Najważniejsze są umiejętności

Nie warto jednak narzekać na świadomość firm w zakresie umiejętności wykorzystania technologii w praktyce. Zgodnie z niedawnym badaniem Fortune/Deloitte, 59% dyrektorów generalnych twierdzi, że niedobór siły roboczej i umiejętności pozostaje głównym czynnikiem zakłócającym ich działalność. Ponadto, według Mercera, 55% menedżerów twierdzi, że obawia się trudności w wystarczająco szybkim zatrudnieniu odpowiedniego specjalisty za odpowiednią cenę. Wg Indeksu umiejętności, stworzonego przez BTG, popyt na umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji i umiejętności uczenia maszynowego wzrósł o 500% , ponieważ firmy starają się wykorzystywać duże zbiory danych do bardziej świadomego podejmowania decyzji, automatyzować procesy w celu zwiększenia wydajności i redukcji kosztów oraz wykorzystywać technologię do przewidywania rosnących potrzeb konsumentów i reagowania na nie.

10 najbardziej pożądanych umiejętności

Zapotrzebowanie na ekspertów ds. redukcji kosztów wzrosło o 400% , ponieważ firmy starają się zwiększyć odporność i skupić na odpowiednich wydatkach.

Globalne zasoby ludzkie (+314%), strategia wynagrodzeń (+215%) oraz planowanie i zarządzanie świadczeniami (+100%) znalazły się na liście najszybciej rozwijających się umiejętności, gdy firmy poszukują ekspertów do rozwijania lub zwiększania zdolności HR, projektowania strategii, przyciągania i zatrzymywanie najlepszych specjalistów oraz wypełniania krytycznych luk w organizacji HR. Warto zauważyć, że liczba zapytań o tymczasowych liderów HR na wszystkich poziomach wzrosła o 400% rok do roku.

Kontrola finansowa, księgowość, audyt i planowanie finansowe, analiza i modelowanie po raz pierwszy znalazły się w pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych umiejętności — napędzanych w dużej mierze przez 91% wzrost popytu na tymczasowych dyrektorów finansowych i innych liderów finansowych — odzwierciedlając zmieniające się wymagania stawiane funkcji wraz ze wzrostem złożoności i zakresu jej obowiązków.

Krajobraz rynkowy i strategia rozwoju pozostały na liście najbardziej pożądanych umiejętności, ale biorąc pod uwagę wzrost liczby zapytań o ekspertów w zakresie zarządzania ryzykiem o 200% rok do roku, jasne jest, że liderzy biznesowi równoważą optymizm dla dalszego wzrostu z obawą, że kluczowe inicjatywy mogą być wykolejone przez szereg zagrożeń ekonomicznych, geopolitycznych, ekologicznych i cyberbezpieczeństwa obecnych w dzisiejszym nadzwyczajnym środowisku ryzyka.

10 najszybciej rozwijających się umiejętności 1